Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Hledání zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání

Potřebujete najít důležitou zprávu v přeplněné doručené poště nebo složce? Okamžité hledání vám pomůže rychle najít položky v Outlooku. Podokno Okamžité hledání je trvale dostupné ve všech složkách Outlooku, mezi které patří Pošta, Kalendář a Úkoly.

Tipy na získání ještě lepších výsledků při vyhledávání pomocí funkce Okamžité hledání najdete v tématu Zpřesnění kritérií vyhledávání.

Co chcete udělat? 

 1. Na navigačním panelu poblíž dolní části stránky klikněte na zobrazení Pošta.

  Navigační panel se zobrazeními ve formě textu

  Pokud tlačítka v této formě nenacházíte, je nejspíš zapnutá funkce „Kompaktní navigace“ a zobrazují se ikony:

  Navigační panel se zobrazeními ve formě ikon

  Kromě toho, že je funkce „Kompaktní navigace“ zapnutá, může být i minimalizované podokno složek, takže jsou ikony uspořádané svisle. Podokno složek rozbalíte kliknutím na tlačítko Minimalizovat nebo rozbalit tak, jak znázorňuje obrázek:

  Zobrazení ve formě ikon v minimalizovaném podokně složek

 2. Najděte vyhledávací pole. Nachází se nad seznamem zpráv, jak je vidět na obrázku:

  Pole okamžitého hledání nad seznamem zpráv

 3. Pokud chcete najít slovo obsažené ve zprávě nebo zprávu od konkrétní osoby, napište dané slovo nebo jméno do vyhledávacího pole (můžete použít křestní jméno, příjmení nebo části jména). Zprávy, které je obsahují, se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a zadané slovo nebo jméno v nich bude zvýrazněné.

  Výsledky vyhledávání pro jedno slovo

 4. Pokud vyhledávání pozměníte, můžete jeho výsledky ještě zpřesnit. Toto jsou některé běžné způsoby:

  • Zadejte “vyúčtování výdajů“ (včetně uvozovek). Vyhledají se zprávy obsahující přesnou frázi „vyúčtování výdajů“.

  • Zadejte vyúčtování AND výdajů („AND“ musí být napsané velkými písmeny). Vyhledají se zprávy, které obsahují slovo vyúčtování i slovo výdajů, ale ne nutně v tomto pořadí. Můžete taky použít příkaz „OR“ (nebo).

  • Zadejte vyúčtování NOT výdajů („NOT“ musí být napsané velkými písmeny). Vyhledají se zprávy, které obsahují slovo vyúčtování, ale nikoli slovo výdajů.

 5. POZNÁMKA: Musíte hledat celé slovo nebo jeho začátek. Pokud budete hledat prostředek nebo konec slova, nic se nenajde. Když například předmět zprávy obsahuje „E-mail o Office365“, vyhledáním následujících výrazů ho nenajdete:

  • „mail“ -- protože jde o konec slova „e-mail“,

  • „365“ -- protože jde o konec slova „Office365“,

  • „ice“ -- protože jde o prostředek slova „Office365“.

 6. Jakmile vyhledávání dokončíte, můžete ho vymazat kliknutím na X ve vyhledávacím poli.

Pokud nemůžete najít, co hledáte, použijte nástroje vyhledávání na pásu karet a zpřesněte hledání. Když kliknete do vyhledávacího pole, můžete vybrat možnost oboru na levé straně na pásu karet. Jakmile vyberete obor, můžete pak dál upřesnit hledání výběrem možnosti, jako je třeba řádek předmětu nebo odesílatel.

Obor (kde chcete hledat): Tady můžete vybrat konkrétní složky, ve kterých se má hledat, třeba všechny vaše poštovní schránky, nebo jenom vybranou aktuální složku, což je většinu času Doručená pošta.

Vyberte rozsah a upřesněte tak výsledky hledání

Upřesnit (co se má hledat): Jakmile vyberete obor, můžete přidat další kritéria ze skupiny Upřesnit. Když vyberete některou možnost, Outlook přidá speciální skript do vyhledávacího pole, aby omezil hledání.

Výsledky hledání upřesníte pomocí možností skupiny Upřesnit.

Podívejme se na možnosti.

 • Od: Filtruje výsledky hledání tak, aby se zobrazily jenom zprávy odeslané určitou osobou. Můžete třeba vyhledat všechny zprávy, které vám poslala Petra.

 • Předmět: Filtruje výsledky hledání na základě řádku předmětu e-mailu. Můžete třeba vyhledat všechny zprávy, které v řádku předmětu obsahují klíčové slovo sestava.

 • Obsahuje přílohy: Zobrazí všechny zprávy, které obsahují přílohu.

 • Zařazené do kategorií: Vyberte kategorii a zobrazí se všechny zprávy, které jste označili příznakem určité kategorie.

 • Tento týden: V rozevírací nabídce vyberte časový rámec a zúžíte výsledky hledání na základě času přijetí zprávy.

 • Adresát: V rozevírací nabídce vyberte možnost pro filtrování výsledků na základě příjemců e-mailů. Třeba zprávy, u kterých jste byli v kopii, nebo zprávy, které se odeslaly konkrétní osobě.

 • Nepřečtené: Zobrazí veškeré nepřečtené zprávy ve vámi vybrané složce.

 • S příznakem: Zobrazí zprávy, které jste označili příznakem pro zpracování.

 • Důležité: Zobrazí všechny zprávy, které jsou označené jako velmi důležité.

 • Další: V této nabídce vyberte možnost, která dál zúží výsledky hledání. Můžete například filtrovat podle utajení nebo velikosti zprávy.

Mějte na paměti, že tyto možnosti můžete navzájem kombinovat.

Tady je příklad: Můžete vyhledat všechny zprávy od Petry, které jste přijali minulý měsíc a které mají v řádku předmětu klíčové slovo sestava.

Nastavení vyhledávání v tomto příkladu:

 1. Přesvědčte se, že máte vybranou složku Doručená pošta, a pak klikněte do pole Hledat.

 2. Ve skupině Obor vyberte Podsložky.

 3. Abyste nahradili zvýrazněný text ve vyhledávacím poli, klikněte na Od a zadejte Petra.

 4. Abyste nahradili zvýrazněný text ve vyhledávacím poli, klikněte na Předmět a zadejte sestava.

 5. V rozevírací nabídce vedle Tento týden vyberte Minulý měsíc.

  Příklad možností nástrojů hledání

Získáváte příliš mnoho výsledků? Nebo prostě jen nenacházíte, co potřebujete?

 1. Klikněte do vyhledávacího pole.

 2. Na kartě Hledání klikněte na Nástroje hledání > Rozšířené hledání.

  Možnost Rozšířené hledání v seznamu Nástroje hledání

V dialogovém okně Rozšířené hledání můžete zadávat mnohem složitější kritéria a dokonce i hledat v kalendáři, seznamu kontaktů, poznámkách a úkolech.

 1. Klikněte na kartu Upřesnit.

 2. V části Definovat další kritéria klikněte na tlačítko Pole a potom na Všechna pole zprávy. Zobrazí se nabídka polí, v nichž můžete hledat, například Od, Komu, Přijato, Předmět a mnoho dalších.

  Nabídka polí rozšířeného hledání

 3. Na zkoušku nejdřív vyberte pole a následně podmínku a hodnotu. Třeba:

  Od/ Obsahuje/ Eva vyhledá zprávy od určitého uživatele, jehož jméno obsahuje Eva. Povšimněte si, že namísto podmínky je (přesně) používáme podmínku obsahuje, takže nemusíme vyhledávat přesnou shodu. V případě, že název Evina e-mailu je Eva Kučerová, nebude podmínka Od/je (přesně)/Eva fungovat, protože bychom museli zadat celé Evino jméno, Eva Kučerová, abychom získali přesnou shodu. V tomto případě přijde vhod podmínka obsahuje.

 4. Přidejte tolik podmínek, kolik potřebujete nebo chcete vyzkoušet. Zde přidáme další tři:

Od | Obsahuje | Eva vyhledá zprávy od určitého uživatele, jehož jméno obsahuje Eva. Povšimněte si, že namísto podmínky je (přesně) používáme podmínku obsahuje, takže nemusíme vyhledávat přesnou shodu. V případě, že název Evina e-mailu je Eva Kučerová, nebude podmínka Od | je (přesně) | Eva fungovat, protože bychom museli zadat celé Evino jméno, Eva Kučerová, abychom získali přesnou shodu. V tomto případě přijde vhod podmínka obsahuje.

Potom můžeme taky přidat:

 • Přijato | mezi | 1.5.2013 a 31.5.2013

 • Zpráva | obsahuje | rozpočet

 • Komu | obsahuje | Rudolf

  Vytváření seznamu podmínek vyhledávání

Outlook teď vyhledá jen zprávy, jejichž odesílatel má křestní jméno „Eva“, jsou doručené v květnu 2013, jejich text obsahuje slovo „rozpočet“ a byly kromě vás odeslané i osobě, jejíž křestní jméno je „Robert“. Tady je detail seznamu čtyř námi přidaných kritérií.

Pole, podmínky a hodnoty

Spusťte vyhledávání kliknutím na tlačítko Najít.

Výsledky rozšířeného vyhledávání

Pokud vám 250 výsledků nestačí, můžete toto omezení zrušit.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Hledání.

 2. V části Výsledky zrušte zaškrtnutí políčka Zrychlit vyhledávání omezením počtu zobrazených výsledků.

Co chcete udělat?

 1. V navigačním podokně klikněte na složku, kterou chcete prohledat.

 2. Do pole Okamžité hledání napište hledaný text.

  Pole Okamžité hledání

  • Položky obsahující zadaný text se zobrazí se zvýrazněným hledaným textem.

  • Zadáním více znaků můžete vyhledávání upřesnit.

 3. Chcete-li rozšířit oblast vyhledávání tak, aby obsahovala všechny složky, klikněte na odkaz Zkuste hledat znovu na konci výsledků hledání.

  Poznámky: 

  • Chcete-li vrátit pozici kurzoru do pole Okamžité hledání, stiskněte kombinaci kláves CTRL+E.

  • Když s hledáním skončíte, můžete ho vymazat kliknutím na Ukončit hledání Tlačítko Ukončit hledání vedle pole Okamžité hledání.

  • Prohledávány jsou i přílohy, ale výsledky hledání z příloh nejsou zvýrazněny.

Vyhledávání můžete upřesnit přidáním dalších kritérií. Když kliknete nebo začnete psát do pole Okamžité hledání, vytvoří se karta Nástroje hledání. Ve skupině Upřesnit je k dispozici řada kritérií, s nimiž bude hledání konkrétnější.

Karta Nástroje hledání na pásu karet

Poznámka: Vyhledávací pole, která můžete přidat, se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – například Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky, Seznam složek nebo Deník. Vyhledávací pole jsou také specifická pro e-mailový profil Outlooku, který aktuálně používáte. Vyhledávací pole se zachovají, i když Outlook ukončíte a znovu spustíte. Vyhledávací dotaz se nezachová.

Posledních 10 hledaných výrazů zůstane uloženo a lze je znovu použít.

 • Klikněte do pole Okamžité hledání a na kartě Nástroje hledání klikněte ve skupině Možnosti na tlačítko Poslední hledání a potom klikněte na hledaný výraz nebo slovo, které chcete znovu použít.

  Příkaz Poslední hledání na pásu karet

Viz také

Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×