Určuje tabulky nebo dotazy obsahující pole uvedená v příkazu SELECT.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulkový_výraz [IN externí_databáze]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli FROM má tyto části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí, která se mají načíst, a dále jakékoli aliasy názvů polí, agregační funkce jazyka SQL, výběrové predikáty (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP) nebo jiné možnosti příkazu SELECT

tabulkový_výraz

Výraz určující jednu nebo více tabulek, ze kterých se data načítá. Výraz může být název jedné tabulky, uložený název dotazu nebo složená slova vyplývající z INNER JOIN, LEFT JOIN nebo RIGHT JOIN.

externí_databáze

Úplná cesta externí databáze obsahující všechny tabulky v tabulkovém_výrazu


Poznámky

Klauzule FROM je povinná a následuje po každém příkazu SELECT.

Pořadí názvů tabulek v tabulkovém_výrazu není důležité.

Pokud chcete dosáhnout lepšího výkonu a snadnějšího použití, doporučujeme použít k načtení dat z externí databáze místo klauzule IN propojenou tabulku.

Následující příklad ukazuje, jak můžete načíst data z tabulky zaměstnanců:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×