Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pole NextIf porovnává dva výrazy. Pokud je porovnání pravdivé, Word sloučí další Datový záznam s aktuálním dokumentem hromadné korespondence. Pokud je porovnání nepravdivé, Word sloučí další datový záznam do nového dokumentu hromadné korespondence.

Pole NextIf můžete použít k seskupení datových záznamů jako v databázové sestavě. Můžete například použít kombinaci polí If, Set a NextIf a sloučit všechny záznamy se stejným PSČ do jedné stránky sloučení a vytvořit novou stránku ve sloučení, pokud se v datovém souboru objeví nové PSČ. Takové sloučení je ale složité nastavit a vyžaduje, aby byl zdroj dat strukturovaný tak, aby vyhovoval slučovacím polím.

Pokud je vaším cílem selektivně zahrnout určité záznamy ze zdroje dat, můžete to udělat snadněji pomocí příkazu Filtr v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence , který se zobrazí po kliknutí na tlačítko Upravit seznam příjemců ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence .

Poznámky: 

 • Pole NextIf nelze použít v poznámkách pod čarou, vysvětlivkách, poznámkách, záhlavích, zápatích ani zdrojích dat.

 • Pole NextIf nelze vnořit do žádného pole.

Syntaxe

Při zobrazení pole NextIf v dokumentu bude syntaxe vypadat takto:

{ VÝRAZ NEXTIF1 – operátor výraz2 }

Poznámka: Kód pole určuje, co má být v poli zobrazeno. Výsledky polí jsou to, co se zobrazí v dokumentu po vyhodnocení kódu pole. Mezi zobrazením kódu pole a zobrazením výsledku pole můžete přepínat stisknutím kombinace kláves Alt+F9.

Properties

Výraz1, Výraz2

Hodnoty, které chcete porovnat. Tyto výrazy můžou být sloučení dat polí, názvy Záložka, řetězce znaků, čísla, vnořená pole, která vrací hodnotu, nebo matematické vzorce. Pokud výraz obsahuje mezery, uzavřete ho do uvozovek.

Poznámky: 

 • Pokud ve výrazu použijete slučovací pole (MergeField), odkazuje slučovací pole na data v aktuálním datovém záznamu, nikoli na další datový záznam.

 • Výraz2 musí být uzavřen v uvozovkách tak, aby byl porovnán jako řetězec znaků.

 • Pokud je operátor = nebo <>, výraz2 může obsahovat otazník (?) představující libovolný jednotlivý znak nebo hvězdičku (*) představující libovolný řetězec znaků.

 • Pokud v výrazu Expression2 použijete hvězdičku, nesmí část výrazu Expression1 , která odpovídá hvězdičkě, a zbývající znaky v výrazu Expression2 překročit 128 znaků.

Operátor

Relační operátor. Před a za operátor vložte mezeru.

Operátor

Popis

=

Je rovno

<>

Není rovno

>

Větší než

<

Menší než

>=

Větší než nebo rovno

<=

Menší než nebo rovno

Pokyny

Pole NextIf můžete použít v dokumentu nebo jako součást hromadné korespondence.

Pokud chcete v dokumentu použít pole NextIf, postupujte takto:

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a poté na položku Pole.

 2. V seznamu Názvy polí vyberte DalšíPokud.

 3. Do pole Kódy polí zadejte výrazy, operátor, true text a false text podle výše uvedené syntaxe.

 4. Klikněte na OK.

Pokud chcete při nastavování hromadné korespondence použít pole NextIf jako součást hromadné korespondence, postupujte takto:

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Zapisovat & Vložit pole na položku Pravidla a potom klikněte na tlačítko Další záznam If.

 2. V seznamu Název pole vyberte název slučovacího pole, například Město.

 3. V seznamu Porovnání vyberte požadovaný operátor. Chcete-li například vybrat příjemce v určitém městě, klikněte na tlačítko Rovná se.

 4. Do pole Porovnat s zadejte hodnotu, kterou chcete porovnat. Pokud chcete například vybrat příjemce žijící v Brně, zadejte Brno.

  Poznámka: Pokud jste v seznamu Porovnání vybrali možnost Je prázdná nebo není prázdná, ponechte pole Porovnat s prázdné.

Příklad

Zdroj dat obsahuje pole pro označení posledního záznamu každého PSČ a zdroj dat se seřadí tak, aby se všechny záznamy se stejným PSČ zobrazily společně. Když je zdroj dat nastavený tímto způsobem, můžete pomocí polí Nastavit a Když v Word zkontrolovat, jestli je záznam posledním výskytem PSČ ve zdroji dat.

Při této kontrole můžete pomocí pole NextIf určit, jestli je aktuální záznam posledním výskytem určitého PSČ. Pokud aktuální záznam není posledním výskytem, záznamy pro toto PSČ se přidají do aktuálního sloučeného dokumentu. Pokud je aktuálním záznamem poslední výskyt PSČ, spustí se nový sloučený dokument pro další PSČ, které je uvedeno ve zdroji dat.

Když vložíte následující pole NextIf do hromadné korespondence Hlavní dokument, pole NextIf zkontroluje obsah pole LastZipcode v aktuálním datovém záznamu. Pokud je pole LastZipcode prázdné, data z dalšího záznamu ve zdroji dat se sloučí do aktuálního dokumentu hromadné korespondence. Pokud pole LastZipcode není prázdné, data z dalšího záznamu ve zdroji dat se sloučí do nového dokumentu hromadné korespondence.

{ NEXTIF { MERGEFIELD LastZipcode } = "" }

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×