Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Klauzule HAVING v Accessu určuje seskupené záznamy, které se zobrazí v příkazu SELECT obsahujícím klauzuli GROUP BY. Poté, co klauzule GROUP BY zkombinuje záznamy, klauzule HAVING zobrazí všechny záznamy seskupené klauzulí GROUP BY, které vyhovují podmínkám klauzule HAVING.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulka
WHERE výběrová_kritéria
GROUP BY seznam_seskupovacích_polí
[HAVING skupinová_kritéria]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli HAVING má následující části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí, která se mají načíst, a dále jakékoli aliasy názvů polí, agregační funkce jazyka SQL, výběrové predikáty (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP) nebo jiné parametry příkazu SELECT

tabulka

Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.

výběrová_kritéria

Kritéria výběru. Pokud příkaz zahrnuje klauzuli WHERE, databázový stroj Microsoft Access po uplatnění podmínek WHERE na záznamy provádí seskupení hodnot.

seznam_seskupovacích_polí

Názvy až 10 polí, které budou použity k seskupení záznamů. Pořadí názvů polí v seznamu seznam_seskupovacích_polí určuje úroveň seskupení od nejvyšší po nejnižší.

skupinová_kritéria

Výraz určující, které seskupené záznamy budou zobrazeny.

Poznámky

Klauzule HAVING je nepovinná.

Klauzule HAVING má podobnou funkci jako klauzule WHERE, která určuje vybrané záznamy. Po seskupení záznamů pomocí klauzule GROUP BY je na základě klauzule HAVING určeno, které záznamy budou zobrazeny:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Klauzule HAVING může obsahovat až 40 výrazů spojených logickými operátory, například operátory And a Or.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×