Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat. Chcete-li získat vodorovnou matici, použijte funkci TRANSPOZICE(MODE.MULT(číslo1;číslo2;...)).

Pokud existuje více modusů, vrátí tato funkce více než jeden výsledek. Vzhledem k tomu, že tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Syntaxe

MODE.MULT((číslo1;[číslo2];...)

Syntaxe funkce MODE.MULT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první z číselných argumentů, jejichž modus chcete vypočítat.

  • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Číslo argumentů 2 až 254, pro které chcete vypočítat režim. Místo výčtu argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

  • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

  • Pokud soubor dat neobsahuje žádné duplicitní hodnoty, vrátí funkce MODE.MULT chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Vzorec

Popis

Výsledek

=MODE.MULT(A2:A13)

Vzorec =MODE.MULT(A2:A13) v příkladu musí být zadán jako maticový vzorec. Pokud je zadán jako maticový vzorec, vrátí funkce MODE.MULT jako modusy hodnoty 1, 2 a 3, protože se vyskytují každý 3krát. Pokud vzorec není zadán jako maticový vzorec, je výsledkem jedno hodnota 1. Výsledek by teda byl stejný jako při použití funkce MODE.SNGL. Při vytváření maticového vzorce jsem zahrnul několik dalších buněk, aby bylo jisté, že budou vráceny všechny modusy. Vytvořil jsem maticový vzorec v oblasti C15:C22. Tam kde nejsou žádné další modusy, jsou zobrazeny chybové hodnoty #NENÍ_K_DISPOZICI.

1

2

3

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×