Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Různá národní prostředí (nazývaná taky oblasti) mají různé způsoby zobrazení dat. Některé oblasti například používají výchozí formát data mm/dd/rrrr, zatímco jiné používají dd/mm/rrrr. Národní prostředí Power Query je založené na místním nastavení operačního systému. Další informace najdete v článku Změna Windowsnastavení pro změnu vzhledu některých datových typů a Změna jazyka & Obecné oblasti na Macu.

Poznámka: Může být možné nastavit až tři národní prostředí: operační systém, Power Query nebo nastavení Změnit typ. Pokud dojde ke konfliktu, je pořadí řešení (1) nastavení Změnit typ, (2) Power Query a (3) operační systém.

Krok Původ souboru importovaného souboru CSV nebo textového souboru můžete přizpůsobit aktualizací vzorce.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v tématu Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excel.

 2. Importujte soubor CSV nebo textový soubor. Další informace najdete v tématu Import nebo export textových souborů (.txt nebo .csv).

 3. V podokně Nastavení dotazu v části Použitékroky vyberte ikonu Upravit Nastavení Ikona Nastavení vedle kroku Zdroj.

 4. V dialogovém okně Hodnoty oddělené čárkami vyberte v rozevíracím seznamu národní prostředí.

 5. Vyberte OK.

Když vytvoříte nový sešit Excel, který obsahuje dotazy, Power Query použije jako výchozí národní prostředí aktuální národní prostředí operačního systému. Toto nastavení určuje, jak Power Query interpretuje data importovaná z textových, číselných a datových a časových hodnot. Když odešlete sešit Excel, který obsahuje dotazy Power Query jinému uživateli, nastavení národního prostředí Power Query se uloží jako národní prostředí určené autorem (nebo posledním uživatelem, který dokument uložil). Tím zajistíte konzistentní výsledky Power Query bez ohledu na aktuální nastavení národního prostředí operačního systému.

Pokud chcete změnit nastavení národního prostředí dotazu v Excel:

 1. Vyberte Data> Možnosti >dotazu.

 2. V dialogovém okně Možnosti dotazu v části AKTUÁLNÍ SEŠITvyberte Místní Nastavení.

 3. V rozevíracím seznamu vyberte národní prostředí.

Kromě výchozího nastavení národního prostředí sešitu můžete zadat jiné než výchozí nastavení národního prostředí, které se má použít při použití určité operace Změnit typ na jeden nebo více sloupců. To je užitečné při importu dat s různými regionálními nastaveními ve více dotazech, ale chcete, aby konkrétní výchozí nastavení bylo konzistentní pro všechny dotazy v sešitu.

S operací Změnit typ můžete určit cílový datový typ a také nastavení národního prostředí, které se použije pro převod.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v tématu Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excel.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a pak vyberte Změnit typ > Pomocí národního prostředí.

 3. V dialogovém okně Změnit typ s národní prostředí vyberte datový typ a národní prostředí.

 4. Vyberte OK.

Viz také

Nápověda pro doplněk Power Query pro Excel

Přidání nebo změna datových typů

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×