Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrací upravenou vnitřní míru výnosnosti série peněžních toků. Funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI zohledňuje jak náklady na investici, tak úrok z reinvestic peněžních prostředků.

Syntaxe

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(hodnoty;finance;investice)

Syntaxe funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI obsahuje následující argumenty.

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na buňky, které obsahují čísla, pro která chcete vypočítat vnitřní míru výnosnosti. Tato čísla reprezentují sérii plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty), jež jsou prováděny periodicky.

  • Hodnoty musí obsahovat nejméně jednu kladnou a jednu zápornou hodnotu, aby bylo možno vypočítat upravenou vnitřní míru výnosnosti. V opačném případě funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI vrátí chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Finance:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu, která je placena za využité peněžní toky.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o sazbu získanou při reinvestici peněžních toků.

Poznámky

 • Funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI používá pořadí hodnot k interpretaci pořadí peněžních toků. Ujistěte se, že platby a příjmy jsou ve správném pořadí a se správnými znaménky (kladné hodnoty pro příjmy a záporné pro platby).

 • Je-li n počet peněžních toků v hodnotách, frate představuje finance a rrate je investice, potom je funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI počítána podle vzorce:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

-120000

Pořizovací cena

39000

Výnos v prvním roce

30000

Výnos ve druhém roce

21000

Výnos ve třetím roce

37000

Výnos ve čtvrtém roce

46000

Výnos v pátém roce

0,1

Roční úroková sazba z půjčky 120 000

0,12

Ro4ní úroková sazba reinvestovaných zisků

Vzorec

Popis

Výsledek

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A7;A8;A9)

Modifikovaná míra výnosnosti investice po pěti letech

13%

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A5;A8;A9)

Modifikovaná míra výnosnosti po třech letech

-5%

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A7;A8;14%)

Modifikovaná míra výnosnosti investice po pěti letech, případě, že má argument Investice hodnotu 14 procent

13%

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×