Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vzhledem k omezením technologie webového prohlížeče se kopírování a vkládání textu v Microsoft Microsoft 365 pro web liší od kopírování a vkládání textu v desktopových aplikacích Office. Tento článek obsahuje postup kopírování a vkládání v jednotlivých Microsoft 365 pro web aplikacích.

Kterou aplikaci používáte?

Word pro web

Chování při kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli dokument wordového dokumentu prohlížíte, kontrolujete nebo upravujete v prohlížeči a jestli vkládáte obsah z prostředí mimo Word pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření dokumentu v zobrazení pro čtení můžete přetažením myši (nikoli dvojitým kliknutím) vybírat text po řádcích. Potom zkopírujte text stisknutím kombinace kláves Ctrl+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac). Obsah schránky můžete vložit mimo dokument. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Poznámka: Při prohlížení dokumentu v zobrazení pro čtení se dá vybrat nejmíň jeden řádek textu. Pokud chcete vybrat slova nebo fráze, klikněte na Upravit v prohlížeči.

Chcete-li text vložit do dokumentu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Revize nebo úpravy v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v dokumentu vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu nebo obrázku stejně jako v aplikaci Word pro klientské počítače. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).

Poznámky: 

 • Pokud používáte Firefox a chcete použít příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet Word pro web, musíte povolit používání schránky v JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

 • V Chromu můžete nainstalovat Office – povolit rozšíření pro kopírování a vkládání, které vám umožní vyjmout, kopírovat a vkládat myší na všechny aplikace Office Online.

Vkládání z vnějšího Word pro web

Při vkládání textu z vnějšíhoWord pro web máte 2 možnosti, jak text vložit: zachovat zdrojové formátování a vložit pouze text. Pro výchozí vložení (zachovat zdroj) se text vloží do dokumentu s tolika původními vlastnostmi formátování, které je možné zkopírovat. Vlastnosti textu, jako je tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní velikost nebo barva, se zachovají, kdykoli je to možné. V závislosti na zdroji zkopírovaného obsahu se nemusí konkrétní aspekty formátování vkládat podle očekávání. V tomto případě můžete tyto vlastnosti formátování znovu použít pomocí nástrojů pro formátování vWord pro web.

Pokud chcete vložit jenom text, text a slova se zachovají, ale formátování se bude shodovat s řádkem dokumentu, do kterého obsah vložíte. K vložení textu se dá přistupovat jenom přes pás karet a místní nabídku (pokud používáte libovolnou verzi Edge nebo Chrome s Office – Povolit kopírování a vkládání rozšíření), přes Ctrl+Shift+V (Chrome, Firefox a Chromium Edge) nebo kliknutím na plovoucí nabídku vložení po standardním vložení a výběrem možnosti Vložit jenom text.

Obrázky , které kopírujete z webu, se dají vložit do dokumentu, ale někdyWord pro web nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných dokumentů nebo programů. Pokud je obrázek v jiném dokumentu nebo programu, který se úspěšně nevloží doWord pro web, uložte obrázek do počítače a pak přejděte do části Vložení > obrázku vWord pro web.

Tabulky a seznamy    by se měly vložit co nejblíže původnímu formátování, pokud není vloženo pouze jako text. Někdy se vlastnosti tabulky, jako je styl ohraničení a stínování buněk, nevkládají správně, zejména pokud barvy a styly nejsou k dispozici vWord pro web. V těchto případech můžete vložit obrázek tabulky pomocí snímku obrazovky nebo upravit vloženou tabulku a zvolit jiné barvy nebo styly. Někdy se seznamy vloží se změněným odsazením. Můžete to opravit pomocí tlačítek Číslování a Zvětšit odsazení (karta Domů ), abyste dosáhli požadovaného výsledku.

Hypertextové odkazy     Hypertextové odkazy by měly být ve výchozím nastavení vloženy jako odkazy. Pokud vložíte odkaz a vloží se jako prostý text, můžete propojení rekonstruovat následujícím způsobem:

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

PowerPoint pro web

V prezentaci můžete vyjmout, zkopírovat a vložit text, obrázky nebo snímky. Vyberte objekt stejně jako v desktopové aplikaci PowerPoint. Stisknutím Ctrl+C zkopírujte, Ctrl+X vystřihněte nebo Ctrl+V (Windows) nebo stiskněte ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac).

Možnost

Klávesová zkratka (Windows)

Klávesová zkratka (macOS)

Kopírování

Ctrl+C

⌘+C

Vyjmout

Ctrl+X

⌘+X

Vložení

Ctrl+V

⌘+V

Poznámky: 

 • Pokud používáte Firefox a chcete použít příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet PowerPoint pro web, musíte povolit používání schránky v JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

Začátek stránky

OneNote pro web

Chování při kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli si v prohlížeči prohlížíte nebo upravujete, a jestli vkládáte text mimo microsoft OneNote pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření poznámkového bloku v zobrazení pro čtení můžete text vybírat stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Potom zkopírujte text stisknutím kombinace kláves Ctrl+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac). Obsah schránky můžete vložit mimo poznámkový blok. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Chcete-li obsah schránky vložit do poznámkového bloku, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v poznámkovém bloku vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu či obrázku stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac).

Poznámka: Pokud používáte prohlížeč Firefox a chcete použít příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet OneNote pro web, musíte povolit používání schránky v JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

Vkládání z vnějšíhoOneNote pro web

Když vložíte text z vnějšího OneNote pro web text se vloží do poznámkového bloku jako prostý text. Jinými slovy, vlastnosti textu, jako je tučné písmo, kurzíva nebo určitá velikost nebo barva, se nezachovají a je nutné je znovu použít v OneNote pro web.

Obrázky, které kopírujete z webu, se dají vložit do poznámkového bloku, ale OneNote pro web nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných poznámkových bloků nebo programů. Pokud je obrázek v jiném poznámkovém bloku nebo programu, který chcete použít v OneNote pro web, uložte obrázek do počítače a pak přejděte na Vložení > obrázku do OneNote pro web.

Tabulky a seznamy    Když vložíte text formátovaný mimo OneNote pro web jako řádky a sloupce nebo jako dílčí položky v seznamu, tabulka nebo hierarchická struktura se nezobrazí v vloženém textu. Osvědčeným postupem je vkládat tyto položky po jedné buňce nebo úrovni. Nebo při vkládání seznamu odeberte formátování čísel a potom ho znovu použijte v OneNote pro web pomocí tlačítek Číslování a Zvětšit odsazení (karta Domů ), abyste dosáhli požadovaného výsledku.

Hypertextové odkazy:    Hypertextové odkazy se vkládají jako statický text. Pokud chcete propojení rekonstruovat, po vložení proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Excel pro web

Chování při kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli prohlížíte nebo upravujete prohlížeč a jestli vkládáte text z vnějšího Excel pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Při prvním otevření sešitu v prohlížeči můžete vybrat buňky stejně jako v desktopové aplikaci Excel. Pokud chcete zkopírovat obsah buňky, můžete kliknout pravým tlačítkem a vybrat Kopírovat, kliknout na Domů > Schránka > Kopírovat nebo stisknout Ctrl+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac). Obsah schránky můžete vložit mimo sešit. Chcete-li obsah schránky vložit do sešitu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

Excel pro web podporuje kopírování a vkládání pomocí myši a klávesových zkratek a příkazů pásu karet. Obsah, který můžete zkopírovat a vložit, závisí na cíli vložení.

V jednom sešitu otevřeném v prohlížeči můžete kopírovat a vkládat cokoli kromě následujícího nepodporovaného obsahu:

 • Průřezy

 • Kontingenční tabulky

 • Kontingenční grafy

Mezi různými sešity otevřenými v prohlížeči není podporován následující obsah:

 • Grafy

 • Smíšené oblasti (obrazce a text)

 • Pojmenované oblasti

 • Minigraf v aplikaci Excel Web Access

 • Průřezy

 • Kontingenční tabulky

 • Kontingenční grafy

Při vkládání tabulkových dat se struktura řádků a sloupců buněk zachová v Excel pro web.

Když zkopírujete Excel pro web obsah a vložíte ho do jiné aplikace, formátování se zachová, pokud ho druhá aplikace podporuje.

Vkládání z vnějšího Excel pro web

Když v prohlížeči Edge nebo Chrome vložíte text z vnějšího Excel pro web zachová se jeho formátování a hypertextové odkazy zůstanou zachovány, pokud nestisknete kombinaci kláves Ctrl+SHIFT+V a vložíte ho jako prostý text.

Pokud váš prohlížeč není Edge nebo Chrome, při vkládání textu z vnějšího Excel pro web se vždy vloží jako prostý text. V takových prohlížečích se hypertextové odkazy vkládají jako statický text. Pokud chcete odkaz po vložení obnovit, postupujte takto:

 1. Vyberte daný text.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+K.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. Do pole Zobrazovaný text zadejte text odkazu a pak klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×