Když prezentaci zobrazujete, můžete změnit myš na laserové ukazovátko a upoutat pozornost na něco na snímku.

Zapnutí laserového ukazovátko

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití laserového ukazovátko v zobrazení Prezentace:   Na kartě Prezentace klikněte na Od začátku nebo Od aktuálního snímku a spusťte tak prezentaci.

   Prezentaci můžete spustit od začátku nebo z aktuálního snímku.
  • Použití laserového ukazovátko v zobrazení pro čtení:   Na kartě Zobrazení klikněte na Zobrazení pro čtení.

   Zobrazení pro čtení je vhodné pro čtení powerpointové prezentace na celou obrazovku, když není prezentovat.
 2. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom kliknutím a přetažením levého tlačítka myši přejděte na obsah snímku, na který chcete upozornit.

  Tip:   Pokud chcete, aby posluchači viděli laserové ukazovátko, ale ne ukazatel myši, před přesunutím myši stiskněte a podržte klávesu Ctrl, aby se ukazatel myši skryl.

Ve výchozím nastavení je barva ukazatele červená, ale k dispozici je i zelená a modrá. Chcete-li změnit barvu laserového ukazovátka, postupujte takto:

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení v dialogovém okně Nastavení prezentace vyberte barvu v seznamu Barva laserového ukazovátka a potom klikněte na OK.

  Možnosti laserového ukazovátka v PowerPointu

(Úplné podrobnosti o nahrávání a časování prezentací najdete v tématu Záznam prezentace s mluvením komentářem a časování snímků.)

Když budete chtít pohyby laserového ukazovátka nahrát, abyste zlepšili webovou nebo automaticky spouštěnou prezentaci, udělejte toto:

 1. Na kartě Prezentace přejděte ve skupině Nastavit na šipku vedle možnosti Nahrát prezentaci Obrázek tlačítka.

  Podle toho, kde chcete spustit nahrávání prezentace, klikněte na příkaz Začít nahrávat od začátku nebo Začít nahrávat od aktuálního snímku.

 2. V dialogovém okně Záznam prezentace zaškrtněte políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko.

 3. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tip:   Pokud chcete mluvený komentář pozastavit, v poli Záznam klikněte na Pozastavit. Až budete chtít pokračovat, klikněte na Obnovit záznam.

 4. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom kliknutím a přetažením levého tlačítka myši přejděte na obsah snímku, na který chcete upozornit.

 5. Pokud chcete přejít na další snímek, uvolněte klávesu Ctrl a klikněte na levé tlačítko myši.

 6. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

  Nahrané časování prezentace se automaticky uloží a pro prezentaci se pak v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem objeví údaje o načasování.

 7. Pohyby ukazovátka a načasování záznamu, který jste právě nahráli, můžete zobrazit, když na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci kliknete buď na položku Od začátku, nebo Od aktuálního snímku.

Pokud chcete pohyby ukazatele nebo časování snímků předělat, stačí tento postup zopakovat.

Ukazatel je nastavený na Automaticky, což znamená, že se automaticky skrýte po třech sekundách nečinnosti. Když přesunete myš, ukazatel se znovu zobrazí.

Snímek obrazovky znázorňuje možnosti, které jsou k dispozici pro ukazatel použitý v prezentaci. Možnosti jsou Automatické, Skryté, Šipka, Pero a Barva pera.

Během prezentace v pravém dolním rohu snímku vyberte Pen button during slide show a pak proveďte jednu z těchto akcí:  

Akce

Vyberte

Automatické zobrazení ukazatele

Automaticky

Vždy skrýt ukazatel

Skryto

Vždy zobrazit ukazatel

Arrow

Psaní na snímcích

Pero

Výběr rukopisné barvy pera

Barva pera

Tip: Pokud chcete přepínat mezi ukazatelem a perem, stiskněte PŘÍKAZ+ A a PŘÍKAZ+ P .

Zapnutí laserového ukazovátko

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Přehrát z nabídky Start nebo Přehrát z aktuálního snímku a spusťte tak prezentaci.

  Přehrajte prezentaci od začátku nebo z aktuálního snímku.
 2. V zobrazení Prezentace se v levém dolním rohu snímku zobrazí čtyři tlačítka pomocníka. Druhý určuje, jak se ukazatel myši zobrazí divákům:

  Tlačítko, které vypadá jako pero, určuje, jak se ukazatel myši zobrazí divákům.

  Klikněte na tlačítko Pero a v místní nabídce zvolte Laserové ukazovátko:

  V místní nabídce vyberte laserové ukazovátko.
 3. Stiskněte klávesu Option a potom kliknutím a přetažením levého tlačítka myši přejděte na obsah snímku, na který chcete upozornit.

Změna barvy laserového ukazovátka

Ve výchozím nastavení je barva ukazatele červená, ale k dispozici je i zelená a modrá. Chcete-li změnit barvu laserového ukazovátka, postupujte takto:

 1. V režimu prezentace klikněte na ikonu Laserové ukazovátko v levé dolní části snímku:

  Ikona ukazatele se změní na laserové ukazovátko.
 2. V místní nabídce přejděte na Laserovábarva a vyberte požadovanou barvu.

  Barvu laserového ukazovátko můžete zvolit červenou, zelenou nebo modrou.

Ukazatel je nastavený na Automaticky, což znamená, že se automaticky skrýte po třech sekundách nečinnosti. Když přesunete myš, ukazatel se znovu zobrazí.

Snímek obrazovky znázorňuje možnosti, které jsou k dispozici pro ukazatel použitý v prezentaci. Možnosti jsou Automatické, Skryté, Šipka, Pero a Barva pera.

Během prezentace v pravém dolním rohu snímku vyberte Pen button during slide show a pak proveďte jednu z těchto akcí:  

Akce

Vyberte

Automatické zobrazení ukazatele

Automaticky

Vždy skrýt ukazatel

Skryto

Vždy zobrazit ukazatel

Arrow

Psaní na snímcích

Pero

Výběr rukopisné barvy pera

Barva pera

Tip: Pokud chcete přepínat mezi ukazatelem a perem, stiskněte PŘÍKAZ+ A a PŘÍKAZ+ P .

Viz také

Proklikejte prezentaci pomocí pera Bluetooth

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×