1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Import.

  2. V dialogovém okně Import klikněte na možnost typu souboru, který chcete importovat, a potom klikněte na Importovat.

  3. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte a klikněte na soubor CSV, HTML nebo textový soubor, který chcete použít jako oblast externích dat, a potom klikněte na Získat data.

  4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem textu, kde můžete určit, jak chcete text rozdělit do sloupců a dalších možností formátování. Po dokončení kroku 3 průvodce klikněte na Dokončit.

  5. V dialogovém okně Importovat data klikněte na Vlastnosti a nastavte možnosti definice dotazu, ovládacího prvku aktualizace a rozložení dat pro importovaná externí data. Po dokončení se kliknutím na OK vraťte do dialogového okna Importovat data.

  6. Proveďte jednu z následujících akcí:

Akce

Akce

Import dat do aktuálního listu

Klikněte na Existující list apotom klikněte na OK.

Import dat do nového listu

Klikněte na Nový list apotom klikněte na OK.

Excel přidá do sešitu nový list a automaticky vloží oblast externích dat v levém horním rohu nového listu.

Poznámka: Rozložení nebo vlastnosti importovaných dat můžete kdykoli změnit. V nabídce Data přejděte na Naimportovat externí dataa potom klikněte na Upravit import textu nebo Vlastnosti oblasti dat. Pokud vyberete Upravit importtextu, vyberte soubor, který jste původně naimportoval, a potom proveďte změny externích dat v Průvodci importem textu. Výběrem možnosti Vlastnosti oblasti datmůžete pro externí data nastavit možnosti definice dotazu, ovládacího prvku aktualizace a rozložení dat.

Viz také

Import dat z databáze

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×