Přejděte na Více Tlačítko pro další nastavení v dolní části obrazovky > Nastavení, kde můžete zobrazit nebo změnit možnosti pro hlas, oznámení, přístupnost, kontakt a další možnosti pro Skype pro firmy pro Windows Phone.

Přesměrování hovorů a souběžné vyzvánění

Nastavení přesměrování hovorů nebo souběžného vyzvánění:

  • Přejděte na Více Tlačítko pro další nastavení v dolní části obrazovky > Nastavení > Přesměrování volání a klepněte na aktuální nastavení přesměrování hovorů. Získejte další informace.

Všechny změny, které tady uděláte, se automaticky zkopírují do aplikace Skype pro firmy na počítači a dalších mobilních zařízeních.

Nastavení hlasu

Poznámka:  Možnost Nastavení hlasu nemusí být k dispozici, pokud vaše organizace tuto funkci neobsahuje, nebo pokud používáte Microsoft 365. Pokud nevíte, jak je to u vás ve firmě, kontaktujte svoji technickou podporu.

Můžete volat a přijímat VoIP (Voice over IP) hovory přes internet nebo používat běžné telefonní hovory a k tomu využívat minuty z tarifu, který máte od operátora.

Vždycky přes VoIP

Vždycky se budou používat volání přes internet. Pokud Wi-Fi není dostupné, budete využívat svůj mobilní datový tarif.

VoIP jenom přes Wi-Fi

Volání přes internet se bude používat, jenom když bude dostupné Wi-Fi, jinak se budou využívat minuty z volacího tarifu od operátora.

Mobilní síť

Vždycky se budou využívat minuty z tarifu od operátora.

Vyžadovat Wi-Fi pro video
Vyžadovat Wi-Fi pro obsah

Obvykle Skype pro firmy pro Windows Phone 8.1 nebude během schůzky zobrazovat obsah schůzky nebo přenosy videa účastníka, pokud nemáte Wi-Fi připojení. Pokud tyto možnosti vypnete a nejste připojení k Wi-Fi, Skype pro firmy se pro sdílení obrazovky a videa pokusí použít vaše datové připojení.

Důležité informace: Pokud vypnete jednu nebo obě tyto možnosti, můžete mít vyšší poplatky za data a problémy se zobrazením sdíleného obsahu nebo videa.

Číslo mobilního telefonu

Toto je číslo, které jste zadali při prvním nastavování aplikace Skype pro firmy. Pokud ho chcete změnit, klepněte na Číslo mobilního telefonu a zadejte číslo včetně kódu země a oblasti – například + 1 425 555 1212.

Nabízená oznámení

Díky nabízeným oznámením se dozvíte o novém nebo zmeškaném hlasovém hovoru nebo videohovoru, rychlé zprávě nebo upozornění, když jste na svém mobilním zařízení přihlášení k aplikaci Skype pro firmy, ale nejste aktivní. Pokud chcete nabízená oznámení zapnout, nastavte Nabízená oznámení na Zapnuto.

Fotky

Pokud chcete v mobilním zařízení zobrazit svoji fotku a fotky jiných kontaktů, nastavte Zobrazit fotografie na Zapnuto.

Používat telefonní seznam

Pokud má mít Skype pro firmy přístup ke kontaktům v mobilu pomocí vyhledávání, nastavte Telefonní seznam na Zapnuto.

Exchange

Obrazovku Exchange použijete, když potřebujete změnit nastavení, které určuje, jak se má Skype pro firmy připojit k serverům, které podporují schůzky a hlasovou poštu.

Důležité informace:  Obvykle není nutné tato nastavení měnit. Nevypínejte funkce Použít přihlašovací údaje pro Skype pro firmy ani Autodetekce serveru, pokud vás o to nepožádá tým podpory a nedá vám správné hodnoty, které máte zadat.

Proxy pro HTTP

Informace Proxy pro HTTP se můžou vyžadovat, pokud jste připojení k Wi-Fi síti, která vyžaduje informace o proxy serveru. Pokud informace o proxy serveru nenakonfigurujete, budete se moct přihlásit a taky posílat rychlé zprávy a volat lidem, kteří jsou připojení ke stejné Wi-Fi síti. Pokud ale budete chtít dělat cokoliv jiného, budete muset přejít do Více Tlačítko pro další nastavení v dolní části obrazovky > Nastavení > Proxy pro HTTP a zadat informace, které jste dostali od firemní technické podpory.

Pro neslyšící (TTY)

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). Abyste mohli interpretovat změněný zvuk, musí být zařízení TTY připojeno k Windows Phone. Jinak se může vyskytnout nízká kvalita zvuku. Potíže s kvalitou zvuku mohou způsobovat také v režimu TTY v konferenčním hovoru. Pokud potřebujete použít tuto funkci, klepněte na zapnuto .

Protokolování

Protokoly používají správci systému ke shromažďování a analyzování informace o řešení potíží. Tuto možnost zapněte, pokud vás k tomu vyzve firemní technická podpora.

Pomozte nám zlepšit služby

Pokud vaše organizace tuto funkci zapnula, můžete se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Když se rozhodnete zúčastnit, bude váš Windows Phone automaticky odesílat společnosti Microsoft základní anonymní informace o tom, jak používáte programy a zařízení, o typech a počtech vzniklých chyb a o rychlosti služeb. Tyto informace se použijí ve spojení s dalšími údaji programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů k tomu, aby společnost Microsoft mohla snadněji řešit potíže a zlepšovat produkty a funkce, které zákazníci používají nejčastěji. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Přihlašovací protokoly

Zpráva o chybě se automaticky vygeneruje pokaždé, když se k aplikaci Skype pro firmy nemůžete přihlásit. Standardně se zobrazí dotaz, jestli chcete Microsoftu odeslat informace pro řešení potíží. Pokud chcete toto nastavení změnit, přejděte na Více Tlačítko pro další nastavení v dolní části obrazovky > Nastavení > Přihlašovací protokoly a zvolte Vždycky nebo Nikdy.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×