Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí míru výnosnosti pro sérii peněžních toků představovaných číselnými hodnotami. Tyto peněžní toky si nemusí být rovné jako v případě anuity. K peněžním tokům ale musí docházet v pravidelných intervalech, třeba jednou za měsíc nebo za rok. Míra výnosnosti je úroková míra investice zahrnující výdaje (záporné hodnoty) a příjmy (kladné hodnoty), které jsou rozložené v pravidelných intervalech.

Syntaxe

MÍRA.VÝNOSNOSTI(hodnoty;[odhad])

Syntaxe funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI obsahuje následující argumenty.

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o matici hodnot nebo odkaz na buňky s hodnotami, pro které chcete vypočítat míru výnosnosti.

  • Aby bylo možné vypočítat míru výnosnosti, musí být mezi čísly určenými argumentem hodnoty alespoň jedno kladné a jedno záporné číslo.

  • Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI řadí peněžní toky podle pořadí hodnot v argumentu. Proto je potřeba při zadávání výdajů a příjmů dbát na správné seřazení.

  • Pokud matice nebo argument odkazu obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované.

 • Odhad:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo, které se podle vašeho odhadu blíží výsledku funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI.

  • Microsoft Excel používá k výpočtu funkce IRR iterativní techniku. Počínaje odhadem prochází míra výnosnosti výpočtem, dokud nebude výsledek přesný v rámci 0,00001 %. Pokud funkce IRR nemůže po 20 pokusech najít výsledek, který funguje, #NUM! vrátí se chybová hodnota.

  • Ve většině případů není nutné odhad zadávat. Když ho nezadáte, funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI použije implicitní hodnotu 0,1 (10 procent).

  • Pokud funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO! nebo pokud je výsledek příliš vzdálený očekávané hodnotě, zkuste použít jiný odhad.

Poznámky

Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI úzce souvisí s funkcí ČISTÁ.SOUČHODNOTA (čistá současná hodnota). Výnosnost vypočítaná pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI je vlastně úroková míra odpovídající nulové čisté současné hodnotě. Vztah obou funkcí je předvedený v následujícím vztahu:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) rovná se 1,79E-09 (v rámci přesnosti výpočtu funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI se hodnota 1,79E-09 prakticky rovná 0).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

-700 000 Kč

Počáteční náklady na podnik

120 000 Kč

Čistý příjem v prvním roce

150 000 Kč

Čistý příjem ve druhém roce

180 000 Kč

Čistý příjem ve třetím roce

210 000 Kč

Čistý příjem ve čtvrtém roce

260 000 Kč

Čistý příjem v pátém roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A6)

Vnitřní návratnost investic po čtyřech letech

-2,1%

=MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A7)

Vnitřní návratnost investic po pěti letech

8,7%

=MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A4;-10%)

Abyste spočítali vnitřní návratnost po dvou letech, potřebujete zahrnout odhad (v tomto případě 10 %).

-44,4%

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×