Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IMPRODUCT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí součin 1 až 255 komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMPRODUCT(ičíslo1, [ičíslo2], ...)

Funkce IMPRODUCT má následující argumenty:

  • Ičíslo1; [ičíslo2]; ...:     Argument ičíslo1 je povinný, další argumenty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 255 komplexních čísel, která mají být vynásobená.

Poznámky

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

  • Součin dvou komplexních čísel se vypočítá následujícím způsobem:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMPRODUCT("3+4i";"5-3i")

Součin dvou komplexních čísel

27+11i

=IMPRODUCT("1+2i";30)

Součin komplexního čísla a čísla 30

30+60i

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×