Vrátí gama rozdělení. Tuto funkci můžete použít pro zkoumání proměnných, které můžou mít asymetrické rozdělení. Gama rozdělení se obvykle používá při analýze front.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci najdete v článku GAMMA.DIST (funkce).

Syntaxe

GAMMADIST(x,alfa,beta,kumulativní)

Syntaxe funkce GAMMADIST má následující argumenty.

 • X:     Povinný argument. Hodnota, pro kterou chcete zjistit hodnotu rozdělení.

 • Alfa:     Povinný argument. Parametr rozdělení.

 • Beta:     Povinný argument. Parametr rozdělení. Pokud beta = 1, vrátí funkce GAMMADIST standardní gama rozdělení.

 • Kumulativní:     Povinný argument. Logická hodnota, která určuje typ použité funkce. Pokud má argument kumulativní hodnotu PRAVDA, vrátí funkce GAMMADIST kumulativní distribuční funkci. pokud NEPRAVDA, vrátí funkci hustoty pravděpodobnosti.

Poznámky

 • Pokud argument x, alfa nebo beta není číselného typu, vrátí funkce GAMMADIST #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud x < 0, vrátí funkce GAMMADIST #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud alfa ≤ 0 nebo pokud beta ≤ 0, vrátí funkce GAMMADIST #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Rovnice funkce hustoty pravděpodobnosti gama rozdělení:

  Rovnice

  Funkce hustoty pravděpodobnosti standardního gama rozdělení:

  Rovnice

 • Pokud alfa = 1, vrátí funkce GAMMADIST exponenciální rozdělení, kde:

  Rovnice

 • Pro kladné celé číslo n, kde alfa = n/2, beta = 2 a součet = PRAVDA, vrátí funkce GAMMADIST (1 - CHIDIST(x)) o n stupních volnosti.

 • Pokud je argument alfa celé kladné číslo, nazývá se funkce GAMMADIST také Erlangovo rozdělení.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

10,00001131

Hodnota, pro kterou chcete zjistit hodnotu rozdělení

9

Parametr rozdělení alfa

2

Parametr rozdělení beta

Vzorec

Popis

Výsledek

=GAMMADIST(A2;A3;A4;NEPRAVDA)

Hustota pravděbodobnosti pomocí hodnot x, alfa a beta v A2, A3, A4 s kumulativním argumentem NEPRAVDA

0,032639

=GAMMADIST(A2;A3;A4;PRAVDA)

Kumulativní distribuce pomocí hodnot x, alfa a beta v A2, A3, A4 s kumulativním argumentem PRAVDA

0,068094

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×