We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce INTERCEPT v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte souřadnice bodu, ve kterém čára protne osu y, pomocí existujících hodnot na osách x a y. Intercept je bod, který je určený proložením nejvhodnější regresní čáry známými hodnotami na osách x a y. Funkce INTERCEPT se používá v případě, že chcete znát hodnotu závislé proměnné při nezávislé proměnné rovné 0 (nula). Funkci INTERCEPT můžete třeba použít k předpovědi elektrického odporu kovu při teplotě 0°C z měření provedených při pokojové teplotě a vyšších teplotách.

Syntaxe

INTERCEPT(poly_y, pole_x)

Syntaxe funkce INTERCEPT má následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o soubor závislých hodnot.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o soubor nezávislých hodnot.

Poznámky

 • Argumenty funkce můžou být čísla, názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované; buňky s nulovou hodnotou jsou ale započítávané.

 • Pokud argumenty pole_y a pole_x obsahují různý počet bodů nebo neobsahují žádné body, vrátí funkce INTERCEPT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Rovnice pro intercept regresní přímky a:

  Rovnice

  kde směrnice b je počítaná podle vztahu:

  Rovnice

  a kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

 • Algoritmus použitý u funkcí INTERCEPT a SLOPE se odlišuje od algoritmu použitého u funkce LINREGRESE. U neurčitých dat ležících na stejné přímce může rozdíl mezi těmito algoritmy vést k odlišným výsledkům. Pokud jsou třeba datové body argumentu pole_y rovné 0 a datové body argumentu pole_x rovné 1, jsou výsledky následující:

  • INTERCEPT a SLOPE vrátí #DIV/0! . Algoritmus INTERCEPT a SLOPE je navržený tak, aby se podíval na jednu a jedinou odpověď, a v tomto případě může být více odpovědí.

  • Funkce LINREGRESE vrátí hodnotu 0. Algoritmus funkce LINREGRESE vrací přijatelné výsledky pro data ležící na stejné přímce, přičemž v tomto případě je možné nalézt alespoň jeden výsledek.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Vzorec

Popis

Výsledek

=INTERCEPT(A2:A6;B2:B6)

Bod, ve kterém čára protne osu y pomocí výše uvedených hodnot x a y.

0,0483871

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×