Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Na Outlook na webu můžete k vyhledání e-mailových zpráv nebo lidí použít vyhledávací panel, který je nahoře na stránce.

Když hledáte ve své poštovní schránce, výsledky budou obsahovat zprávy, kontakty a soubory.

Miniatura videa o hledání e-mailu

Poznámka: Pokud pokyny neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že používáte starší verzi aplikace Outlook na webu. Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

 1. Do pole Hledat v aplikaci Pošta zadejte, co chcete hledat (kontakt, předmět, část zprávy nebo název souboru), a stiskněte Enter.

  Snímek obrazovky s vyhledávacím panelem

 2. Až budete s hledáním hotovi, vyberte UkončitUkončit hledání ve vyhledávacím poli nebo vyberte libovolnou složku v navigačním podokně a hledání ukončete.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Ukončit hledání

 1. Začněte psát jméno do vyhledávacího pole. Vyberte si z navrhovaných osob v seznamu pod vyhledávacím polem nebo stisknutím klávesy Enter zobrazte další výsledky.

  Snímek obrazovky s navrhovanými lidmi ve výsledcích hledání
 2. Když ve výsledcích hledání vyberete kontakt, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které s ním souvisejí.

  Vyhledání osoby a zobrazení všech jejích e-mailových zpráv

  Pokud chcete poslat kontaktu zprávu, vyberte pod jménem volbu Poslat e-mail. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyberte vedle jména Přidat k oblíbeným.

Pokud často hledáte zprávy od stejných lidí, můžete kontakt přidat k oblíbeným. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyhledejte ho, ve výsledcích hledání vyberte jméno kontaktu a pak vedle něj vyberte Přidat k oblíbeným.

Snímek obrazovky s tlačítkem Přidat k oblíbeným

Pokud chcete zobrazit všechny e-mailové zprávy od dané osoby, vyberte v levém podokně v části Oblíbené její jméno.

Pomocí filtrů hledání můžete upřesnit hledání s využitím možností, jako jsou Složky, Od, Komu, Předmět, klíčová slova, rozsahy dat nebo přílohy. Pokud chcete použít vyhledávací filtry, vyberte Filtry Filtrovánína konci vyhledávacího pole.

Vyhledávací pole v Outlook na webu zobrazující dostupné filtry

Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte klíčové slovo pro hledání.

  Snímek obrazovky pole Hledat v poště a lidech

 2. Vyberte jednu z navrhovaných zpráv nebo kontaktů nebo stiskněte Enter a zobrazte všechny možné výsledky.

  Tip: Pokud hledáte kontakt, vyberte dole v seznamu návrhů odkaz Hledat lidi, abyste zúžili hledání jenom na kontakty v adresáři organizace.

  Po zadání klíčového slova můžete hledání upřesnit tak, aby obsahovalo jenom e-mailové zprávy v určité složce, od určitého odesílatele, s přílohami nebo v určitém rozsahu dat.

 3. Pokud chcete vymazat výsledky hledání, přesuňte kurzor na vyhledávací pole a vyberte Zahodit zahodit.

Po zadání klíčového slova hledání můžete pomocí navigačního podokna upřesnit výsledky hledání:

 • Ve složkách: Umožňuje hledat zprávy jen v konkrétní složce, jako je například Doručená pošta, Odeslaná pošta a Archiv.

 • Od: Umožňuje hledat zprávy jen od konkrétního odesílatele.

 • Možnosti: Hledejte jenom zprávy, které splňují určitá kritéria, například zprávy s přílohami.

 • Datum: Umožňuje hledat jen zprávy v rámci konkrétních kalendářních dat.

Snímek obrazovky navigačního panelu s výsledky hledání

Když v aplikaci Pošta zadáte do pole Hledat v poště a lidech jméno, objeví se možnost Hledat lidi. Po výběru této možnosti můžete hledat v aplikaci Lidé a výsledky hledání se omezí na vaše kontakty a na adresář vaší organizace.

Hledání v aplikaci Lidé:

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte jméno osoby, název skupiny nebo jméno/název zdroje, které chcete vyhledat, a stiskněte Enter.

 2. V dolní části výsledků hledání, vyberte Hledat lidi.

 3. Hledání můžete zpřesnit použitím možnosti Vaše kontakty nebo Adresář.

 4. Pokud chcete vymazat výsledky hledání, přesuňte kurzor na vyhledávací pole a vyberte Zahodit zahodit.

Použití rozšířené syntaxe dotazů ke zpřesnění výsledků

Upřesnění výsledků hledání pomocí Rozšířené syntaxe dotazů (AQS) Do vyhledávacího pole zadejte nejdříve klíčové slovo AQS z tabulky dole, pak dvojtečku a to, co hledáte. Pokud například chcete najít zprávy s předmětem, který obsahuje "sestavu", zadejte do pole Hledat poštu a Lidé předmět:sestava.

Klíčové slovo AQS

Popis

Příklad

From

Hledá v poli Od.

From:JanMacek

To

Hledá v poli Komu.

To:JanMacek

Cc

Hledá v poli Kopie.

Cc:JanMacek

Bcc

Hledá v poli Skrytá.

Bcc:JanMacek

Participants

Hledá v polích Komu, Kopie a Skrytá.

Participants:JanMacek

Subject

Hledá v předmětu.

Subject:sestava

Body or Content

Hledá v textu zprávy.

Body:sestava

Sent

Hledá datum odeslání. Můžete hledat konkrétní datum nebo rozsah kalendářních dat oddělených dvěma tečkami (..). Můžete hledat také relativní data: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Můžete hledat den v týdnu nebo v měsíc v roce.

Důležité informace: Hledané datum je potřeba zadat ve formátu měsíc/den/rok: MM/DD/RRRR.

Sent:01/01/2017

Received

Hledá datum přijetí. Můžete použít stejné hledané výrazy jako při hledání data odeslání.

Received:01/01/2017

Category

Hledá v poli Kategorie.

Category:sestavy

HasAttachment:yes

Hledání HasAttachment:yes vrátí jenom e-mailové zprávy s přílohami.

Pokud chcete dále zadat e-mailové zprávy, které chcete prohledávat, použijte slova nebo jména z pošty ve spojení s klíčovým slovem hledaného. Například modrý hasattachment:yes vrátí jenom e-mailové zprávy obsahující slovo "modrý", které obsahují přílohy.

sestava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Hledání HasAttachment:no vrátí jenom e-mailové zprávy bez příloh.

sestava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Hledání IsFlagged:yes vrátí jenom e-mailové zprávy, které jsou označené příznakem.

sestava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Hledání IsFlagged:no vrátí jenom e-mailové zprávy, které nejsou označené příznakem.

sestava IsFlagged:no

S nástrojem AQS můžete hledat více výrazů obsahujících libovolnou frázi, všechny fráze nebo přesnou frázi.

 • Subject:výrobní plán bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu slovo „výrobní“ nebo „plán“.

 • Subject:(výrobní plán) bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu obě slova „výrobní“ a „plán“.

 • Subject:“výrobní plán“ bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu frázi „výrobní plán“.

Můžete taky hledat více výrazů pomocí logických operátorů AND (A SOUČASNĚ) nebo OR (NEBO). Například můžete vyhledat zprávy od Jana, které obsahují v předmětu slovo „sestava“: stačí zadat do vyhledávacího pole From:Jan AND Subject:sestava.

Tipy, triky a další

Pomocí těchto tipů a triků můžete zlepšit odpovědi hledání. 

 • Při hledání pomocí klíčových slov se nerozlišují malá a velká písmena. Například kat a KAT vrátí stejné výsledky.

 • Při hledání pomocí výrazu vlastnost:hodnota nedávejte za dvojtečku mezeru. Pokud je tam mezera, bude se hodnota hledat fulltextově. Například výraz to: JanMacek bude hledat „JanMacek“ jako klíčové slovo, místo aby hledal zprávy, které byly poslány osobě JanMacek. Pokud chcete vyhledat zprávy odeslané osobě JanMacek, zadejte výraz to:JanMacek.

 • Když dáte mezeru mezi dvě klíčová slova nebo mezi dva výrazy vlastnost:hodnota, je to totéž, jako byste použili logický operátor AND (A SOUČASNĚ). Například from:"Jerri Frye"subject:reorganization vrátí všechny e-mailové zprávy odeslané Jerri Fryem, které obsahují slovo reorganizace v řádku předmětu.

 • Při hledání pomocí vlastnosti příjemce, například To, From, Cc nebo Participants, můžete k označení příjemce použít SMTP adresu, alias nebo zobrazovaný název. Můžete například použít JanMacek@contoso.com, JanMacek nebo "JanMacek".

 • Pomocí zástupného znaku * můžete vyhledávat jenom přípony – například kat* nebo nas*. Vyhledávání předpon (*kat) nebo podřetězců (*kat*) není podporováno.

 • Když pomocí vlastnosti chcete hledat hodnoty tvořené více slovy, použijte uvozovky (" "). Například výraz subject:rozpočet K1 vrátí zprávy, které obsahují slovo rozpočet v řádku předmětu a současně obsahují K1 kdekoli ve zprávě nebo v libovolné vlastnosti zprávy. Výraz subject:"rozpočet K1" ale vrátí všechny zprávy, které obsahují textový řetězec rozpočet K1 kdekoli v řádku předmětu.

 • Pokud chcete určitý obsah zadaný pomocí hodnoty vlastnosti vyloučit z výsledků hledání, dejte před název vlastnosti znaménko minus (-). Například výraz -from:"Jan Macek" vyloučí všechny zprávy odeslané Janem Mackem. 

 • Aby Outlook běžel bez problémů, vrátí se jenom prvních 1 000 výsledků hledání. Pokud seznam výsledků neobsahuje to, co hledáte, zkuste hledat konkrétněji. 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×