Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce NYNÍ v Microsoft Excelu. Odkazy na další informace o práci s daty a časy najdete v části Viz také.

Popis

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času. Pokud měla buňka před zadáním funkce formát Obecný, změní aplikace Excel formát buňky tak, aby odpovídal formátu data a času dle místního nastavení. Tento formát data a času v buňce můžete změnit pomocí příkazů ve skupině Číslo na kartě Domů na pásu karet.

Funkce NYNÍ je užitečná, pokud na listu potřebujete zobrazit aktuální datum a čas nebo pokud na základě aktuálního data a času potřebujete vypočítat určitou hodnotu a přitom chcete, aby byla tato hodnota při každém otevření listu aktualizována.

Poznámka: Pokud funkce NYNÍ neaktualizuje hodnoty buněk očekávaným způsobem, bude pravděpodobně potřeba změnit nastavení určující, kdy se v sešitě nebo na listu přepočítávají hodnoty. Toto nastavení lze pro plnohodnotnou aplikaci Excel změnit v Ovládacích panelech.

Syntaxe

NYNÍ()

Syntaxe funkce NYNÍ nemá žádné argumenty.

Poznámky

  • Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

  • Číslice napravo od desetinné čárky reprezentují čas, čísla nalevo datum. Například pořadové číslo 0,5 představuje 12:00 (poledne).

  • Výsledky funkce NYNÍ se mění pouze v případě, že je přepočítáván list nebo když je spuštěno makro, které tuto funkci obsahuje. Neaktualizují se tedy průběžně.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=NYNÍ()

Vrátí aktuální datum a čas.

Středa, 06.11.2011 19:03:00

= NYNÍ ()-0,5

Vrátí datum a čas před 12 hodinami (-0,5 dne zpátky).

Středa, 06.11.2011 07:03:00

= NYNÍ ()+7

Vrátí datum a čas 7 dní v budoucnosti.

Středa, 13.11.2011 19:03:00

= NYNÍ ()-2,25

Vrátí datum a čas před 2 dny a 6 hodinami (-2,25 dne zpátky).

Středa, 04.11.2011 13:03:00

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×