Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IMPRODUCT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí součin 1 až 255 komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMPRODUCT(ičíslo1, [ičíslo2], ...)

Funkce IMPRODUCT má následující argumenty:

  • Ičíslo1; [ičíslo2]; ...:     Argument ičíslo1 je povinný, další argumenty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 255 komplexních čísel, která mají být vynásobená.

Poznámky

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

  • Součin dvou komplexních čísel se vypočítá následujícím způsobem:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMPRODUCT("3+4i";"5-3i")

Součin dvou komplexních čísel

27+11i

=IMPRODUCT("1+2i";30)

Součin komplexního čísla a čísla 30

30+60i

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×