Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LARGE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí k-tou největší hodnotu ze zadané množiny dat. Tuto funkci lze použít k výběru hodnoty podle jejího relativního umístění. Funkci LARGE můžete použít například ke zjištění nejvyššího skóre, druhého nejvyššího skóre a třetího nejvyššího skóre.

Syntaxe

LARGE(matice, k)

Syntaxe funkce LARGE obsahuje následující argumenty:

  • Matice:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, pro kterou chcete určit k-tou největší hodnotu.

  • K:    Povinný argument. Jedná se o pořadí od největšího čísla.

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce LARGE hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud k ≤ 0 nebo pokud k je větší než počet datových bodů, vrátí funkce LARGE hodnotu #NUM! chybová hodnota.

Pokud n je počet datových bodů v zadané oblasti, pak LARGE(matice;1) vrátí největší hodnotu a LARGE(matice;n) vrátí nejmenší hodnotu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Vzorec

Popis

Výsledek

=LARGE(A2:B6;3)

Třetí největší číslo z výše uvedených čísel

5

=LARGE(A2:B6;7)

Sedmé největší číslo z výše uvedených čísel

4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×