Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí dialogového okna Lync – Možnosti > Telefony můžete nastavit nebo změnit nastavení pro všechny telefony, které používáte s Lync.

Přidání nebo změna telefonních čísel

Vaše telefonní čísla se zobrazují na kartě kontaktu a jsou viditelná pro vaše Lync kontakty v závislosti na tom, jaká oprávnění zvolíte při jejich přidávání.

 1. V části Má telefonní čísla klikněte do pole a napište své telefonní číslo. Používejte jenom číslice 0 až 9 bez pomlček a závorek. Při zadávání zahraničních čísel nezapomeňte před číslo napsat ještě symbol + a za něj potom směrové číslo země.

Důležité informace:  Lync nepodporuje mezery, čísla linek ani speciální přístupové kódy. Jakmile se hovor spojí, použijte k zadání čísla linky nebo přístupového kódu číselník. Další informace.

 1. Zaškrtněte políčka vedle čísel, která chcete zobrazit na svojí kartě kontaktu.

  • Pracovní Telefon: je viditelná pro všechny kontakty s výjimkou blokovaných nebo externích kontaktů. Pokud adresářová služba vaší společnosti nastavila vaše pracovní telefonní číslo, možnost se zobrazí šedě a neumožní vám změnit číslo nebo odebrat číslo z karty kontaktu, a to ani v případě, že zrušíte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Zahrnout do mé karty kontaktu.

  • Mobilní telefon se zobrazuje jenom kontaktům s oprávněním Pracovní skupina nebo Přátelé a rodina.

  • Telefon domů se zobrazuje jenom kontaktům s oprávněním Přátelé a rodina.

  • Další Telefon: Umožňuje přidat nebo upravit další čísla, jako je dočasná kancelář nebo alternativní mobilní telefon, a je viditelná jenom kontaktům s oprávněním Přátelé a Rodina.

Začátek stránky

Integrace telefonu s Lync

Pokud je pro vaši společnost povolená, můžete Lync integrovat s telefonním systémem vaší společnosti, který není sjednocený, a pak vybrat stolní telefon nebo počítač, ze které chcete uskutečňovat hovory. To vám umožní používat Lync k ovládání stolního telefonu. Můžete třeba ze stolního telefonu volat kliknutím na tlačítko Zavolat v seznamu Kontakty nebo můžete přijmout hovor kliknutím na upozornění na příchozí hovor na obrazovce počítače.

Pokud chcete telefon integrovat s Lync, zobrazte možnosti telefonů a zaškrtněte políčko Povolit integraci s telefonním systémem .

Doporučujeme používat Lync s telefonem, který je certifikovaný pro UC z důvodů, které zahrnují, že nemůžete provádět videohovor mezi dvěma různými telefonními systémy. Informace o výběru telefonu najdete v tématu Telefony a zařízení kvalifikované pro 2100990 chyby Microsoft Rebranding.

Začátek stránky

Použití textového telefonu (TTY)

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim Textový telefon (TTY). Napřed ale musíte mít připojené textové zařízení TTY, které bude interpretovat pozměněný zvuk, jinak můžou mít uživatelé během hovoru potíže s kvalitou zvuku. K potížím s kvalitou zvuku může dojít taky v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

Režim TTY je standardně vypnutý. Zapnete ho takto:

 1. Připojte zařízení TTY ke svému počítači.

 2. V části Dostupnosttelefonu klikněte na Zapnout režim TTY.

 3. Odhlaste se z Lync a pak se znovu přihlaste.

Možnosti konferenčních hovorů

Stejný zvuk můžete použít se všemi svými Lync schůzkami nebo nastavit Lync, které vám poskytnou možnosti při každém připojení. To přijde vhod, pokud potřebujete zvuk nastavit pokaždé jinak v závislosti na konkrétní schůzce nebo na místě, odkud se účastníte.

 1. V části Připojování ke konferenčním hovorům klikněte na rozevírací nabídku vedle položky Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky z.

 2. Vyberte jednu z těchto možností:

 3. Kliknutím na Lync můžete použít zvuk a video počítače (pomocí mikrofonu a reproduktorů počítače nebo náhlavní soupravy).

 4. Pokud chcete, aby vám Lync zavolal, klikněte na telefonní číslo, které chcete použít. Jestli žádné číslo nevidíte, napište ho do oblasti Moje telefonní čísla v horní části okna.

 5. Pokud se chcete napřed připojit ke schůzce a pak se rozhodnout, jestli budete i volat, klikněte na Nepřipojovat se k audiokonferencím.

Pokud se připojujete z různých míst nebo zařízení, možná budete potřebovat pro zvuk pokaždé vybrat jinou možnost. V tom případě zaškrtněte políčko Před připojením ke schůzce se zeptat, které zvukové zařízení chci použít.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×