Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Můžete změnit dobu trvání přechodu, změnit efekt přechodu a dokonce zadat zvuk, který se má během přechodu přehrát. Můžete taky zadat čas, který chcete na snímku strávit, než se posunete na další snímek.

Pro nastavení rychlosti přechodu použijte pole Doba trvání. Kratší doba trvání znamená, že snímek postupuje rychleji a větší číslo posunuje snímek pomaleji.

 1. Vyberte snímek s přechodem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody zadejte do pole Doba trvání ve skupině Časování počet sekund.

Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

Tip: Pokud chcete, aby všechny přechody prezentace šly stejnou rychlostí, klikněte na Použít u všech.

Mnoho, ale ne všechny přechody v PowerPoint lze přizpůsobit.

 1. Vyberte snímek s přechodem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na Možnosti efektu a vyberte požadovanou možnost.

  Možnosti efektu ve skupině Přechod na tento snímek

V tomto příkladu se u snímku použije přechod Galerie a je vybraná možnost Zprava.

Přechod Galerie během prezentace

Přechod Galerie s vybranou možností Zprava během prezentace

Posun snímku nastaví časování přechodu tak, že určí, jak dlouho bude snímek v zobrazení před začátkem přechodu na další snímek. Pokud není zaškrtnuté žádné časování, posunou se snímky po kliknutí myší.

 1. Vyberte snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě Přechody ve skupině Časování udělejte v části Přejít na snímek jednu z těchto věcí:

  Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  • Pokud chcete, aby se po kliknutí myší posunul snímek na další snímek, zaškrtněte políčko Při kliknutí myší.

  • Pokud chcete, aby se posun posunul automaticky, zaškrtněte políčko Za a zadejte počet minut nebo sekund, které chcete. Časovač se spustí, až se dokončí animace nebo jiný efekt na snímku.

  • Pokud chcete povolit jak myš, tak automatické přechádování, zaškrtněte políčko Při kliknutí myší i Za. Potom do pole Za zadejte počet minut nebo sekund. Snímek se posune automaticky, ale můžete ho rychleji překrouit kliknutím myši.

Tip: Pokud chcete, aby se všechny snímky posunuly stejnou rychlostí, klikněte na Použít u všech.

 1. Vyberte snímek s přechodem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Přechody vyberte ve skupině Časování v seznamu Zvuk zvuk, který chcete použít.

  Skupina Časování na kartě Přechody na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  Poznámka: Pokud chcete použít vlastní zvuk, vyberte v seznamu Zvuk možnost Jiný zvuk. Potom v dialogovém okně Přidat zvuk vyberte zvuk, který chcete, a potom klikněte na OK.

Nacvičování prezentace

Při zkoušce časovač zaznamená dobu, kterou strávíte na každém snímku, a celkovou dobu strávenou na všech snímcích. Časovač se automaticky spustí, když zadáte zobrazení prezentátora.

 1. V nejnovějším PowerPointu pro Mac: Přejděte na Prezentace a > Nastavení >Časování. 

  alternativní text

  V PowerPoint for Mac 2011: Na kartě Prezentace klikněte v části Nástroje prezentátorana Zkouška.

  Karta Prezentace, skupina Nástroje prezentujícího

 2. Začněte si prezentaci procvičovat.

  Až dokončíte procvičování obsahu pro každý snímek, klikněte na šipku doprava nebo Tlačítka pro přechod na další snímek nebo na předchozí snímek a přesuňte se na další nebo předchozí snímek.

 3. Když se dostanete na poslední snímek nebo ukončíte zobrazení prezentátora, PowerPoint vás vyzve k uložení časování.

Pozastavení, spuštění nebo resetování časovače

Časovač se automaticky spustí, když zadáte zobrazení prezentátora. Pokud ale potřebujete zastavit psaní poznámek pro aktuální snímek nebo si udělat přestávku, můžete časovač pozastavit a restartovat. Podrobnosti najdete v následující tabulce.

Akce

Akce

Pozastavení časovače

Klikněte na Tlačítko pozastavení časovače.

Spuštění nebo pokračování časovače

Klikněte na Tlačítko spuštění časovače.

Resetování časovače na nulu pro aktuální snímek

Klikněte na Tlačítko resetování časovače.

Poznámky: 

 • Když se dostanete na poslední snímek nebo ukončíte zobrazení prezentátora, PowerPoint vás vyzve k uložení časování.

 • Nacvičené časování snímků není ve výchozím nastavení zapnuté. Pokud chcete použít časování při prezentaci, můžete před přehrání prezentace časování zapnout. Na kartě Prezentace zaškrtněte v části Nastavenípolíčko Použít časování.

Přidávání poznámek lektora při zkoušce

Na levé straně podokna poznámek uvidíte poznámky lektora, které jste zadali pro aktuální snímek při vytváření prezentace. Při zkoušce ale můžete taky zadat další poznámky.

 1. Kliknutím Tlačítko pozastavení časovače časovač pozastavit.

 2. Klikněte do podokna poznámek vpravo a zadejte poznámky ze schůzky.

  Poznámka: Po ukončení zobrazení prezentátora se další poznámky připojí na konec poznámek ke snímku, který byl při psaní v zobrazení.

Vypnutí časování snímků

Pokud jste prezentaci dříve nahráli a uložili časování snímků, je možné, že se snímky při přehrávání prezentace automaticky posunou podle uložených časování. Pokud nechcete při prezentování používat časování, můžete je vypnout.

Na kartě Prezentace zrušte v části Nastavenípolíčko Použít časování.

Karta Slide Show (Prezentace), skupina Set Up (Nastavení)

Viz také

Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×