Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Možnosti přesměrování volání můžete kdykoli obnovit kliknutím na nabídku přesměrování volání v levém dolním rohu hlavního okna Lyncu. Možnosti přesměrování hovorů jsou dostupné jenom v případě, že je vaše organizace nakonfigurovaná tak, aby je podporovala. Pokud si nejste jistí, jaké možnosti Microsoft Lyncu 2010 jsou povolené, obraťte se na tým podpory ve vaší organizaci. U hovorů uskutečněných na čísla služeb tísňového volání jsou pravidla přesměrování volání po dobu 120 minut vypnutá, aby se vám pracovníci služeb mohli dovolat zpět.

Důležité informace:  Pokud v Lyncu 2010 nakonfigurujete přesměrování hovorů, při připojení hovoru se číslo, na které nastavíte přesměrovávání hovorů, zobrazí osobě, která vám volala. K tomu dochází jenom při volání z Lyncu do Lyncu.

Co chcete dělat?

Otevření možností přesměrování hovorů

Možnosti přesměrování hovorů otevřete takto:

 • Otevřete Lync 2010 a v hlavním okně Lyncu udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klepněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti v Lyncua potom klepněte na tlačítko Přesměrování volání.

  • V levém dolním rohu klikněte na nabídku přesměrování hovorů a potom klikněte na Nastavení přesměrování hovorů.

Začátek stránky

Nechat hovory vyzvánět jenom na vašem telefonu do práce

Pokud chcete, aby hovory vyzváněli jenom na vašem pracovním telefonu, postupujte takto:

 • Otevřete možnosti přesměrování hovorů a pak vyberte Vypnout přesměrování hovorů .

Začátek stránky

Přesměrovat hovory

Přesměrování hovorů nastavíte takto:

 • Zobrazte možnosti přesměrování hovorů a potom klikněte na Přesměrovávat hovory na (výchozí) a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na Hlasová pošta.

  • Klikněte na Nové číslo nebo kontakt a potom vyhledejte nebo klikněte na kontakt. Informace o nastavení telefonních čísel najdete v tématu Nastavení možností a čísel pro telefony.

  • Klikněte na Moji delegáti a v dialogovém okně Delegáti přidejte kontakty, které chcete přijmout. Můžete také určit, že mají být vyzváněné až po určitém období. Lync vytvoří v seznamu kontaktů skupinu Delegáti , která obsahuje vaše delegáty.

Informace o změně pracovní doby v klientovi microsoft Outlook pro zasílání zpráv a spolupráci najdete v tématu Pracovní doba v Outlook.

Začátek stránky

Nechat hovory vyzvánět po více než jednom telefonu

Pokud chcete, aby hovory vyzváněli po více než jednom telefonu, postupujte takto:

 • Zobrazit možnosti přesměrování hovorů a potom klepněte na tlačítko Vyzvánět souběžně.

  • Zobrazte možnosti telefonů a do pole Další zadejte požadované telefonní číslo. Toto číslo by se mělo zobrazit v rozevíracím seznamu souběžného vyzvánění.

  • Klikněte na šipku dolů, klikněte na Moje Team-Call skupina a potom v dialogovém okně Skupina týmových hovorů přidejte kontakty, které chcete přijmout, a to současně. Můžete také určit, že mají být vyzváněné až po určitém období. Lync vytvoří ve vašem seznamu kontaktů skupinu týmových hovorů , která obsahuje tyto kontakty týmového hovoru.

  • Klikněte na šipku dolů, klikněte na Moji delegáti a potom v dialogovém okně Delegáti přidejte osobu, kterou chcete přijímat vaše hovory. Můžete vybrat osobu ze svého seznamu kontaktů, kterou chcete delegovat, aby vám odpověděla na telefon, a můžete taky tuto osobu odebrat a kdykoli přidat někoho jiného. Viz Část Upravit delegáty dále v tomto tématu.

Začátek stránky

Určete, jak dlouho bude trvat, než se přesměrují volání.

Pokud chcete určit čas před přesměrováním volání, postupujte takto:

 1. Zobrazit možnosti přesměrování hovorů a potom kliknout na Nepřijaté hovory, přejde do oblasti s názvem Vaše aktuální nastavení přesměrování hovorů.

 2. V dialogovém okně Nepřijaté hovory vyberte umístění, kam má hovor přejít, například hlasovou poštu a zpoždění (v sekundách) před přesměrováním hovoru.

Začátek stránky

Úprava nastavení členů skupiny týmových hovorů

Skupina týmových hovorů je skupina lidí, kteří můžou odpovídat na vaše pracovní hovory, pokud váš tým podpory umožňuje těmto uživatelům sjednocenou komunikaci. Po nastavení skupiny týmových hovorů (viz Část Pokud chcete, aby hovory vyzváněli více než jeden telefon po druhém, dříve v tomto tématu), můžete přidávat a odebírat členy a vybírat, kteří z nich mohou přijímat hovory vaším jménem.

 • Zobrazit možnosti přesměrování hovorů, klikněte na Upravit členy skupiny týmových hovorů a pak udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li přidat jiného člena, klikněte na tlačítko Přidat, poklikejte na položku kontaktu a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete člena odstranit, vyberte kontakt a klikněte na Odebrat.

  • Pokud chcete určit zpoždění, než telefony skupiny vyzvání, klikněte na hodnotu v rozevíracím seznamu.

Začátek stránky

Úprava nastavení delegátů

Po nastavení delegátů (viz Část Nechat hovory vyzvánět po více telefonech, dříve v tomto tématu) můžete přidávat a odebírat jednotlivce a vybírat delegáty, kteří můžou přijímat hovory vaším jménem. Lync vytvoří ve vašem seznamu kontaktů skupinu Delegáti .

Pokud chcete delegáty upravit nebo odebrat, musí být zapnuté přesměrování hovorů . Pokud chcete zajistit, aby lync nebo telefon delegáta vyzváněl delegátovi pro oba scénáře přesměrování hovorů (vyberte Souběžné vyzvánění nebo Přesměrovávat hovory na), musí být zaškrtnuté políčko Přijímat hovory v dialogovém okně Delegáti .

 • Zobrazit možnosti přesměrování hovorů a potom klepněte na tlačítko Upravit členy delegáta.

  • Chcete-li přidat jiného člena, klikněte na tlačítko Přidat, poklikejte na položku kontaktu a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete odstranit jednoho z několika delegátů, vyberte kontakt ze seznamu kontaktů, klikněte na Odebrat a potom klikněte na OK.

  • Chcete-li odstranit pouze delegáta, vyberte kontakt, klepněte na tlačítko Odebrata klepněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete určit zpoždění, než telefony skupiny vyzvání, klikněte na hodnotu v rozevíracím seznamu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×