Nastavení průhlednosti obrázku – základní kroky

Kroky, pomocí kterých nastavíte, aby byl obrázek průhledný:

Nejdřív nakreslete obrazec, vyplňte ho obrázkem a upravte průhlednost obrázku.

Tento proces si můžete prohlédnout ve videu. Další informace o tomto postupu a dalších metodách získáte tak, že kliknete na nadpis příslušného postupu, abyste ho rozbalili a podívali se na podrobnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Minutová ukázka

Nastavení průhlednosti – podrobné pokyny

 1. Vyberte Vložení > Obrazce. V galerii, která se otevře, zvolte obrazec.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu, aby byl stejný proporce jako obrázek, který chcete přidat.

 3. Vyberte obrazec. Klikněte na > obrys obrazce > Bez obrysu.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši znovu na obrazec a pak klikněte na Formát obrazce.

 5. V podokně Formát obrazce klikněte na ikonu Výplň Fill & line iconpotom klikněte na Obrázek nebo texturová výplň.

  alternativní text

 6. Klikněte na tlačítko Soubor. V dialogovém okně Vložit obrázek najděte soubor obrázku, který chcete vložit. Obrázek vyberte a pak vyberte tlačítko Vložit.

 7. Posunutím posuvníku Průhlednost v podokně Formát obrazce upravte obrázek.

  alternativní text

  Nebo můžete zadat číslo do pole vedle posuvníku: 0 je úplně neprůhledné, výchozí nastavení; a 100 % je plně průhledné.

Když přetažením změníte původní poměr velikostí obrazce, obrázek, který do něj vložíte, může být zkreslený. Některé obrázky také nemusí dokonale zapadnout do určitých obrazců. Vzhled obrázku můžete upravit změnou velikosti obrazce nebo pomocí nastavení Posun pod posuvníkem průhlednosti.

Poznámka:  Pokud používáte PowerPoint, můžete obrázek nastavit jako průhledný a použít ho jako pozadí snímku.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Na rozdíl od nastavení průhlednosti celého obrázku je nastavení průhlednosti jen jedné barvy možné jen v objektu, který je vložený jako obrázek, ne uvnitř obrazce. Pokud obrázek vložíte do obrazce jako výplň, jak je popsané výše, možnost Nastavit průhlednou barvu nebude dostupná.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Poklikejte na obrázek a po zobrazení karty Nástroje obrázku klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na tlačítko Barva.

  Nabídka tlačítka Barva otevřená pomocí karty Formát pod nadpisem Nástroje obrázku

 2. Klikněte na příkaz Nastavit průhlednou barvu a jakmile se změní ukazatel myši, klikněte na barvu, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Obrázek s ukazatelem myši, který se zobrazí po kliknutí na příkaz Nastavit průhlednou barvu

Na následujícím obrázku jsou listy tvořené několika zelenými barvami a v důsledku toho se jako průhledné nastavily jen zčásti, takže efekt průhlednosti není moc dobře patrný. Při opakování tohoto procesu s jinou barvou se odebere průhlednost u první barvy. Pokud chcete provedené změny barev zrušit, klikněte ve skupině Upravit na tlačítko Obnovit obrázek.

alternativní text

Poznámka:  Při tisku obrázků bude barva průhledných oblastí obrázku odpovídat barvě papíru. Na obrazovce nebo na webu budou mít průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

Přečtěte si pokyny v tématu o přidání vodoznaku na pozadí snímků.

 1. Vyberte Vložení > Obrazce.

 2. Vyberte obrazec z rozevírací galerie a potom ho nakreslete v požadované velikosti.

 3. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Formát obrazce.

  Otevře se panel Formát obrazce.

 4. Na panelu otevřete oddíl Výplň.

 5. Vyberte posuvník Průhlednost a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

  Vyberte posuvník průhlednosti a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

Přečtěte si téma Odebrání pozadí obrázku.

Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Nastavení průhlednosti obrázku – základní kroky

Proces, pomocí kterého nastavíte, aby byl obrázek průhledný:

Nejdřív nakreslete obrazec, vyplňte ho obrázkem a upravte průhlednost obrázku.

Tento proces si můžete prohlédnout ve videu. Další informace o tomto postupu a dalších metodách získáte tak, že kliknete na nadpis příslušného postupu, abyste ho rozbalili a podívali se na podrobnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Minutová ukázka

Nastavení průhlednosti – podrobné pokyny

Nejdřív nakreslete obrazec, vyplňte ho obrázkem a upravte průhlednost obrázku:

 1. Vyberte Vložení > Obrazce. V galerii, která se otevře, zvolte obrazec.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu, aby byl stejný proporce jako obrázek, který chcete přidat.

 3. Vyberte obrazec. Klikněte na > obrys obrazce > Bez obrysu.

  Vyberte Obrys obrazce a v zobrazené nabídce zvolte Bez obrysu.
 4. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a vyberte Formát obrazce.

 5. V dialogovém okně Formát obrazce v části Výplňvyberte Obrázek nebo texturová výplňa pak vyberte Soubor.

  Dialogové okno Formát obrázku
 6. V dialogovém okně Vložit obrázek najděte svůj obrázek, vyberte ho a pak vyberte Vložit.

  Dialogové okno Vložit obrázek

  Obrázek se přidá do snímku – dovnitř obrazce. Abyste ho uviděli, budete možná muset odsunout dialogové okno Formát obrázku. Nechte toto dialogové okno otevřené, abyste mohli nastavit průhlednost.

 7. S obrázkem zobrazeným uvnitř obrazce přesuňte v dialogovém okně Formát obrázku posuvník Průhlednost (nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku) a upravte tak průhlednost obrázku na požadovanou úroveň.

  Posunutím posuvníku Průhlednost upravte obrázek pozadí.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 8. Vyberte Zavřít a zavřete tak dialogové okno.

Tip: Když přetažením změníte původní poměr velikostí obrazce, obrázek, který do něj vložíte, může být zkreslený. Některé obrázky také nemusí dokonale zapadnout do určitých obrazců. Vzhled obrázku můžete upravit změnou velikosti obrazce nebo pomocí nastavení Posun nad posuvníkem průhlednosti.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Na rozdíl od nastavení průhlednosti celého obrázku je nastavení průhlednosti jen jedné barvy možné jen v objektu, který je vložený jako obrázek, ne uvnitř obrazce. Pokud obrázek vložíte do obrazce jako výplň, jak je popsané výše, možnost Nastavit průhlednou barvu nebude dostupná.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Poklikejte na obrázek a po zobrazení karty Nástroje obrázku klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na tlačítko Barva.

  Nabídka tlačítka Barva otevřená pomocí karty Formát pod nadpisem Nástroje obrázku

 2. Klikněte na příkaz Nastavit průhlednou barvu a jakmile se změní ukazatel myši, klikněte na barvu, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Obrázek s ukazatelem myši, který se zobrazí po kliknutí na příkaz Nastavit průhlednou barvu

Na následujícím obrázku jsou listy tvořené několika zelenými barvami a v důsledku toho se jako průhledné nastavily jen zčásti, takže efekt průhlednosti není moc dobře patrný. Při opakování tohoto procesu s jinou barvou se odebere průhlednost u první barvy. Pokud chcete provedené změny barev zrušit, klikněte ve skupině Upravit na tlačítko Obnovit obrázek.

alternativní text

Poznámka:  Při tisku obrázků bude barva průhledných oblastí obrázku odpovídat barvě papíru. Na obrazovce nebo na webu budou mít průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

Přečtěte si pokyny v tématu o přidání vodoznaku na pozadí snímků.

 1. Vyberte Vložení > Obrazce.

 2. Vyberte obrazec z rozevírací galerie a potom ho nakreslete v požadované velikosti.

 3. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Formát obrazce.

  Otevře se dialogové okno Formát obrazce.

 4. V tomto dialogovém okně vyberte v části Výplň posuvník Průhlednost a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

  Vyberte posuvník průhlednosti a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

Přečtěte si téma Odebrání pozadí obrázku.

Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Nastavení průhlednosti obrázku – základní kroky

Kroky, pomocí kterých nastavíte, aby byl obrázek průhledný:

 1. Nakreslete obrazec jako první

 2. Vyplňte ho obrázkem.

 3. Upravte průhlednost obrázku.

Nastavení průhlednosti – podrobné pokyny

Vložte obrázek do obrazce o přesně požadované velikosti a pak upravte jeho průhlednost:

 1. Vyberte Vložení > Obrazce. V galerii, která se otevře, zvolte obrazec.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu, aby byl stejný proporce jako obrázek, který chcete přidat.

 3. Vyberte obrazec. Klikněte na > obrys obrazce > Bez obrysu.

  Vyberte Obrys obrazce a v zobrazené nabídce zvolte Bez obrysu.
 4. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem a vyberte Formát obrazce.

 5. V dialogovém okně Formát obrazce v části Výplňvyberte Obrázek nebo texturová výplňa pak vyberte Soubor.

  Dialogové okno Formát obrázku
 6. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte požadovaný obrázek, vyberte ho a pak vyberte Vložit.

  Dialogové okno Vložit obrázek

  Obrázek se přidá do snímku – dovnitř obrazce. Abyste ho uviděli, budete možná muset odsunout dialogové okno Formát obrázku. Nechte toto dialogové okno otevřené, abyste mohli nastavit průhlednost.

 7. S obrázkem zobrazeným uvnitř obrazce přesuňte v dialogovém okně Formát obrázku posuvník Průhlednost (nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku) a upravte tak průhlednost obrázku na požadovanou úroveň.

  Posunutím posuvníku Průhlednost upravte obrázek pozadí.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 8. Vyberte Zavřít a zavřete tak dialogové okno.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Klikněte na obrázek, ve kterém chcete vytvořit průhledné oblasti.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na Přebarvit.

  Karta Nástroje obrázku

 3. Klikněte na Nastavit průhlednou barvu a potom klikněte na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Poznámky: 

  • Možnost Nastavit průhlednou barvu je dostupná pro Rastrový obrázek, které ještě nejsou průhledné, a některé Klipart.

  • V obrázcích Animovaný obrázek ve formátu GIF se průhledná oblast vytvořit nedá. Můžete ale udělat změny v průhlednosti v programu pro úpravu animovaných obrázků GIF a potom soubor znovu vložit do dokumentu Microsoft Office 2007.

  • V některých aplikacích pro úpravu obrázků můžete jako průhledné nastavit více barev, potom obrázek uložit do formátu zachovávajícího informace o průhlednosti (například Portable Network Graphics, .png) a vložit příslušný soubor do dokumentu Office 2007.

Přečtěte si pokyny v tématu o přidání vodoznaku na pozadí snímků.

 1. Vyberte Vložení > Obrazce.

 2. Vyberte obrazec z rozevírací galerie a potom ho nakreslete v požadované velikosti.

 3. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Formát obrazce.

  Otevře se dialogové okno Formát obrazce.

 4. V tomto dialogovém okně vyberte v části Výplň posuvník Průhlednost a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

  Vyberte posuvník průhlednosti a přetáhněte ho doprava, abyste nastavili požadovaný stupeň průhlednosti.

Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Změna průhlednosti obrázku nebo barvy výplně

 1. Vyberte obrázek nebo objekt, u kterého chcete změnit průhlednost.

 2. Vyberte kartu Formát obrázku nebo Formát obrazce a pak vyberte Průhlednost Tlačítko pro průhlednost na kartě Formát obrázku na pásu karet.

  Zobrazí se galerie přednastavených možností průhlednosti pro obrázek.

  Předdefinované možnosti průhlednosti obrázku

 3. Vyberte jednu z přednastavených možností nebo v dolní části vyberte Možnosti průhlednosti obrázku, abyste zobrazili podrobnější možnosti.

  Na pravé straně se otevře podokno Formát obrázku.

 4. V části Průhlednost obrázkupřetáhněte posuvník průhlednosti doprava, abyste nastavili přesné procento průhlednosti, nebo v poli nastavte procentuální hodnotu.

  Posuvník průhlednosti v podokně Formát obrázku

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

Nastavení části obrázku jako průhledné

Můžete nastavit jednu barvu na obrázku jako průhlednou, abyste skryli část obrázku nebo vytvořili efekt vrstvení. Průhledné oblasti na obrázcích mají stejnou barvu jako papír, na který se vytisknou. Při elektronickém zobrazení, například na webové stránce, mají průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete změnit průhlednost barvy.

 2. Na kartě Formát obrázku vyberte Barva a potom vyberte Nastavit průhlednou barvu.

 3. Na obrázku klikněte na barvu, která má být průhledná.

  Poznámka: Na obrázku nemůžete nastavit více než jednu barvu jako průhlednou. Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například modrá obloha), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací. Barva, kterou vyberete, se proto může zobrazit jenom v malé oblasti a na některých obrázcích může být obtížné vidět průhledný efekt.

Změna průhlednosti obrázku nebo barvy výplně

 1. Vyberte obrázek nebo objekt, u kterého chcete změnit průhlednost.

 2. Vyberte kartu Format Picture (Formát obrázku) nebo Format (Formát).

 3. Přetažením posuvníku Průhlednost (na obrázku dole zakroužkovaný zeleně) nastavte přesné procento průhlednosti, které chcete.

  Posuvník Průhlednost obrázků je na kartě Formát obrázku, když je na snímku vybraný obrázek.

Nastavení části obrázku jako průhledné

Můžete nastavit jednu barvu na obrázku jako průhlednou, abyste skryli část obrázku nebo vytvořili efekt vrstvení. Průhledné oblasti na obrázcích mají stejnou barvu jako papír, na který se vytisknou. Při elektronickém zobrazení, například na webové stránce, mají průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete změnit průhlednost barvy.

 2. Na kartě Format Picture (Formát obrázku) vyberte Recolor (Přebarvit) a potom vyberte Set Transparent Color (Nastavit průhlednou barvu).

 3. Na obrázku klikněte na barvu, která má být průhledná.

  Poznámka: Na obrázku nemůžete nastavit více než jednu barvu jako průhlednou. Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například modrá obloha), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací. Barva, kterou vyberete, se proto může zobrazit jenom v malé oblasti a na některých obrázcích může být obtížné vidět průhledný efekt.

Obrázek v aplikaci Office pro web. Místo toho musíte použít desktopovou verzi Office (v systému Windows nebo macOS).

Viz také

Přidání pozadí nebo vodoznaku na snímky

Odebrání pozadí obrázku

Změna jasu, kontrastu a ostrosti obrázku

Změna barvy obrázku

Použití grafického efektu u obrázku

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×