Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ vytvoří zástupce, který přejde na jiné místo v aktuálním sešitu, nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, Intranet nebo na internetu. Když kliknete na buňku, která obsahuje funkci HYPERTEXTOVÝ ODKAZ , Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;název)

Syntaxe funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ má následující argumenty:

  • Umístění odkazu    Povinný argument. Cesta a název souboru k dokumentu, který se má otevřít. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast listu nebo sešitu Excelu nebo na záložku v dokumentu Microsoft Wordu. Cesta může být k souboru, který je uložený na jednotce pevného disku. Cesta může být také cesta UNC (Universal Naming Convention) na serveru (v Microsoft Excelu pro Windows) nebo cesta URL (Uniform Resource Locator) na internetu nebo intranetu.

    Poznámka:   Excel pro web funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ je platná pouze pro webové adresy (adresy URL). Link_location může být textový řetězec uzavřený do uvozovek nebo odkaz na buňku, která obsahuje odkaz jako textový řetězec.

    Pokud skok zadaný v link_location neexistuje nebo ho nelze procházet, zobrazí se po kliknutí na buňku chyba.

  • Název:    Nepovinný argument. Text odkazu nebo číselná hodnota, která se zobrazí v buňce. Argument Název se zobrazí modře s podtržením. Jestliže argument Název vynecháte, zobrazí se v buňce jako text odkazu argument Umístění.

    Argument Název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující text odkazu nebo hodnotu.

    Pokud argument Název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce namísto textu odkazu chyba.

Poznámka

Pokud chcete v desktopové aplikaci Excel vybrat buňku, která obsahuje hypertextový odkaz bez přechodu na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu, a pak tlačítko myši uvolněte. V Excel pro web vyberte buňku tak, že na ni kliknete, když je ukazatel šipky; přeskočení na cíl hypertextového odkazu kliknutím, když je ukazatel myši ukazující rukou.

Příklady

Příklad

Výsledek

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx";"Kliknutím zobrazte sestavu")

Otevře sešit uložený v http://example.microsoft.com/report. Buňka zobrazí vyskakovací text „Kliknutím zobrazte sestavu“.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx]Vyrocni-zprava!F10";D1)

Vytvoří hypertextový odkaz v buňce F10 v listu Výroční zpráva v sešitu uloženém v http://example.microsoft.com/report. Buňka v listu, která obsahuje hypertextový odkaz, zobrazí obsah buňky D1 jako vyskakovací text.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx]'Prvni ctvrtleti'!Oddeleni-celkem";"Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.")

Vytvoří hypertextový odkaz pro oblast buněk pojmenovanou Oddeleni-celkem v listu Prvni ctvrtleti v sešitu uloženém v http://example.microsoft.com/report. Buňka v listu, která obsahuje hypertextový odkaz, zobrazí vyskakovací text „Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.“

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/Vyrocni-zprava.docx]CtvrtletniZisk";"Zpráva o čtvrtletním zisku")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo ve wordovém dokumentu, je třeba pomocí záložky definovat místo v dokumentu, na které chcete přejít. V následujícím příkladu bude vytvořen hypertextový odkaz na záložku s názvem CtvrtletniZisk v dokumentu Vyrocni-zprava.docx umístěném na adrese example.microsoft.com.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("\\FINANCE\Vykazy\1kvartal.xlsx";D5)

Zobrazí obsah buňky D5 jako vyskakovací text v buňce a otevře sešit uložený na serveru FINANCE ve sdílené složce Výkazy. Tento příklad používá cestu UNC.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("D:\FINANCE\1kvartal.xlsx";H10)

Otevře sešit 1kvartal.xlsx, který je uložený v adresářiFinance na disku D, a zobrazí číselnou hodnotu uloženou v buňce H10.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[C:\Dokumenty\MujSesit.xlsx]Soucty")

Vytvoří hypertextový odkaz na oblast Součty v jiném (externím) sešitu, MujSesit.xlsx.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[Sešit1.xlsx]List1!A10";"Přejít na List1 > A10")

Pokud chcete přejít na jiné umístění v aktuálním sešitu, uveďte název sešitu i název listu jako v tomto příkladu, kde List1 je aktuální list.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[Sešit1.xlsx]Leden!A10";"Přejít na Leden > A10")

Pokud chcete přejít na jiné umístění na aktuálním listu, uveďte název sešitu i název listu jako v tomto příkladu, kde Leden je jiný list v sešitu.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(POLÍČKO("adresa";Leden!A1);"Přejít na Leden > A1")

Pokud chcete přejít na jiné umístění na aktuálním listu bez použití plně kvalifikovaného odkazu na list ([Sešit1.xlsx]), můžete použít tuto syntaxi, kde POLÍČKO("adresa") vrátí název aktuálního sešitu.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ($Z$1)

Pokud chcete rychle aktualizovat všechny vzorce, které používají funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ se stejnými argumenty, můžete cíl odkazu umístit do jiné buňky na stejném nebo jiném listě, a potom použít absolutní odkaz na tuto buňku jako argument umístění odkazu ve vzorcích funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ. Změny provedené v cíli odkazu se automaticky projeví ve vzorcích funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×