Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
K účasti na relaci PowerPoint Live v Microsoft Teams použijte čtečku obrazovky

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Abyste se mohli zúčastnit schůzky a zapojit se do ní, použijte PowerPoint Live v Microsoft Teams společně s vaší klávesnicí a čtečkou obrazovky. Otestovali jsme je s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale můžou fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud jsou v souladu s běžnými standardy a technikami usnadnění přístupu.

Dozvíte se, jak zkontrolovat, co následuje, a jak odkázat na předchozí snímky v prezentaci. Dozvíte se také, jak přepnout na zobrazení s vysokým kontrastem a odeslat prezentujícímu živé reakce pomocí emoji.

Poznámky: 

V tomto tématu

Informace o PowerPoint Live v rozložení Microsoft Teams

PowerPoint Live v Microsoft Teams je zcela nové prostředí pro vzdálenou prezentaci a schůzky. Můžete využívat bohaté možnosti prezentace aplikace PowerPoint a funkce bezproblémové spolupráce aplikace Microsoft Teams. 

Můžete také těžit z rozšířené ochrany osobních údajů a používat technologie usnadnění, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby pro to něco udělal.

Ve schůzce v Microsoft Teams se v oblasti hlavního obsahu uprostřed obrazovky zobrazuje aktuálně prezentovaný snímek. Pod snímkem najdete panel nástrojů aplikace PowerPoint Live, který obsahuje následující tlačítka:

 • Navigační tlačítka snímků vlevo pro pohyb vpřed nebo dozadu v prezentaci

 • Tlačítko Synchronizovat s prezentujícím pro návrat na snímek, který prezentující právě zobrazuje. Toto tlačítko je dostupné, když přejdete z aktuálního snímku prezentujícího na jiný snímek.

 • Tlačítko pro přepnutí ze zobrazení prezentace na zobrazení mřížky

 • Tlačítko Další akce pro zobrazení dalších možností

Pokud se chcete obecně seznámit s rozložením aplikace Microsoft Teams, přečtěte si článek Seznámení se s rozložením Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Otevření a zavření aplikace PowerPoint Live v Microsoft Teams 

Jediné, co musíte udělat, abyste otevřeli PowerPoint Live v Microsoft Teams, je připojit se ke schůzce aplikace Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live. Potom budou ovládací prvky aplikace PowerPoint Live dostupné automaticky v zobrazení schůzky Microsoft Teams. A když schůzku opustíte, prezentace aplikace PowerPoint Live se zavře, když se zavře Microsoft Teams.

Informace o tom, jak se připojit ke schůzce Microsoft Teams nebo jak z ní odejít, najdete v článku Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Změnění na zobrazení s vysokým kontrastem

 1. Ve schůzce aplikace Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Další akce, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte Zobrazit snímky ve vysokém kontrastu, a pak stiskněte Enter.

Přečtení obsahu snímku

Čtečky obrazovky při procházení snímků automaticky oznamují číslo a název snímku. Pokud si chcete poslechnout celý obsah snímku, postupujte takto: 

 1. Ve schůzce Microsoft Teams, ve které prezentující používá PowerPoint Live, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte nadpis snímku a pak Podokno aktuálního snímku a číslo aktuálního snímku. Fokus je teď na obsahu snímku v prezentaci.

 2. V programu Předčítání zapněte režim skenování. U JAWS a NVDA přepněte do virtuálního prohlížeče.

 3. Pokud chcete přečíst obsah snímku, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů. Čtečka obrazovky oznámí obsah a formátování na snímku.

Přepnutí na předchozí nebo následující snímek

Můžete přeskočit k nadcházejícím snímkům nebo se vrátit k předchozím snímkům, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby na snímky přešel za vás. Snímky můžete procházet vlastním tempem a prezentaci to vůbec neovlivní.

 1. Ve schůzce Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live, udělejte jednu nebo více z těchto věcí:

  • Pokud se chcete přesunout na další snímek v prezentaci, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Přejít vpřed, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud se chcete přesunout na předchozí snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Přejít zpět, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud se chcete přesunout na snímek, který prezentující právě prezentuje, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Živě, synchronizovat s prezentujícím, a pak stiskněte Enter.

Reagování pomocí emoji

 1. Ve schůzce Microsoft Teams stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte: Ovládací prvky schůzky.

 2. Opakovaně stiskněte šipku vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte Reagujte nebo zvedněte ruku, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte šipku vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte emoji, kterou chcete reagovat.

 4. Reakci odešlete stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke sdílení a společné prezentaci se službou PowerPoint Live v aplikaci Microsoft Teams

Využívejte funkce přístupnosti v Microsoft Teams k lepšímu prostředí schůzek nebo živých událostí

Nástroje pro usnadnění přístupu pro Microsoft Teams

Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při použití čtečky obrazovky v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Microsoft Teams

Abyste se mohli zúčastnit schůzky a zapojit se do ní, použijte PowerPoint Live v Microsoft Teams společně s vaší klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver od MacOS.

Dozvíte se, jak zkontrolovat, co následuje, a jak odkázat na předchozí snímky v prezentaci. Dozvíte se také, jak přepnout na zobrazení s vysokým kontrastem a odeslat prezentujícímu živé reakce pomocí emoji.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Informace o PowerPoint Live v rozložení Microsoft Teams

PowerPoint Live v Microsoft Teams je zcela nové prostředí pro vzdálenou prezentaci a schůzky. Můžete využívat bohaté možnosti prezentace aplikace PowerPoint a funkce bezproblémové spolupráce aplikace Microsoft Teams. 

Můžete také těžit z rozšířené ochrany osobních údajů a používat technologie usnadnění, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby pro to něco udělal.

Ve schůzce v Microsoft Teams se v oblasti hlavního obsahu uprostřed obrazovky zobrazuje aktuálně prezentovaný snímek. Pod snímkem najdete panel nástrojů aplikace PowerPoint Live, který obsahuje následující tlačítka:

 • Navigační tlačítka snímků vlevo pro pohyb vpřed nebo dozadu v prezentaci

 • Tlačítko Synchronizovat s prezentujícím pro návrat na snímek, který prezentující právě zobrazuje. Toto tlačítko je dostupné, když přejdete z aktuálního snímku prezentujícího na jiný snímek.

 • Tlačítko pro přepnutí ze zobrazení Čtení na celé obrazovce na zobrazení mřížky

 • Tlačítko Další akce pro zobrazení dalších možností

Pokud se chcete obecně seznámit s rozložením aplikace Microsoft Teams, přečtěte si článek Seznámení se s rozložením Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Otevření a zavření aplikace PowerPoint Live v Microsoft Teams 

Jediné, co musíte udělat, abyste otevřeli PowerPoint Live v Microsoft Teams, je připojit se ke schůzce aplikace Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live. Potom budou ovládací prvky aplikace PowerPoint Live dostupné automaticky v zobrazení schůzky Microsoft Teams. A když schůzku opustíte, prezentace aplikace PowerPoint Live se zavře, když se zavře Microsoft Teams.

Informace o tom, jak se připojit ke schůzce Microsoft Teams nebo jak z ní odejít, najdete v článku Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Změnění na zobrazení s vysokým kontrastem

 1. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo nebo klávesu Tab, dokud neuslyšíte Tlačítko Další akce, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte Zobrazit snímky ve vysokém kontrastu, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

Přečtení obsahu snímku

VoiceOver při procházení snímků automaticky oznámí číslo a název snímku. Pokud si chcete poslechnout celý obsah snímku, postupujte takto:

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: Podokno aktuálního snímku, prezentace. Fokus je teď na obsahu snímku v prezentaci.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + šipka vpravo můžete procházet obsah snímku a poslouchat ho. Až se dostanete na konec snímku, uslyšíte Konec aktuálního snímku, podokno.

Přepnutí na předchozí nebo následující snímek

Můžete přeskočit k nadcházejícím snímkům nebo se vrátit k předchozím snímkům, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby na snímky přešel za vás. Snímky můžete procházet vlastním tempem a prezentaci to vůbec neovlivní. 

 1. Ve schůzce Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live, udělejte jednu nebo více z těchto věcí:

  • Pokud se chcete přesunout na další snímek v prezentaci, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo nebo klávesu Tab, dokud neuslyšíte Přejít vpřed, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

  • Pokud se chcete přesunout předchozí snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte Přejít zpět, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

  • Pokud se chcete přesunout na snímek, který prezentující právě prezentuje, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte Živě, synchronizovat s prezentujícím, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

Reagování pomocí emoji

 1. Ve schůzce Microsoft Teams stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že vstupujete na panel nástrojů.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte Reagujte nebo zvedněte ruku, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipku vpravo, dokud neuslyšíte emoji, kterou chcete reagovat.

 4. Reakci odešlete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke sdílení a společné prezentaci se službou PowerPoint Live v aplikaci Microsoft Teams

Využívejte funkce přístupnosti v Microsoft Teams k lepšímu prostředí schůzek nebo živých událostí

Nástroje pro usnadnění přístupu pro Microsoft Teams

Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při použití čtečky obrazovky v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Microsoft Teams

Abyste se mohli zúčastnit schůzky a zapojit se do ní, použijte PowerPoint Live v Microsoft Teams společně s vaší klávesnicí a čtečkou obrazovky. Otestovali jsme je s programem Předčítání v Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Chromu, ale můžou fungovat i s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud jsou v souladu s běžnými standardy a technikami usnadnění přístupu.

Dozvíte se, jak zkontrolovat, co následuje, a jak odkázat na předchozí snímky v prezentaci. Dozvíte se také, jak přepnout na zobrazení s vysokým kontrastem a odeslat prezentujícímu živé reakce pomocí emoji.

Poznámky: 

V tomto tématu

Informace o PowerPoint Live v rozložení Microsoft Teams

PowerPoint Live v Microsoft Teams je zcela nové prostředí pro vzdálenou prezentaci a schůzky. Můžete využívat bohaté možnosti prezentace aplikace PowerPoint a funkce bezproblémové spolupráce aplikace Microsoft Teams. 

Můžete také těžit z rozšířené ochrany osobních údajů a používat technologie usnadnění, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby pro to něco udělal.

Ve schůzce v Microsoft Teams se v oblasti hlavního obsahu uprostřed obrazovky zobrazuje aktuálně prezentovaný snímek. Pod snímkem najdete panel nástrojů aplikace PowerPoint Live, který obsahuje následující tlačítka:

 • Navigační tlačítka snímků vlevo pro pohyb vpřed nebo dozadu v prezentaci

 • Tlačítko Synchronizovat s prezentujícím pro návrat na snímek, který prezentující právě zobrazuje. Toto tlačítko je dostupné, když přejdete z aktuálního snímku prezentujícího na jiný snímek.

 • Tlačítko pro přepnutí ze zobrazení Čtení na celé obrazovce na zobrazení mřížky

 • Tlačítko Další akce pro zobrazení dalších možností

Pokud se chcete obecně seznámit s rozložením aplikace Microsoft Teams, přečtěte si článek Seznámení se s rozložením Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Otevření a zavření aplikace PowerPoint Live v Microsoft Teams 

Jediné, co musíte udělat, abyste otevřeli PowerPoint Live v Microsoft Teams, je připojit se ke schůzce aplikace Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live. Potom budou ovládací prvky aplikace PowerPoint Live dostupné automaticky v zobrazení schůzky Microsoft Teams. A když schůzku opustíte, prezentace aplikace PowerPoint Live se zavře, když se zavře Microsoft Teams.

Informace o tom, jak se připojit ke schůzce Microsoft Teams nebo jak z ní odejít, najdete v článku Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky.

Změnění na zobrazení s vysokým kontrastem

 1. Ve schůzce aplikace Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Další akce, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte Zobrazit snímky ve vysokém kontrastu, a pak stiskněte Enter.

Přečtení obsahu snímku 

Čtečky obrazovky při procházení snímků automaticky oznamují číslo a název snímku. Pokud si chcete poslechnout celý obsah snímku, postupujte takto:

 1. Ve schůzce Microsoft Teams, ve které prezentující používá PowerPoint Live, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Podokno aktuálního snímku, skupina, a pak číslo aktuálního snímku. Fokus je teď na obsahu snímku v prezentaci.

 2. V programu Předčítání zapněte režim skenování. U JAWS a NVDA přepněte do virtuálního prohlížeče.

 3. Pokud chcete přečíst obsah snímku, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů. Čtečka obrazovky oznámí obsah a formátování na snímku.

Přepnutí na předchozí nebo následující snímek

Můžete přeskočit k nadcházejícím snímkům nebo se vrátit k předchozím snímkům, aniž byste museli požádat prezentujícího, aby na snímky přešel za vás. Snímky můžete procházet vlastním tempem a prezentaci to vůbec neovlivní.

 1. Ve schůzce Microsoft Teams, kde prezentující používá PowerPoint Live, udělejte jednu nebo více z těchto věcí:

  • Pokud se chcete přesunout na další snímek v prezentaci, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Přejít vpřed, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud se chcete přesunout na předchozí snímek, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Přejít zpět, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud se chcete přesunout na snímek, který prezentující právě prezentuje, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte Živě, synchronizovat s prezentujícím, a pak stiskněte Enter.

Reagování pomocí emoji

 1. Ve schůzce Microsoft Teams stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift + Tab, dokud neuslyšíte: Ovládací prvky schůzky.

 2. Opakovaně stiskněte šipku vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte Reagujte nebo zvedněte ruku, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte šipku vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte emoji, kterou chcete reagovat.

 4. Reakci odešlete stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke sdílení a společné prezentaci se službou PowerPoint Live v aplikaci Microsoft Teams

Nástroje pro usnadnění přístupu pro Microsoft Teams

Připojení se ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při použití čtečky obrazovky v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Microsoft Teams

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×