Klávesové zkratky v Projectu

Mnoho uživatelů s použitím externí klávesnice s klávesovými zkratkami pro Project usnadňuje práci efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykového displeje a je to důležitá alternativa k používání myši.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Znaménko plus (+) v místní skupině znamená, že je potřeba stisknout více kláves současně.

  • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek popisuje klávesové zkratky vProject 2010, Project 2013, Project 2016 a Project pro Microsoft 365, které jsou podle potřeby spouštěny na ploše systému Windows.

Poznámky: 

  • Důležité informace: Některé klávesové zkratky jsou dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online. Nové funkce se pro předplatitele vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít.

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto článku

Často používané klávesové zkratky

Akce

Klávesy

Otevření souboru projektu (zobrazení dialogového okna Otevřít)

Ctrl+F12

Otevření souboru projektu (zobrazení karty Otevřít v zobrazení Backstage)

Ctrl+O

Uložení souboru projektu

Ctrl+S

Vytvoření nového projektu

Ctrl+N

Aktivace vstupního řádku, v němž lze upravit text v poli

F2

Aktivace řádku nabídek

F10 nebo Alt

Aktivace systémové nabídky projektu

ALT + pomlčka (-) nebo ALT + MEZERNÍK

Navigace v zobrazení a v oknech

Požadovaná akce

Klávesy

Aktivace vstupního řádku, v němž lze upravit text v poli

F2

Aktivace řádku nabídek

F10 nebo Alt

Aktivace systémové nabídky projektu

ALT + pomlčka (-) nebo ALT + MEZERNÍK

Aktivace příčky

Shift+F6

Zavření okna programu

Alt+F4

Zobrazení všech filtrovaných úkolů nebo zdrojů

F3

Zobrazení dialogového okna Nastavení pole

Alt+F3

Otevření nového okna

Shift+F11

Zmenšení výběru na jedno pole

Shift+Backspace

Obnovení pořadí řazení na řazení podle identifikátorů a vypnutí seskupování

Shift+F3

Výběr nakresleného objektu

F6

Zobrazení informací o úkolu

Shift+F2

Zobrazení informací o zdroji

Shift+F2

Zobrazení informací o přiřazení

Shift+F2

Zapnutí nebo vypnutí režimu Přidat do výběru

Shift+F8

Zapnutí nebo vypnutí automatického výpočtu

Ctrl+F9

Zapnutí nebo vypnutí režimu Rozšířit výběr

F8

Přesunutí vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů a zobrazení dalších stránek v okně Náhled

Alt+klávesy se šipkami

Použití hlavního okna

Pomocí následujících klávesových zkratek můžete pracovat v hlavním okně Project 2013, Project 2016 a Project pro Microsoft 365. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v Project 2010.

Akce

Stiskněte

Přepínání mezi aktivními dialogovými a hlavními aplikacemi

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+F6

Otevření místní nabídky pro vybranou položku (nabídky vyvolané kliknutím pravým tlačítkem)

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Shift+F10

Aktivace pásu karet

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

F10

Aktivace příčky zobrazení

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F6

Zobrazení rozevíracího seznamu automatického filtru pro vybraný sloupec

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F3

Opětovné použití aktuálního filtru

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+F3

Otevření nabídky objektů pro vybranou buňku

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+F10

Použití zobrazení Týmový plánovač

Pomocí následujících klávesových zkratek můžete pracovat v zobrazení Týmový plánovač v 2013, 2016, 2019 a Microsoft 365. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v Project 2010.

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení nebo sbalení řádku zdroje nebo řádku seskupení

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+Shift+znaménko plus (+) nebo Alt+Shift+znaménko minus (-)

Posunutí časové osy doleva

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vpravo

Přeplánování naplánovaného úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl+klávesy se šipkami

Otevření dialogového okna informace o úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Vyberte úkol a stiskněte klávesu Enter.

Změna přiřazení úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl + šipka nahoru nebo dolů

Použití zobrazení Časová osa

Pomocí následujících klávesových zkratek můžete pracovat v zobrazení časové osy v Project 2013, Project 2016 a Project pro Microsoft 365. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v Project 2010.

Akce

Klávesová zkratka

Cyklické procházení typů prvků – pruhu úkolu, milníku, bublinového popisku a pruhu časové osy – pokud je jeden z nich už vybraný

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Klávesa Tab nebo klávesa Šipka dolů

Cyklické procházení typů prvků v opačném pořadí – pruhu časové osy, bublinového popisku, milníku a pruhu úkolu – pokud je jeden z nich už vybraný

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

SHIFT + TAB nebo šipka nahoru

Přechod na předchozí nebo další položku stejného typu, například dalšího milníku

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Posunutí časové osy doleva

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Alt+šipka vpravo

Přesunutí položky nahoru nebo dolů do dalšího kanálu nebo pruhu časové osy

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Ctrl + šipka nahoru nebo dolů

Otevření dialogového okna informace o úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Shift+F2

Osnova projektu

Akce

Klávesy

Skrytí dílčích úkolů

ALT + SHIFT + pomlčka (-) nebo ALT + SHIFT + minus na numerické klávesnici (-)

Zvětšení odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zobrazení dílčích úkolů

ALT + SHIFT + rovnítko (=) nebo Alt + Shift + plus na numerické klávesnici (+)

Zobrazení všech úkolů

ALT + SHIFT + hvězdička na numerické klávesnici (*)

Zmenšení odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vlevo

Výběr a úprava v dialogovém okně

Akce

Klávesy

Přechod mezi poli na dolním okraji formuláře

Klávesy se šipkami

Přechod k tabulkám na dolním okraji formuláře

Levý ALT + 1 nebo pravý ALT + 2

Přechod na další úkol nebo zdroj

Enter

Přechod na předchozí úkol nebo zdroj

Shift+Enter

Výběr a úpravy v tabulkovém zobrazení

Úpravy v zobrazení

Akce

Klávesová zkratka

Přidání nového úkolu

Dostupné jenom pro uživatele s předplatným Projectu Online.

Insert

V Project 2010 není k dispozici.

Zrušení položky

Esc

Vymazání nebo obnovení vybraného pole

Ctrl+Delete

Kopírování vybraných dat

Ctrl+C

Vyjmutí vybraných dat

Ctrl+X

Odstranění vybraných dat

Delete

Odstranění řádku s vybranou buňkou

CTRL + minus na numerické klávesnici (-)

Vyplnění směrem dolů

Ctrl+D

Zobrazení dialogového okna Najít

Ctrl+F nebo Shift+F5

V dialogovém okně Najít pokračování na další instanci výsledků hledání

Shift+F4

Použití příkazu Přejít na (nabídka Úpravy)

F5

Propojení úkolů

Ctrl+F2

Vložení zkopírovaných nebo vyjmutých dat

Ctrl+V

Zmenšení výběru na jedno pole

Shift+Backspace

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zrušení propojení úkolů

Ctrl+Shift+F2

Nastavení ručního plánování úkolu

Ctrl+Shift+M

Nastavení automatického plánování úkolu

Ctrl+Shift+A

Přesunutí v zobrazení

Akce

Klávesy

Přesunutí na začátek projektu (časová osa)

Alt+Home

Přesunutí na konec projektu (časová osa)

Alt+End

Přesunutí časové osy doleva

Alt+šipka vlevo

Přesunutí časové osy doprava

Alt+šipka vpravo

Přesunutí na první pole v řádku

Home nebo Ctrl + šipka vlevo

Přesunutí na první řádek

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na první pole v prvním řádku

Ctrl+Home

Přesunutí na poslední pole v řádku

End nebo Ctrl + šipka vpravo

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

Ctrl+End

Přesunutí na poslední řádek

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí v bočním podokně

Akce

Klávesy

Přesunutí fokusu mezi bočním podoknem a zobrazením na pravém okraji

V Project 2013, Project 2016 a Project pro Microsoft 365, F6

V Project 2010 CTRL + TAB nebo CTRL + SHIFT + TAB

Výběr jiných ovládacích prvků v bočním podokně (je-li fokus na bočním podokně)

Klávesa Tab

Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políček nebo výběr či zrušení výběru přepínačů (je-li fokus na bočním podokně)

Mezerník

Výběr v zobrazení

Akce

Klávesy

Rozšíření výběru dolů o jednu stránku

Shift+Page Down

Rozšíření výběru nahoru o jednu stránku

Shift+Page Up

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

Shift + šipka nahoru

Rozšíření výběru na první pole v řádku

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední pole v řádku

Shift+End

Rozšíření výběru na začátek informací

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru na konec informací

Ctrl+Shift+End

Rozšíření výběru až po první řádek

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru až po poslední řádek

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru až po první pole prvního řádku

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru až po poslední pole posledního řádku

Ctrl+Shift+End

Výběr všech řádků a sloupců

Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr sloupce

Ctrl+Mezerník

Výběr řádku

Shift+Mezerník

Přechod v rámci výběru o jedno pole dolů

Enter

Přechod v rámci výběru o jedno pole nahoru

Shift+Enter

Přechod v rámci výběru o jedno pole doprava

Klávesa Tab

Přechod v rámci výběru o jedno pole doleva

Shift+Tab

Výběr a úpravy ve vstupním řádku

Akce

Klávesy

Potvrzení položky

Enter

Zrušení položky

Esc

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo.

Ctrl+Delete

Rozšíření výběru až do konce textu

Shift+End

Rozšíření výběru až na začátek textu

Shift+Home

Zapnutí nebo vypnutí režimu přepisování

Insert

Použití časové osy

Akce

Klávesy

Posunutí časové osy o jednu stránky vlevo

Alt+Page Up

Posunutí časové osy o jednu stránku vpravo

Alt+Page Down

Přesunutí časové osy na začátek projektu

Alt+Home

Přesunutí časové osy na konec projektu

Alt+End

Posunutí časové osy doleva

Alt+šipka vlevo

Posunutí časové osy doprava

Alt+šipka vpravo

Zobrazení menších časových jednotek

CTRL + lomítko na číselné klávesnici (/)

Zobrazení větších časových jednotek

CTRL + hvězdička na numerické klávesnici (*)

Použití síťového diagramu

Akce

Klávesy

Přechod na jiné pole síťového diagramu

Klávesy se šipkami

Přidání polí síťového diagramu do výběru

Shift+klávesy se šipkami

Přesunutí pole síťového diagramu

Poznámka: Nejprve je nutné ručně nastavit umístění. Vyberte pole, které chcete přesunout. Vyberte Formáta pak vyberte rozložení. Vyberte Povolit ruční umístění krabic.

Ctrl+klávesy se šipkami

Přechod na první horní pole síťového diagramu v zobrazení nebo projektu

Ctrl+Home nebo Shift+Ctrl+Home

Přechod na poslední dolní pole síťového diagramu v projektu

Ctrl+End nebo Shift+Ctrl+End

Přechod na první levé pole síťového diagramu v projektu

Home nebo Shift+Home

Přechod na poslední pravé pole síťového diagramu v projektu

End nebo Shift+End

Přesunutí o výšku jednoho okna nahoru

Page Up nebo Shift+Page Up

Přesunutí o výšku jednoho okna dolů

Page Down nebo Shift+Page Down

Přesunutí o šířku okna vlevo

Ctrl+Page Up nebo Shift+Ctrl+Page Up

Přesunutí o šířku jednoho okna vpravo

Ctrl+Page Down nebo Shift+Ctrl+Page Down

Výběr dalšího pole v síťovém diagramu

Klávesa ENTER nebo TAB

Výběr předchozího pole v síťovém diagramu

Shift+Enter

Použití objektů OfficeArt

Pomocí následujících klávesových zkratek můžete pracovat s objekty OfficeArt v Project 2013, Project 2016 a Project pro Microsoft 365. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v Project 2010.

Přesunutí obrazců OfficeArt

Akce

Klávesy

Přesunutí obrazce nahoru, dolů, doprava nebo doleva

Klávesy se šipkami

Zvětšení šířky obrazce o 10 %

Shift + šipka vpravo

Zmenšení šířky obrazce o 10 %

Shift + šipka vlevo

Zvětšení výšky obrazce o 10 %

Shift + šipka nahoru

Zmenšení výšky obrazce o 10 %

Shift+Šipka dolů

Zvětšení šířky obrazce o 1%

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Zmenšení šířky obrazce o 1%

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Zvětšení výšky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Zmenšení výšky obrazce o 1%

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Otočení obrazce o 15 stupňů doprava

Alt+šipka vpravo

Otočení obrazce o 15 stupňů doleva

Alt+šipka vlevo

Výběr a kopírování objektů a textu OfficeArt

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

TAB nebo SHIFT + TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr více obrazců

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte obrazce.

Výběr více obrazců s textem

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a vyberte obrazce.

Vyjmutí vybraného objektu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

Ctrl+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+G po výběru položek, které chcete seskupit

Zrušení seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+Shift+G po výběru skupiny, kterou chcete oddělit

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Přidání dalšího objektu do vícenásobného výběru

Ctrl+kliknutí

Přidá další objekt do vícenásobného výběru. umožňuje vybrat text v textovém poli a přidat textové pole k vícenásobný výběr.

Shift+kliknutí

Úpravy textu a textových polí OfficeArt

Požadovaná akce

Klávesy

Sbalení výběru

Esc

Výběr veškerého textu

Ctrl+A

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na začátek textu objektu

Ctrl+Home

Přesunutí na konec textu objektu

Ctrl+End

Další informace

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Project pro web.

Project pro web je moderní a doporučená verze Project, webový nástroj pro vytváření projektů a přehledů, sledování průběhu a správu úkolů a přiřazení.

Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Práce v zobrazení panelu

Akce

Stiskněte

Když je fokus na kontejneru v zobrazení panelu , přesuňte ho přetažením doleva nebo doprava.

CTRL + SHIFT +< nebo CTRL + SHIFT +>

Práce v zobrazení mřížky

Akce

Stiskněte

Kliknutím na Rozbalit nadřazený úkol Zobrazte podřízené úkoly.

SHIFT + ALT + znaménko plus (+) nebo Shift + Alt + rovnítko (=)

Sbalením nadřazené úlohy skryjete podřízené úkoly.

SHIFT + ALT + znaménko minus (-) nebo Shift + Alt + podtržítko (_)

Zvětšení odsazení úkolu

Shift + Alt + šipka vpravo

Zmenšení odsazení úkolu

Shift + Alt + šipka vlevo

Výběr sloupce aktuální buňky

Ctrl+mezerník

Výběr řádku aktuální buňky

Shift+Mezerník

Výběr více řádků

SHIFT + MEZERNÍK + šipka nahoru nebo dolů

Otevření místní nabídky (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem)

Shift+F10

Přesunutí fokusu z buňky doprava, doleva, nahoru nebo dolů

Šipka vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů

Posunutím Zobrazte dolní nebo horní řádek.

Page Down nebo Page Up

Přesunutí fokusu na první nebo poslední buňku v řádku, který obsahuje fokus

Home nebo End

Přesunutí fokusu na první nebo poslední buňku v prvním nebo posledním řádku

Ctrl + Home nebo CTRL + END

Vyberte vše.

Ctrl+A

Rozšíření výběru o jednu buňku doprava, doleva, dolů nebo nahoru

Shift + šipka vpravo, vlevo, dolů nebo nahoru

Přesunutí fokusu na rozdělovač

Ctrl+F6

Přesunutí příčky, když je fokus na rozdělovači

Ctrl + šipka vlevo nebo vpravo

Otevřete podrobnosti úkolu.

Klávesou TAB přejděte na pruh a zadejte

Použití zástupců rychlých akcí

Akce

Stiskněte

Opětovná aktivace úkolu

Alt+V

Označení úkolu jako dokončeného.

ALT+V

Zobrazení podrobností úkolu

ALT+P

Otevření místní nabídky úkolu

Alt+E

Práce v zobrazení časové osy

Akce

Stiskněte

Přesunutí fokusu na rozdělovač

Ctrl+F6

Přesunutí příčky, když je fokus na rozdělovači

Ctrl + šipka vlevo nebo vpravo

Otevřete podrobnosti úkolu.

Klávesou TAB přejděte na pruh a zadejte

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Project Online.

Project Online je klasická online verze Project, webový nástroj pro správu více projektů, sledování průběhu a vyrovnávání potřeb zdrojů. Pokud chcete získat přístup k moderní a doporučené online verzi a používat ji, přejděte na Project pro web.

Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Navigace jen s použitím klávesnice

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro pohyb v Project Online:

Akce

Stiskněte

Přesunutí výběru mezi odkazy na horním panelu odkazů

Alt+J

Přesunutí výběru z jedné webové části na další webovou část na stránkách, které používají více webových částí.

Alt+O

Rozbalení rozevíracích seznamů

Alt+šipka dolů

Použití ovládacích prvků mřížky

Project Online webový klient serveru Microsoft Project Server 2019 používá ovládací prvky mřížky AJAX a HTML k zobrazení různých informací. Některé stránky v Project Web App používají k zobrazení a úpravám informací mřížku HTML. Na stránce úkoly je třeba používat mřížku HTML. V mřížkách HTML můžete používat následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přesunutí na další buňku nebo řádek

Klávesa šipka vpravo nebo TAB

Přesunutí na předchozí buňku nebo řádek

Šipka vlevo nebo SHIFT + TAB

Přesunutí nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí dolů

Šipka dolů nebo ENTER

Přechod na adresu URL ve vybrané buňce

Enter

Přesunutí do záhlaví buňky

Ctrl+Y

Odebrání fokusu z vybrané buňky

Esc

Přesunutí na poslední buňku nebo řádek

Ctrl+End

Přesunutí na první buňku nebo řádek

Ctrl+Home

Přepnutí zvýraznění řádku

Ctrl+mezerník

Rozbalení rozevírací nabídky v záhlaví buňky

Ctrl+mezerník

Rozbalení nebo sbalení seskupení

Ctrl+mezerník

Rozbalení skupiny

Ctrl+mezerník

Sbalení skupiny

Ctrl+mezerník

Rozbalení nebo sbalení prvku mřížky s podřízenými položkami

Ctrl+mezerník

Zapnutí zaškrtávacího políčka

Mezerník

Otevřete rozevírací buňku.

Alt+šipka dolů

Project Online také používá ovládací prvky mřížky AJAX pro zobrazení a úpravy informací. Například stránka Podrobnosti projektu používá mřížku AJAX. V mřížkách AJAX můžete používat následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Aktivace režimu úprav buňky

F2

O jednu stránku nahoru

Page Up

O jednu stránku dolů.

Page Down

Odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšit odsazení vybraného úkolu

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zrušení zadávání nebo úpravy

Esc

Kopírovat výběr

Ctrl+C

Vyjmout výběr

Ctrl+X

Odstranění vybraných dat

Delete nebo CTRL + V nebo CTRL + Z

Odstranění řádku

Ctrl+Delete

Přesunutí na první pole v řádku

Home

Přesunutí na první řádek

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na poslední pole v řádku

End

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

Ctrl+End

Pokud jsou na stránce dvě mřížky, můžete pomocí klávesy F6 přesunout fokus z jedné buňky mřížky na odpovídající řádek v druhé mřížce. Pokud máte zdrojovou mřížku a cílovou mřížku, můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přesune vybrané položky ze zdrojového seznamu do cílového seznamu.

Přístupová klávesa + jednoduchá pravá ostrá závorka (>)

Přesuňte všechny položky ze zdrojového seznamu do cílového seznamu.

Přístupová klávesa + W

Přesune všechny položky z cíle do zdrojového seznamu.

Přístupová klávesa + X

Přesunutí vybrané položky z cíle do zdrojového seznamu

Přístupová klávesa + jednoduchá ostrá závorka (<)

Zaškrtněte políčka pod polem název zdroje.

Mezerník

Otevřete Kalendář v buňce tabulky.

Alt + šipka dolů (například datum zahájení nebo koncové datum)

K navigaci v kalendáři použijte následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přechod na další měsíc

ALT + jednoduchá ostrá závorka (>)

Přechod na předchozí měsíc

ALT + jednoduchá ostrá závorka (<)

Přístupové klávesy pro výměnu položek se používají pomocí následujících zkratek:

Button

Přístupový klíč

Jednoduchá pravá ostrá závorka (>)

ALT+TEČKA (.)

Dvojitá pravá ostrá závorka (>>)

Alt+O

Dvojitá levá lomená závorka (<<)

Alt+X

Levá hranatá závorka (<)

ALT+M

V nastavení serveruse dají použít následující klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Odstranění období generování sestav času

Alt+X

Odstranění klasifikace řádku

ALT+P

Odstranění připojeného SharePointového webu

ALT+TEČKA (.)

Odstranění vlastního pole organizace nebo vyhledávací tabulky.

ALT+O

Odstranění kalendáře organizace

ALT+V

Následující klávesové zkratky se dají použít v nastaveních serveru > Správa úloh pro správu zobrazenív části vzhled:

Akce

Stiskněte

Odstranění vybraného zobrazení

ALT+O

Zkopírování vybraného zobrazení

ALT+K a pak MEZERNÍK

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×