Každý si potřebuje po delším čase stráveném u počítače dát na chvíli pauzu, vy určitě taky. Vaše kontakty ale nemusí vědět, že si dáváte pauzu, a budou se vás snažit kontaktovat zrovna ve chvíli, kdy nejste u počítače.

Pokud chcete zjistit, jestli jste nezmeškali nějaké rychlé zprávy, podívejte se na zamykací obrazovku. Je to obrazovka, která se zobrazí, když uzamknete počítač. Pokud jste nastavili Lync jako aplikaci na zamykací obrazovce, zobrazí se na této obrazovce ikona Lyncu s hvězdičkou, která signalizuje zmeškané konverzace.

Po odemknutí počítače zkontrolujte dlaždici Lyncu na úvodní obrazovce Windows. V části Co jste zmeškali se zobrazí tři typy interakcí – rychlé zprávy, hovory a zprávy hlasové pošty, které jste obdrželi od poslední aktivity v Lyncu. Rychlé zprávy zahrnují nové pozvánky a aktualizace aktivních konverzací.

Snímek Úvodní obrazovky Windows se zobrazením aktualizací stavu na zvýrazněné dlaždici Lyncu

Po odemknutí obrazovky a otevření Lyncu uvidíte na dlaždici Historie číslo, které značí, kolik nových pozvánek ke konverzaci pomocí rychlých zpráv jste zmeškali od své poslední aktivity v Lyncu. Vyberte dlaždici Historie a uvidíte tyto pozvánky. Každá zmeškaná rychlá zpráva je na obrazovce Historie zvýrazněná, dokud ji nevyberete. Na obrazovce Historie se zobrazují taky minulé konverzace pomocí rychlých zpráv, hovory a schůzky – až do maximálního počtu 50.

Pokud chcete odpovědět na zmeškanou rychlou zprávu, napište svou odpověď a stiskněte Enter.

Snímek obrazovky s dlaždicí historie s několika zobrazenými rychlými zprávami. Nová rychlá zpráva je zvýrazněná.

Nové zprávy v aktivních konverzacích

Konverzace se považuje za aktivní, pokud zpoždění při výměně rychlých zpráv je menší než 10 minut. Odpověď přijatá po 10 minutách od předchozí rychlé zprávy nebo později se považuje za novou konverzaci a Lync ji zobrazí jako pozvánku k nové konverzaci pomocí rychlých zpráv.

Pokud přijde nová zpráva, která je součástí aktivní konverzace, a okno Lyncu je přitom skryté, zobrazí se na několik sekund oznámení. Jestliže na ně nezareagujete, považuje se tato nová zpráva za zmeškanou. Když příště otevřete okno Lyncu, zobrazí se v horní části okna upozornění na novou zprávu ve formě zvýraznění.

Pokud chcete novou zprávu zobrazit, potáhněte prstem z horního nebo dolního okraje nebo klikněte na obrazovku pravým tlačítkem myši (pokud používáte myš). Nahoře se na panelu zobrazí dlaždice pro všechny vaše aktivní konverzace a hovory. Dlaždice pro konverzaci se zmeškanou zprávou je bílá se žlutým zvýrazněním. Když ji vyberete, zmeškaná zpráva se zobrazí.

Snímek úvodní obrazovky Lyncu se zobrazenými příkazy aplikace a novou zprávou zvýrazněnou na horním panelu

Vypnutí oznamování nových zpráv

Během důležitých schůzek nebo prezentací zřejmě nebudete chtít dostávat oznámení o nových zprávách v aktivních konverzacích. Můžete je proto vypnout na panelu možností Lyncu. Uděláte to takto:

  1. Otevřete ovládací tlačítko Nastavení. Potáhněte prstem z pravého okraje výchozí obrazovky Lyncu a klepněte na Nastavení.
    Pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte myš dolů a klikněte na Nastavení.

  2. Vyberte Možnosti.

  3. V seznamu možností se posuňte dolů na Oznámení o nových rychlých zprávách v aktivních konverzacích.

  4. Vypněte tuto možnost posunutím posuvníku doleva.

  5. Zavřete panel Možnosti Lyncu klepnutím nebo kliknutím mimo něj.

Nevidíte své zmeškané rychlé zprávy?

Pokud je spojení vašeho počítače se serverem Exchange přerušené, informace o zmeškaných rychlých zprávách se neodešlou do Lyncu. Ve spodní části obrazovky se zobrazí tato chybová zpráva:

Lync se nemůže připojit k Exchange. Asi nebudete mít nejnovější historii, hlasovou poštu, kontakty a schůzky aplikace Lync.

Až se váš počítač znova spojí se serverem Exchange, informace se odešlou do Lyncu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×