Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce INTRATE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

INTRATE(vypořádání, splatnost, investice, zaruč_cena, [základ])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce INTRATE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Jedná se o zaručenou cenu cenného papíru při splatnosti.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkrácené na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná data, vrátí funkce INTRATE #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud investice ≤ 0 nebo pokud ≤ 0, vrátí funkce INTRATE #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce INTRATE hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ splatnost vypořádání, vrátí funkce INTRATE #NUM! chybová hodnota.

 • Výsledek funkce INTRATE se počítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.

  • DIM = počet dnů od vypořádání do doby splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

15.05.08

Datum splatnosti

1 000 000 Kč

Investice

1 014 420 Kč

Zaručená cena

2

Základna aktuální/360

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Zvýhodněná sazba pro podmínky závazku (0,05768 neboli 5,77 %)

5,77%

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×