Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty s parametry určujícími, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny. Víkendové dny a dny určené jako svátky nejsou považovány za pracovní dny.

Syntaxe

NETWORKDAYS.INTL(začátek, konec, [víkend], [svátky])

Syntaxe funkce NETWORKDAYS.INTL má následující argumenty:

  • Začátek a konec:    Povinné argumenty. Jedná se o kalendářní data, mezi nimiž má být vypočítán rozdíl. Začátek může být dřívější než konec, stejný nebo pozdější.

  • Víkend:    Nepovinný argument. Označuje dny v týdnu, které jsou považovány za víkendové a nezahrnují se do počtu celých pracovních dnů mezi začátkem a koncem. Hodnotou argumentu může být číslo nebo řetězec určující, kdy nastává víkend.

    Číselné hodnoty argumentu Víkend označují následující víkendové dny:

Číselná hodnota argumentu Víkend

Víkendové dny

1 nebo neuveden

Sobota, neděle

2

Neděle, pondělí

3

Pondělí, úterý

4

Úterý, středa

5

Středa, čtvrtek

6

Čtvrtek, pátek

7

Pátek, sobota

11

Pouze neděle

12

Pouze pondělí

13

Pouze úterý

14

Pouze středa

15

Pouze čtvrtek

16

Pouze pátek

17

Pouze sobota

Řetězcové hodnoty víkendu mají délku sedm znaků a každý znak v řetězci představuje jeden den v týdnu, počínaje pondělím. Znak 1 představuje nepracovní den a znak 0 pracovní den. V řetězci jsou povoleny pouze znaky 1 a 0. Použijete-li řetězec 1111111, bude vždy vrácena hodnota 0.

Řetězec 0000011 například znamená, že víkend je v sobotu a neděli.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelnou sadu jednoho či více dat, která mají být vyloučena z kalendáře pracovních dní. Argumentem Svátky může být oblast buněk obsahující daná data nebo maticová konstanta s pořadovými čísly představujícími daná data. Kalendářní data nebo pořadové hodnoty v argumentu Svátky mohou být seřazeny libovolným způsobem.

Poznámky

  • Pokud je začátek pozdější než konec, bude vrácena záporná hodnota a její velikost bude představovat počet celých pracovních dní.

  • Pokud start_date pro aktuální hodnotu základu data mimo rozsah, networkdays. FUNKCE INTL vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud end_date pro aktuální hodnotu základu data mimo rozsah, networkdays. FUNKCE INTL vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud má řetězec víkendu neplatnou délku nebo obsahuje neplatné znaky, networkdays. FUNKCE INTL vrátí #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;1;31))

Výsledkem je 22 budoucích pracovních dní. Odečte 9 nepracovních dní o víkendech (5 sobot a 4 neděle) od celkem 31 dní mezi těmito dvěma daty. Sobota a neděle jsou standardně počítány mezi nepracovní dny.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;2;28);DATUM(2006;1;31))

Výsledkem je hodnota -21, což je 21 dní v minulosti.

-21

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;2;1);7;{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledkem je 22 budoucích pracovních dnů tím, že od 32 dnů od 1. ledna 2006 do 1. února 2006 zkrátíte 10 nepracovních dnů (4 pátek, 4 soboty, 2 svátky). Používá argument 7 pro víkend, což je pátek a sobota. V tomto časovém období jsou taky dva svátky.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;2;1);"0010001";{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledkem je 22 budoucích pracovních dní. Stejné časové období jako v příkladu hned nahoře, ale s nedělemi a středami jako víkendovými dny.

20

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×