Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce INTERCEPT v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte souřadnice bodu, ve kterém čára protne osu y, pomocí existujících hodnot na osách x a y. Intercept je bod, který je určený proložením nejvhodnější regresní čáry známými hodnotami na osách x a y. Funkce INTERCEPT se používá v případě, že chcete znát hodnotu závislé proměnné při nezávislé proměnné rovné 0 (nula). Funkci INTERCEPT můžete třeba použít k předpovědi elektrického odporu kovu při teplotě 0°C z měření provedených při pokojové teplotě a vyšších teplotách.

Syntaxe

INTERCEPT(poly_y, pole_x)

Syntaxe funkce INTERCEPT má následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o soubor závislých hodnot.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o soubor nezávislých hodnot.

Poznámky

 • Argumenty funkce můžou být čísla, názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované; buňky s nulovou hodnotou jsou ale započítávané.

 • Pokud argumenty pole_y a pole_x obsahují různý počet bodů nebo neobsahují žádné body, vrátí funkce INTERCEPT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Rovnice pro intercept regresní přímky a:

  Rovnice

  kde směrnice b je počítaná podle vztahu:

  Rovnice

  a kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

 • Algoritmus použitý u funkcí INTERCEPT a SLOPE se odlišuje od algoritmu použitého u funkce LINREGRESE. U neurčitých dat ležících na stejné přímce může rozdíl mezi těmito algoritmy vést k odlišným výsledkům. Pokud jsou třeba datové body argumentu pole_y rovné 0 a datové body argumentu pole_x rovné 1, jsou výsledky následující:

  • INTERCEPT a SLOPE vrací #DIV/0! . Algoritmus INTERCEPT a SLOPE je navržený tak, aby hledal jednu a pouze jednu odpověď a v tomto případě může existovat více než jedna odpověď.

  • Funkce LINREGRESE vrátí hodnotu 0. Algoritmus funkce LINREGRESE vrací přijatelné výsledky pro data ležící na stejné přímce, přičemž v tomto případě je možné nalézt alespoň jeden výsledek.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Vzorec

Popis

Výsledek

=INTERCEPT(A2:A6;B2:B6)

Bod, ve kterém čára protne osu y pomocí výše uvedených hodnot x a y.

0,0483871

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×