Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností pro sloupec v tabulce nebo sady výstupních sloupců listu nebo v řádku (funkce).

Název tabulky

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete s zobrazení nebo v řádku (funkce). Zobrazuje název tabulky obsahující sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Možnost název tabulky je možné upravit jenom v Návrháři databáze – ne z v návrhovém zobrazení tabulky. Pokud v diagramu je vybráno více než jednu tabulku, zobrazí se pouze název první tabulky.

Název objektu

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete s tabulkou. Zobrazí název zobrazení nebo vložených funkce obsahující výstupní sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Možnost název objektu není upravitelný.

Název sloupce

Zobrazí název ve vybraném sloupci. Pokud chcete zobrazit vlastnosti pro jiný sloupec, rozbalte název sloupce seznamu.

Pokud pracujete v tabulce, zobrazuje název jednoho sloupce v tabulce. Pokud pracujete v zobrazení nebo vložených funkcí, zobrazuje název výstupního sloupce.

Výraz

Platí jenom v případě, že pracujete v zobrazení nebo v řádku (funkce). Určuje výraz databáze ve sloupci výstup – sloupce, který se zobrazí v seznamu výstup funkci listu nebo v řádku. Pokud sloupec přímo odpovídá zdrojový sloupec, se zobrazí výraz vlastníka, název tabulky a název sloupce. Zobrazení nebo funkce obsahuje qty sloupce z tabulky sales , je výraz například dbo.sales.qty.

Pokud sloupec odpovídá odvozené sloupce v zobrazení nebo vložených funkce definované, zobrazí výraz odvození. Sloupec s názvem profit může mít například výraz revenue-expenses.

Popis

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Zobrazuje popis ve vybraném sloupci. Hodnota je uložena jako rozšířené vlastnosti serveru SQL Server.

Datový typ

Zobrazuje datový typ ve vybraném sloupci.

Pokud pracujete v řádku funkcí nebo zobrazení, datový typ platí jenom pro výstupní sloupce, které přímo odpovídají sloupci podkladové tabulky, zobrazení nebo funkce. Jinými slovy Pokud je odvozena ve sloupci výstup vlastnost datový typ je prázdné. Nemůžete upravovat tuto vlastnost pro zobrazení nebo v řádku (funkce).

Délka

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Zobrazuje délku ve vybraném sloupci.

S možnou hodnotou Null

Určuje, zda lze zadávat hodnoty Null ve sloupci.

 • NULL     Hodnoty Null jsou povoleny.

 • Není NULL     Nejsou povolené hodnoty Null.

Výchozí hodnota

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Výchozí pro tento sloupec zobrazuje pokaždé, když řádek s žádnou hodnotu tohoto sloupce je vložen do tabulky. Hodnota toto pole může být buď přínosu omezení výchozí SQL serveru nebo název globální omezení, ke kterému je vázaný sloupec. V rozevíracím seznamu obsahuje všechny globální výchozí hodnoty definované v databázi. Globální výchozí svázat sloupec, vyberte v rozevíracím seznamu. Můžete taky vytvořit výchozí omezení pro sloupec, zadejte přímo ve formě textu nebo rovná hodnotě.

Přesnost

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Určuje maximální počet číslic hodnoty tohoto sloupce.

Scale

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Zobrazuje maximální počet číslic, které se mohou objevit vpravo od desetinné čárky hodnot v tomto sloupci.

Identita

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Určuje, zda se sloupci používá SQL serverem jako sloupec identity. Možné hodnoty jsou:

 • Bez     Sloupec není použit jako sloupec identity.

 • Ano     Sloupec je použit jako sloupec identity.

 • Ano (nikoli pro)     Sloupec je použit jako sloupec identity kromě během agent replikace je vkládání dat do tabulky.

Základ pro identitu

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Zobrazuje počáteční hodnotu sloupec identity. Tato možnost platí pouze pro sloupce, jejichž Identity možnost je nastavena na Ano nebo Ano (ne pro replikace).

Přírůstek pro identitu

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Zobrazuje přírůstek sloupec identity. Tato možnost platí pouze pro sloupce, jejichž Identity možnost je nastavena na Ano nebo Ano (ne pro replikace).

Je RowGuid

Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Určuje, zda používá sloupci SQL serverem jako sloupec ROWGUID. Pouze pro sloupce, který je sloupec identity můžete nastavit tuto hodnotu na hodnotu Ano.

Vzorec

(SQL Server 7.0 nebo novější pouze.) Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Zobrazuje vzorec pro vypočítané sloupce.

Řazení

(Pouze SQL Server 2000) Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Určuje pořadí řazení, SQL Server ve výchozím nastavení použije na sloupec v případě hodnoty sloupců slouží k řazení řádků výsledek dotazu. Pokud chcete použít výchozí pořadí pro databázi řazení, zvolte < databáze výchozí >.

Formát

(Pouze SQL Server 2000) Určuje formát zobrazení pro sloupec. Pokud chcete změnit formát, vyberte formát ze seznamu.

Počet desetinných míst

Zobrazí počet desetinných míst pro použití při zobrazování hodnot v tomto sloupci. Pokud se rozhodnete automatického, počet desetinných míst, je určený podle hodnoty, jaká jste ve formátu.

Vstupní maska

(Pouze SQL Server 2000) Chcete-li změnit vstupní masky, klikněte do textového pole a potom klikněte na tlačítko, které se zobrazí vedle ho.

Titulek

(Pouze SQL Server 2000) Zobrazuje textový popisek, který se zobrazí ve výchozím nastavení ve formulářích pomocí tohoto sloupce.

Indexované

(Pouze SQL Server 2000) Platí jenom v případě, že pracujete v tabulce. Ukazuje, jestli existuje index ve sloupci. Možné hodnoty jsou:

 • Bez     Index existuje ve sloupci.

 • Ano (duplicita OK)     Jedinečný index jednosloupcovou existuje ve sloupci.

 • Ano (bez duplicity)     Jedinečný index jednosloupcovou existuje ve sloupci.

Hypertextový odkaz

(Pouze SQL Server 2000) Označuje, zda může být hodnot v tomto sloupci interpretován jako hypertextové odkazy.

Režim editoru IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje stav editoru IME (Input Method Editor) sloupce při zadávání hodnot do sloupce. Vaše možnosti jsou:

 • Žádný ovládací prvek     Žádný ovládací prvek je výchozí hodnota.

 • Na     Označuje zapnuté Editor IME a znaky a čínština, japonština, korejština, lze zadat jako hodnoty v tomto sloupci.

 • Vypnutí Označuje, že je že vypnutý editoru IME. Při zadávání hodnot do sloupce se chová klávesnice stejný jako režim angličtiny položky.

 • Zakázání     Podobně jako "Vypnuto", s tím rozdílem, že "Zakázat" uživatelé zapnutí editoru IME.

 • Hiragana     Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Katakana     Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Znaky s poloviční Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Alfanumerická s plnou šířkou     Platí pro japonštinu a korejština editoru IME pouze.

 • Alfa Platí pro japonštinu a korejština editoru IME pouze.

 • Převod mezi hangulem celé     Platí pro Editor IME pro korejštinu pouze.

 • Převod mezi hangulem     Platí pro Editor IME pro korejštinu pouze.

Větný režim editoru IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje, jaké další převodu editoru IME slouží k použití ve výchozím nastavení při zadávání hodnot do sloupce. Vaše možnosti jsou:

 • Fáze předpovídání     Označuje základní úroveň převodu. Toto je výchozí hodnota.

 • Klauzule Plural     Podporuje převod další slovníky pomocí data zeměpisné a poštovní název.

 • Konverzace     Podporuje převod, které rozpozná konverzaci.

 • Žádná     Převod znaků je zakázán.

Furigana

(Pouze SQL Server 2000) Určuje sloupec, do kterého je uložen Furigana stejně jako text zadaná uživatelem. Když uživatel zadá hodnotu do tohoto sloupce, tato hodnota je uložena a navíc ekvivalent Furigana zadaný text uložené ve sloupci s názvem v tomto ovládacím prvku.

Adresa

(Pouze SQL Server 2000) Určuje ovládacího prvku nebo pole, které zobrazuje adresa odpovídající zadané poštovní kód nebo zákaznická data čárového kódu odpovídající zadané adrese.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×