Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKR.NAHORU v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo zaokrouhlené (ve směru od nuly) na nejbližší násobek významnosti. Pokud například chcete, aby se ceny zaokrouhlovaly na desetihaléře a propočtená cena výrobku je 15,34 Kč, zaokrouhlíte tuto cenu na desetihaléře vzorcem =ZAOKR.NAHORU(15,34;0,1).

Syntaxe

ZAOKR.NAHORU(číslo, významnost)

Syntaxe funkce ZAOKR.NAHORU obsahuje následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Povinný argument. Násobek, na který se má zaokrouhlovat.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CEILING #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Zaokrouhlit nahoru znamená, že se zaokrouhluje směrem od nuly. Pokud je argument číslo přesným násobkem argumentu významnost, k zaokrouhlení nedojde.

  • Pokud je číslo záporné a argument významnost je záporný, proběhne zaokrouhlení dolů, směrem od nuly.

  • Pokud je číslo záporné a argument významnost je kladný, proběhne zaokrouhlení nahoru, směrem k nule.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data. 

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKR.NAHORU(2,5;1)

Zaokrouhlí číslo 2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 1

3

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;-2)

Zaokrouhlí číslo -2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla -2

-4

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;2)

Zaokrouhlí číslo -2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 2

-2

=ZAOKR.NAHORU(1,5;0,1)

Zaokrouhlí číslo 1,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,1

1,5

=ZAOKR.NAHORU(0,234;0,01)

Zaokrouhlí číslo 0,234 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,01

0,24

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×