Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Kalendář je plně integrovaný s e-maily, kontakty a ostatními funkcemi aplikace Outlook Web App. V nastavení Kalendář můžete ovládat výchozí vzhled a nastavení vašeho kalendáře.

Tento článek je určený pro Outlook Web App používaný organizacemi, které spravují e-mailové servery provozované na Exchange Serveru 2013 nebo 2010. Pokud používáte Microsoft 365 nebo Exchange Server 2016 či 2019, je vaším e-mailovým programem Outlook na webu. Nápovědu pro Outlook na webu najdete v článku Kde získat pomoc s Outlookem na webu.

  1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste do Outlook Web App pomocí adresy URL, kterou vám poskytne osoba spravující e-mail pro vaši organizaci. Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo a vyberte Přihlásit se.

  2. V horní části stránky zvolte Kalendář.

  3. Nahoře na stránce vyberte Nastavení Ikona Nastavení > Možnosti.

  4. V části Možnosti vyberte Nastavení a pak vyberte Kalendář.

Chci změnit nastavení pro

Pomocí nastavení Vzhled můžete určit, jak bude váš kalendář vypadat.

Nastavení

Popis

Zobrazit pracovní týden jako

Vyberte dny, které se mají zobrazit, když v kalendáři zvolíte zobrazení Pracovní týden.

Nastavení pracovní doby

Vyberte čas zahájení a čas ukončení pracovní doby. Mimopracovní hodiny se zobrazí tmavší barvou než zbytek kalendáře. Pokud používáte Pomocníka plánování, v navrhovaných časech schůzky se zohlední pracovní doba každého z účastníků.

Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit číslo týdne při zobrazení kalendáře v zobrazení měsíce .

První den v týdnu

Den, který tu vyberete, se v zobrazení Týden zobrazí jako první den týdne.

První týden roku

Pokud máte zapnutou možnost Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc, můžete zvolit, kde má číslování začínat: prvním dnem roku, prvním čtyřdenním týdnem nebo prvním celým týdnem.

Zobrazit hodiny v

Pomocí tohoto nastavení určíte přírůstky, po kterých bude kalendář zobrazovat čas. Pomocí přepínačů vyberte 15minutové nebo 30minutové přírůstky.

Nastavení Připomenutí určují výchozí nastavení připomenutí položek v kalendáři. Ve výchozím nastavení se připomenutí zapínají a jsou nastavená na dobu o 15 minut dříve, než příslušná položka nastane.

Nastavení

Popis

Zobrazit připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte připomenutí položek kalendáře.

Přehrát zvuk připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka se přehraje zvuk, když nastane termín připomenutí.

Výchozí připomenutí

Pomocí tohoto nastavení určíte, jak dlouho před událostí se má výchozí připomenutí objevit.

Pomocí nastavení Automatické zpracování můžete určit, jak budou zpracovány žádosti o schůzku, odpovědi na ně a oznámení.

Nastavení

Popis

Odstranit aktualizované žádosti o schůzku a odpovědi

Zaškrtnutím tohoto políčka se vám ze složky Doručená pošta automaticky odeberou zastaralé žádosti o schůzku a odpovědi na ně.

Odstranit oznámení o přeposlání schůzky

Zaškrtnutím tohoto políčka se oznámení o přeposlání schůzky dál automaticky umístí do složky Odstraněná pošta. Ve výchozím nastavení tato oznámení dostáváte při přeposlání schůzky, kterou organizujete, některým z jejích účastníků novému příjemci. Výběr této možnosti nemá vliv na zpracování odpovědí na žádosti o schůzku.

Oznámení o událostech kalendáře si můžete nechat posílat přímo do telefonu jako textové zprávy. Pokud jste si oznámení v podobě textových zpráv ještě nenastavili, uvidíte tlačítko označené popiskem nastavit oznámení. Po nastavení oznámení v podobě textových zpráv budete mít možnost tato nastavení spravovat.

Nastavení

Popis

Upozornění na aktualizaci kalendáře za <počet dní> dny (dní)

Pokud zaškrtnete toto políčko, budete dostávat oznámení v podobě textových zpráv o aktualizacích vašeho kalendáře. Po zaškrtnutí tohoto políčka vyberte rozsah od jednoho do sedmi dnů. Zaškrtnutím políčka Pouze během pracovní doby omezíte oznámení na pracovní dobu, kterou zadáte v nastavení Vzhled.

Oznámení s připomenutími schůzky

Pokud zaškrtnete toto políčko, budete dostávat oznámení v podobě textových zpráv o nadcházejících schůzkách. Zaškrtnutím políčka Pouze během pracovní doby omezíte oznámení na pracovní dobu, kterou zadáte v nastavení Vzhled.

Denní agendy kalendáře

Pokud zaškrtnete toto políčko, budete dostávat denní program prostřednictvím textových zpráv. Po zaškrtnutí tohoto políčka zvolte dobu, kdy chcete program dostávat.

Pokud máte s kalendářem nějaké potíže, kontaktujte podporu pomocí odkazu Dovolte, abychom vám pomohli odstranit potíže s kalendářem. Pokud ho chcete použít, vyberte odkaz a:

  1. Vyberte Nastavení > Možnosti> Nastavení > Kalendář.

  2. Vyberte Umožnit nám pomoct vám s řešením potíží s kalendářem.

  3. Zadejte předmět položky kalendáře, se kterou máte potíže, do pole V řádku předmětu hledat tato slova.

  4. Vyberte Odeslat.

Po revizi protokolů kalendáře vás bude podpora kontaktovat.

Kalendář v Outlook Web Appu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×