Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce NETWORKDAYS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet pracovních dnů mezi dvěma zadanými daty. Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a definované svátky. Pomocí funkce NETWORKDAYS se počítají zaměstnanecké dávky, jejichž výše je stanovena na základě počtu pracovních dnů v průběhu určitého období.

Tip:  Chcete-li vypočítat počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty s parametry určujícími, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci NETWORKDAYS.INTL.

Syntaxe

NETWORKDAYS(začátek; konec; [svátky])

Syntaxe funkce NETWORKDAYS má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum.

  • Konec:    Povinný argument. Jedná se o koncové datum.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelný seznam kalendářních dat, která jsou vyjmuta z pracovního kalendáře (například státní a pohyblivé svátky). Tento seznam může být tvořen oblastí buněk s kalendářními daty nebo konstantou matice tvořenou pořadovými čísly, která představují daná kalendářní data.

Důležité informace:  Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum(2012;5;23) použijte pro 23. květen 2012. Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a 1. ledna 2012 je pořadové číslo 40909, protože je 40 909 dnů po 1. lednu 1900.

  • Pokud některý z argumentů není platným datem, vrátí funkce NETWORKDAYS hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Datum

Popis

01.10.2012

Počáteční datum projektu

01.03.2013

Koncové datum projektu

22.11.2012

Dovolená

04.12.2012

Dovolená

21.01.2013

Dovolená

Vzorec

Popis

Výsledek

=NETWORKDAYS(A2;A3)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10. 2012 a koncovým datem 1. 3. 2012.

110

=NETWORKDAYS(A2;A3;A4)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10 2012 a koncovým datem 1. 3. 2013, kdy 22. 11. 2012 je svátek, který se nepočítá mezi pracovní dny.

109

=NETWORKDAYS(A2;A3;A4:A6)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10 2012 a koncovým datem 1. 3. 2013, se třemi svátky, které se nepočítají mezi pracovní dny.

107

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×