Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKR.NAHORU v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo zaokrouhlené (ve směru od nuly) na nejbližší násobek významnosti. Pokud například chcete, aby se ceny zaokrouhlovaly na desetihaléře a propočtená cena výrobku je 15,34 Kč, zaokrouhlíte tuto cenu na desetihaléře vzorcem =ZAOKR.NAHORU(15,34;0,1).

Syntaxe

ZAOKR.NAHORU(číslo, významnost)

Syntaxe funkce ZAOKR.NAHORU obsahuje následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Povinný argument. Násobek, na který se má zaokrouhlovat.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CEILING hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Zaokrouhlit nahoru znamená, že se zaokrouhluje směrem od nuly. Pokud je argument číslo přesným násobkem argumentu významnost, k zaokrouhlení nedojde.

  • Pokud je číslo záporné a argument významnost je záporný, proběhne zaokrouhlení dolů, směrem od nuly.

  • Pokud je číslo záporné a argument významnost je kladný, proběhne zaokrouhlení nahoru, směrem k nule.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKR.NAHORU(2,5;1)

Zaokrouhlí číslo 2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 1

3

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;-2)

Zaokrouhlí číslo -2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla -2

-4

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;2)

Zaokrouhlí číslo -2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 2

-2

=ZAOKR.NAHORU(1,5;0,1)

Zaokrouhlí číslo 1,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,1

1,5

=ZAOKR.NAHORU(0,234;0,01)

Zaokrouhlí číslo 0,234 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,01

0,24

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×