Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce HEX2OCT v Microsoft Excelu.

Popis

Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

Syntaxe

HEX2OCT(číslo, [místa])

Syntaxe funkce HEX2OCT má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Šestnáctkové číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat víc než 10 znaků. Nejvyšší bit čísla udává znaménko. Zbývajících 39 bitů určuje velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uvedený, použije funkce HEX2OCT nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud je zadané číslo záporné, ignoruje funkce HEX2OCT argument místa a vrátí osmičkové číslo o 10 znacích.

  • V případě, že je zadané číslo záporné, nesmí být menší než FFE0000000, a pokud je kladné, nesmí být větší než 1FFFFFFF.

  • Pokud číslo není platné šestnáctkové číslo, vrátí funkce HEX2OCT hodnotu #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud funkce HEX2OCT vyžaduje více znaků než místa, vrátí hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácený.

  • Pokud funkce místa není číselného typu, vrátí funkce HEX2OCT hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce HEX2OCT hodnotu #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=HEX2OCT("F";3)

Převede šestnáctkové F na osmičkové se 3 znaky (0 na začátku je „výplň“).

017

=HEX2OCT("3B4E")

Převede šestnáctkové 3B4E na osmičkové.

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Převede šestnáctkové FFFFFFFF00 na osmičkové.

7777777400

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×