Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí příkazu Přejít na můžete rychle najít a vybrat všechny buňky, které obsahují určité typy dat, například vzorce. Pomocí funkce Přejít na můžete také najít jenom buňky, které splňují určitá kritéria , například poslední buňku na List obsahující data nebo formátování.

Postupujte takto:

 1. Začněte některou z těchto akcí:

  • Pokud chcete vyhledat konkrétní buňky v celém listu, klikněte na libovolnou buňku.

  • Pokud chcete vyhledat určité buňky v definované oblasti, vyberte požadovanou Oblast, řádky nebo sloupce. Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.

   Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Na kartě Domů klikněte na Najít & Vybrat > Přejít na (ve skupině Úpravy).

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Stiskněte kombinaci kláves CTRL+G.

 3. Klikněte na tlačítko Jinak.

 4. V dialogovém okně Přejít na speciální klikněte na jednu z následujících možností.

Klikněte na

Výběr

Komentáře

Buňky obsahující komentáře

Konstanty

Buňky obsahující konstanty

Vzorce

Buňky obsahující vzorce

Poznámka: Zaškrtávací políčka pod vzorci definují typ vzorce.

Prázdná pole

Prázdné buňky

Aktuální oblast

Seznam Aktuální oblast, například celý seznam.

Aktuální matice

Celý Matice, pokud Aktivní buňka je obsažen v matici.

Objekty

Grafické objekty, včetně grafů a tlačítek, na listu a v textových polích.

Rozdíly mezi řádky

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky ve vybraném řádku Ve výběru je vždycky jedna aktivní buňka – ať už se jedná o oblast, řádek nebo sloupec. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab můžete změnit umístění aktivní buňky, což je ve výchozím nastavení první buňka na řádku.

Pokud je vybráno více řádků, provádí se porovnání pro každý jednotlivý řádek tohoto výběru a buňka použitá při porovnávání pro každý další řádek se nachází ve stejném sloupci jako aktivní buňka.

Rozdíly mezi sloupci

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky ve vybraném sloupci Ve výběru je vždycky jedna aktivní buňka, ať už se jedná o oblast, řádek nebo sloupec. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab můžete změnit umístění aktivní buňky, což je ve výchozím nastavení první buňka ve sloupci.

Při výběru více než jednoho sloupce se porovnání provádí pro každý jednotlivý sloupec tohoto výběru. Buňka použitá při porovnávání každého dalšího sloupce se nachází ve stejném řádku jako aktivní buňka.

Předchůdci

Buňky, na které odkazuje vzorec v aktivní buňce. V části Dependents(Závislí) proveďte některou z těchto akcí:

 • Pokud chcete najít jenom buňky, na které přímo odkazují vzorce, klikněte na Přímé.

 • Kliknutím na Všechny úrovně vyhledejte všechny buňky, na které přímo nebo nepřímo odkazují buňky ve výběru.

Závislí

Buňky se vzorci, které odkazují na aktivní buňku Udělejte něco z tohoto:

 • Pokud chcete najít jenom buňky se vzorci, které odkazují přímo na aktivní buňku, klikněte na Přímo.

 • Kliknutím na Všechny úrovně vyhledejte všechny buňky, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku.

Poslední buňka

Poslední buňka na listu, která obsahuje data nebo formátování.

Jenom viditelné buňky

Pouze buňky, které jsou viditelné v oblasti křížené přes skryté řádky nebo sloupce.

Podmíněné formáty

Používají se jenom buňky s podmíněným formátováním. V části Ověřenídat proveďte některou z těchto akcí:

 • Kliknutím na Vše najdete všechny buňky s použitými podmíněným formáty.

 • Kliknutím na Tlačítko Stejné vyhledejte buňky, které mají stejné podmíněné formáty jako aktuálně vybraná buňka.

Ověření dat

Používají se jenom buňky s použitými pravidly ověření dat. Udělejte něco z tohoto:

 • Kliknutím na Vše najdete všechny buňky s použitým ověřením dat.

 • Kliknutím na Tlačítko Stejné vyhledejte buňky, které mají stejné ověření dat jako aktuálně vybraná buňka.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×