Import databází Accessu 2.0 a Accessu 95 do aktuálních verzí

Import databází Accessu 2.0 a Accessu 95 do aktuálních verzí

Pokud používáte stávající databázi ve formátu Accessu 2.0 (.mdb) nebo Accessu 95 (.mdb), můžete z ní v některých případech importovat tabulky, dotazy a makra do novější verze Accessu, která používá formát souboru .accdb.

Pokud chcete importovat formuláře a sestavy, které obsahují kód VBA (a také moduly), převeďte napřed databázi Accessu 2.0 nebo Accessu 95 na Access 2002–2003 nebo na formát souboru Accessu 2000. Použijte k tomu Microsoft Office Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000. Pak můžete použít novější verzi, třeba Access 2007, k převodu tohoto souboru na formát .accdb, který se dá otevřít v Accessu 2010, Accessu 2013 nebo v Accessu 2016.

V dalších odstavcích článku je vysvětlený způsob provedení těchto úkolů.

Používáte Access 2010, Access 2013 nebo Access 2016?

Access 2007 byla poslední verze, která podporovala otevření, import, propojení nebo export do Accessu 2.0 a Accessu 95. K exportu, importu nebo propojení dat z Accessu 1.0 a 2.0 (Red 2 nebo Jet 2) a databází Accessu 95 budete potřebovat Access 2007. V uvedeném případě budete muset použít Access 2007 jako mezikrok úplného převodu databáze Accessu 2.0 na jednu z těchto verzí.

Co chcete udělat?

Otevřít databází Accessu 2.0 v Accessu 2007

Naimportovat data z databáze Accessu 2.0 do Accessu 2007

Naimportovat data z databáze Accessu 95 do Accessu 2007

Převést databázi Accessu 2.0 nebo Accessu 95 pomocí Accessu 2003, Accessu 2002 nebo Accessu 2000

Otevření databáze Accessu 2.0 v Accessu 2007

Když otevřete databázi Accessu 2.0 v Accessu 2007, zobrazí Access řadu výzev. Pokud podle nich budete postupovat, zobrazí se nakonec zpráva Tato databáze byla uložena ve formátu souboru aplikace Microsoft Access 2.0.

Tato databáze byla uložena ve formátu Microsoft Accessu 2.0.

Tabulky, dotazy a makra můžete importovat z databáze Accessu 2.0 do databáze Accessu 2007 (.accdb). Pokud chcete do databáze Accessu 2007 importovat formuláře, sestavy nebo moduly, napřed převeďte databázi pomocí starší verze Accessu, pak otevřete převedenou databázi v Accessu 2007 a převeďte ji na formát databázového souboru Accessu 2007 (.accdb). Další informace najdete v části Převod databáze Accessu 2.0 nebo Accessu 95 pomocí Accessu 2003, Accessu 2002 nebo Accessu 2000.

Import dat z databáze Accessu 2.0 do Accessu 2007

Při importu objektů z jiné databáze se v cílové databázi vytvoří kopie importovaných objektů. Zdroj dat zůstává beze změn. Pokud chcete importovat data z databáze Accessu 2.0 do Accessu 2007, napřed otevřete databázi, do které chcete data importovat. Pak použijte příkazy na kartě Externí data a pokračujte v importu. Součástí tohoto procesu je vyvolání průvodce importem.

 1. Otevřete Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi, do které chcete naimportovat tabulky, dotazy nebo makra.

 3. Na kartě Externí data ve skupině Import klikněte na Access.

 4. V průvodci načtením externích dat zadejte do textového pole Název souboru název zdrojové databáze nebo klikněte na tlačítko Procházet, kterým otevřete dialogové okno Otevřít soubor, a potom zvolte nebo zadejte název zdrojové databáze.

 5. Klikněte na Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a pak klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně Import objektů klikněte na jednotlivé karty a vyberte požadované objekty. Pamatujte si, že z databáze Accessu 2.0 můžete do Accessu 2007 importovat jenom tabulky, dotazy a makra.

  Dialogové okno Importovat objekty

  Pokud chcete vybraný objekt zrušit, znovu na něj klikněte.

 7. Po kliknutí na Možnosti můžete zadat další nastavení.

  Následující tabulka popisuje, jak jednotlivé možnosti ovlivňují výsledky operace.

  Prvek

  Popis

  Zaškrtávací políčko Relace

  Importuje relace mezi vybranými tabulkami.

  Zaškrtávací políčko Nabídky a panely nástrojů

  Importuje ze zdrojové databáze vlastní nabídky a panely nástrojů. Nabídky a panely nástrojů se zobrazí na kartě Doplňky, pokud existují.

  Zaškrtávací políčko Specifikace pro import/export

  Importuje ze zdrojové databáze uložené specifikace importu nebo exportu, pokud existují.

  Zaškrtávací políčko Skupiny navigačního podokna

  Importuje ze zdrojové databáze vlastní skupiny navigačního podokna, pokud existují.

  Tlačítko Definice a data

  Importuje strukturu a data všech vybraných tabulek.

  Tlačítko Jen definice

  Importuje jenom pole vybraných tabulek. Zdrojové záznamy se neimportují.

  Tlačítko Jako dotazy

  Importuje vybrané dotazy jako dotazy. V tomto případě nezapomeňte spolu s dotazy importovat i všechny podkladové tabulky.

  Tlačítko Jako tabulky

  Importuje dotazy jako tabulky. V tomto případě nemusíte importovat podkladové tabulky.

 8. Kliknutím na OK operaci dokončete.

  Access data zkopíruje, a pokud se vyskytnou problémy, zobrazí chybové zprávy. Pokud bude import dat úspěšný, můžete si na poslední stránce průvodce uložit podrobnosti operace jako specifikaci importu, abyste ji mohli v budoucnu použít.

Import dat z databáze Accessu 95 do Accessu 2007

Pokud chcete importovat data z databáze Accessu 95 do Accessu 2007, napřed otevřete databázi Accessu 2007, do které chcete data importovat. Potom použijte příkazy na kartě Externí data, včetně vyvolání průvodce importem.

Z databáze Accessu 95 (.mdb) můžete do databáze Accessu 2007 (.accdb) importovat tabulky, dotazy a makra. Můžete importovat i formuláře a sestavy, pokud nepoužívají kód VBA. Pokud chcete importovat formuláře a sestavy, které obsahují kód VBA (a také moduly), převeďte napřed databázi Accessu 95 na formát souboru Accessu 2002–2003 nebo Accessu 2000. Použijte k tomu Microsoft Office Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000 a pak použijte Access 2007 k převodu daného souboru na formát souboru Accessu 2007 (.accdb).

 1. Otevřete Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi, do které chcete naimportovat tabulky, dotazy nebo makra.

 3. Na kartě Externí data ve skupině Import klikněte na Access.

 4. Do pole Název souboru v průvodci načtením externích dat zadejte název zdrojové databáze nebo klikněte na tlačítko Procházet, kterým otevřete dialogové okno Otevřít soubor, a zvolte nebo zadejte název zdrojové databáze.

 5. Klikněte na Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a pak klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně Import objektů klikněte na jednotlivé karty a vyberte objekty, které chcete naimportovat.

  Pokud chcete výběr objektu zrušit, znovu na něj klikněte.

 7. Po kliknutí na Možnosti můžete zadat další nastavení. Další nastavení se zobrazí ve skupinách pod seznamem objektů.

 8. Kliknutím na OK operaci dokončete.

  Access data zkopíruje, a pokud se vyskytnou problémy, zobrazí chybové zprávy. Pokud bude import dat úspěšný, můžete si na poslední stránce průvodce uložit podrobnosti operace jako specifikaci importu, abyste ji mohli v budoucnu použít.

Převod databáze Accessu 2.0 nebo Accessu 95 pomocí Accessu 2003, Accessu 2002 nebo Accessu 2000

Databázi Accessu 2.0 můžete převést na formát souboru Accessu 2000 nebo Accessu 2002–2003. Použijte k tomu některou verzi Accessu uvedenou v následující tabulce. Předpokladem je, že máte danou verzi koupenou a nainstalovanou na počítači. Převaděč Accessu 2.0 byste měli mít nainstalovaný – záleží, jakou verzi máte.

Verze

Převaděč Accessu 2.0

Microsoft Office Access 2003

Tato verze vyžaduje stažení a instalaci převaděče Accessu 2.0 pro Access 2003. Tento nástroj není na webu Microsoft Download Center dostupný, protože na Access 2003 se nevztahuje rozšířená podpora.

Microsoft Access 2002

Je součástí produktu.

Microsoft Access 2000

Je součástí produktu.

Soubor Accessu 2.0 nebo Accessu 95 byste měli převést na formát souboru .mdb, který používá Access 2000 nebo Access 2002–2003. Pak můžete použít Access 2007 k převodu výsledného souboru na formát .accdb, který používá Access 2007. Pak můžete používat databázi v Accessu 2007 nebo ji otevřít v Accessu 2010, Accessu 2013 nebo v Accessu 2016. Podle toho, jakou máte starší verzi Accessu, proveďte následující kroky:

 1. Spusťte Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Otevřít a pak klikněte na název souboru s databází Accessu 95, kterou chcete převést.

 3. V nabídce Nástroje klikněte na Správa databáze, klikněte na Převést databázi a pak klikněte na Do formátu souboru aplikace Access 2000.

 4. V dialogovém okně Převést databázi na zadejte název nového souboru a klikněte na Uložit.

  Může se zobrazit zpráva, která vás upozorní, že převedenou databázi nebude možné používat ve starších verzích Accessu. Pokud se tato zpráva zobrazí, klikněte na OK.

  Soubor se uloží ve formátu souboru Accessu 2000.

 5. Spusťte Access 2007.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 7. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete převedenou databázi.

 8. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Převést.

 9. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru Accessu 2007 nebo potvrďte nabízený název a klikněte na Uložit.

  Soubor se uloží ve formátu souboru .accdb, který používá Access 2007.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×