Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce NETWORKDAYS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet pracovních dnů mezi dvěma zadanými daty. Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a definované svátky. Pomocí funkce NETWORKDAYS se počítají zaměstnanecké dávky, jejichž výše je stanovena na základě počtu pracovních dnů v průběhu určitého období.

Tip:  Chcete-li vypočítat počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty s parametry určujícími, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci NETWORKDAYS.INTL.

Syntaxe

NETWORKDAYS(začátek; konec; [svátky])

Syntaxe funkce NETWORKDAYS má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum.

  • Konec:    Povinný argument. Jedná se o koncové datum.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelný seznam kalendářních dat, která jsou vyjmuta z pracovního kalendáře (například státní a pohyblivé svátky). Tento seznam může být tvořen oblastí buněk s kalendářními daty nebo konstantou matice tvořenou pořadovými čísly, která představují daná kalendářní data.

Důležité informace:  Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Použijte například DATUM(2012;5;23) pro 23. květen 2012. Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2012 má pořadové číslo 40909, protože je 40 909 dní po 1. lednu 1900.

  • Pokud některý z argumentů není platné datum, vrátí funkce NETWORKDAYS #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Datum

Popis

01.10.2012

Počáteční datum projektu

01.03.2013

Koncové datum projektu

22.11.2012

Dovolená

04.12.2012

Dovolená

21.01.2013

Dovolená

Vzorec

Popis

Výsledek

=NETWORKDAYS(A2;A3)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10. 2012 a koncovým datem 1. 3. 2012.

110

=NETWORKDAYS(A2;A3;A4)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10 2012 a koncovým datem 1. 3. 2013, kdy 22. 11. 2012 je svátek, který se nepočítá mezi pracovní dny.

109

=NETWORKDAYS(A2;A3;A4:A6)

Počet pracovních dní mezi počátečním datem 1. 10 2012 a koncovým datem 1. 3. 2013, se třemi svátky, které se nepočítají mezi pracovní dny.

107

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×