Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Oživte prezentaci pomocí lupy v PowerPointu.

Pokud chcete, aby vaše prezentace byly dynamičtější a zajímavější, zkuste použít lupu proPowerPoint.  

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud chcete přidat přiblížení, přejděte na Vložení > lupu.

Pokud chcete shrnout celou prezentaci na jednom snímku, zvolte Souhrnný náhled.

Pokud chcete zobrazit jenom vybrané snímky, zvolte Lupa snímků.

Pokud chcete zobrazit jenom jeden oddíl, zvolte Náhled oddílu.

Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

Přehled

Když vytvoříte přiblížení PowerPoint, můžete přeskakovat na konkrétní snímky, oddíly a části prezentace v pořadí, v jakém se rozhodnete během prezentace. 

Poznámka: Informace o tom, které verze PowerPointu podporují funkce popsané v tomto článku, najdete v tabulce Požadavky níže. 

Lupa souhrnu 

Souhrnné přiblížení je jako cílová stránka, kde můžete zobrazit všechny části prezentace najednou. Při prezentaci můžete pomocí lupy přejít z jednoho místa v prezentaci na jiné v libovolném pořadí. Můžete být kreativní, přeskočit dopředu nebo se znovu vrátit k určitým částem prezentace, aniž přerušíte její posloupnost.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Souhrnný náhled.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Otevře se dialogové okno Vložit souhrnný náhled .

  Vyberte snímky, které chcete zahrnout do souhrnného náhledu. Tyto snímky se stanou prvními snímky souhrnných oddílů přiblížení. Další informace o používání oddílů v PowerPoint najdete v tématu Uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

  Snímek dialogu Vložit souhrnný náhled v PowerPointu u prezentace bez existujících oddílů

  Pokud už máte v prezentaci oddíly, je ve výchozím nastavení předem vybraný první snímek každého oddílu. Pokud do přiblížení nechcete zahrnout určité oddíly, zrušte jejich výběr. Pokud chcete, aby se PowerPoint zbavili všech oddílů, které jste nezahrnuli do souhrnného náhledu, zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Zachovat nepoužívané oddíly v prezentaci. Nemějte obavy – snímky v oddílech, které zahodíte, budou pořád součástí vaší prezentace.

  Snímek dialogu Vložit souhrnný náhled v PowerPointu s vybranými oddíly

  Snímek zaškrtnutého políčka Nechat nepoužívané oddíly

 4. Jakmile vyberete všechny snímky, které chcete použít pro souhrnné přiblížení, vyberte Vložit. Vytvoří se souhrnný náhled, který se zobrazí jako nový snímek těsně před prvním snímkem, který jste zahrnuli do souhrnného přiblížení.

  Snímek Oddíl souhrnu v souhrnném náhledu v PowerPointu

Po vytvoření souhrnného náhledu můžete chtít přidat nebo odebrat oddíly prezentace. Pokud jste od prvního provedení souhrnného přiblížení udělali změny, které chcete zachytit, nemusíte začínat úplně od začátku – stačí aktualizovat souhrnné přiblížení.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek Nástrojů náhledu na kartě Formát na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Upravit souhrn, zvolte oddíly, které chcete mít v souhrnném náhledu, a pak vyberte Aktualizovat.

  Poznámka: V tomto zobrazení nebudete moct přidávat ani odebírat oddíly z prezentace, jenom z náhledu souhrnu.

Zvětšení snímku

Přiblížení snímku vám může pomoct udělat prezentaci dynamičtější a umožní vám volně přecházet mezi snímky v libovolném pořadí, aniž byste přerušili tok prezentace. Jsou dobrou volbou pro kratší prezentace bez velkého množství oddílů, ale přiblížení snímků můžete použít v mnoha různých scénářích prezentace.

Přiblížení snímků vám pomůže přejít k podrobnostem o několika informacích a zároveň mít pocit, jako byste zůstali na stejném plátně.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Náhled snímku.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Otevře se dialogové okno Lupa snímku . Vyberte snímky, které chcete použít při přiblížení snímku.

 4. Až vyberete všechny snímky, které chcete použít, vyberte Vložit. Vytvoří se náhled snímku.

Tip: Pokud chcete, můžete rychle vytvořit přiblížení snímku tak, že v podokně miniatur jednoduše vyberete požadovaný snímek a přetáhnete ho na snímek, na který chcete snímek přiblížit. Tímto způsobem můžete vytvářet náhledy snímků a rychle je měnit a uspořádat je, jak se vám líbí, jednoduše kliknutím a přetažením.

Přiblížení snímku bude ve výchozím nastavení náhledem miniatury snímku, ale můžete si vybrat nový obrázek z počítače nebo webu, který bude představovat oddíl nebo snímek, na který přejdete.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Změnit obrázek a zvolte nový obrázek z webu nebo počítače, který se má použít místo miniatury.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

 3. Vyberte nebo na webu vyhledejte požadovaný obrázek. Až ho vyberete, klikněte na Vložit.

  Snímek dialogu Vložit obrázek v PowerPointu

V nabídce Styly náhledu můžete také zvolit různé vzhledy – můžete změnit ohraničení, přidat vizuální efekty nebo vybrat některou z kombinací ohraničení a efektů v galerii.

Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Zvětšení oddílu

Přiblížení oddílu je odkaz na oddíl, který už je v prezentaci. Můžete ho použít pro návrat k oddílům, které chcete opravdu zdůraznit, nebo k objasnění toho, jak spolu určité části prezentace souvisejí. Další informace o používání oddílů v PowerPoint najdete v tématu Uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

 1. Přejděte na Vložení > Náhled.

  Snímek tlačítka Náhled na kartě Vložení v PowerPointu

 2. Vyberte Náhled oddílu.

  Snímek různých typů náhledu, které se dají vybrat, když přejdete na Vložení > Náhled: Souhrnný náhled, Náhled snímku a Náhled oddílu

 3. Vyberte oddíl, který chcete použít jako přiblížení oddílu.

 4. Vyberte Vložit. Vytvoří se náhled oddílu.

Tip: Pokud chcete, můžete rychle vytvořit přiblížení oddílu tak, že v podokně miniatur jednoduše vyberete požadovaný název oddílu a přetáhnete ho na snímek, na který chcete oddíl přiblížit.

Náhled oddílu bude ve výchozím nastavení náhledem miniatury snímku, ale můžete si vybrat nový obrázek z počítače nebo webu, který bude představovat oddíl nebo snímek, na který přejdete.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Vyberte Změnit obrázek a zvolte nový obrázek z webu nebo počítače, který se má použít místo miniatury.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

 3. Vyberte nebo na webu vyhledejte požadovaný obrázek. Až ho vyberete, klikněte na Vložit.

  Snímek dialogu Vložit obrázek v PowerPointu

V nabídce Styly náhledu můžete také zvolit různé vzhledy – můžete změnit ohraničení, přidat vizuální efekty nebo vybrat některou z kombinací ohraničení a efektů v galerii.

Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Další možnosti přiblížení

Náhled pro PowerPoint vynikne teprve tehdy, až si ho přizpůsobíte podle svých představ. Výběrem karty Formát na pásu karet přejdete na Nástroje náhledu, s jejichž pomocí dosáhnete přesně takového vzhledu a chování, které při prezentování potřebujete.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Pokud se chcete po zobrazení oddílů nebo snímků v souhrnu, snímku nebo náhledu oddílu vrátit na snímek s náhledem, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Vrátit se k náhledu . Pokud chcete po zobrazení části lupy přejít na další snímek, zrušte jeho zaškrtnutí.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

  (Pokud pracujete se souhrnným přiblížením nebo zvětšením oddílu, vrátíte se ve výchozím nastavení na snímek s náhledem, když prezentujete po přechodu na oddíl. Pokud používáte přiblížení snímku, přejdete ve výchozím nastavení na další snímek po zobrazení snímku.)

Další možností, jak změnit vzhled lupy, je zvolit si pozadí snímku, na kterém se nachází, aby se přiblížení při prezentování téměř nerozlišovalo od hlavního plátna. Vyberte Pozadí lupy , aby se náhledy souhrnu, oddílu nebo snímků splynuly s jejich domovským snímkem.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Ve skupině Styly náhledu vyberte Pozadí náhledu. Přiblížení převezme pozadí domovského snímku.

  Snímek různých stylů a efektů náhledu, které můžete zvolit na kartě Formát v PowerPointu

Ve výchozím nastavení budou vaše náhledy při prezentaci používat přechod přiblížení, což pomáhá, aby se zoomy cítily tak živě. Pokud ale nechcete použít přechod lupy nebo pokud chcete změnit dobu trvání přechodu, můžete to udělat.

 1. Vyberte přiblížení a pak na pásu karet vyberte kartu Formát .

  Snímek karty Formát pro Nástroje náhledu na pásu karet PowerPointu

 2. Pokud chcete při prezentaci lupy použít přechod lupy, ujistěte se, že ve skupině Možnosti lupy je zaškrtnuté políčko Přechod lupy.

  Snímek skupiny Možnosti náhledu na kartě Formát pro náhled oddílu nebo snímku v PowerPointu

  Pokud při prezentaci nechcete použít přechod lupy, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Přechod lupy.

 3. Pokud chcete změnit časování přechodu přiblížení, pomocí šipek nahoru a dolů vedle indikátoru Doba trvání změňte, jak dlouho přechod lupy trvá.

Požadavky

V následující tabulce najdete podrobnosti o minimálních číslech verzí požadovaných v PowerPoint k vytvoření nebo přehrávání odkazů pro přiblížení.

Verze PowerPointu

Co můžete dělat s lupou

PowerPoint pro Microsoft 365 verze 1607 nebo novější

PowerPoint 2019

Vytvoření a přehrávání lupy

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac verze 16.9 nebo novější

PowerPoint 2019 pro Mac

Přehrát přiblížení

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 pro Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint for Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Přehrát přiblížení jako hypertextové odkazy bez přechodu přiblížení

Navigace zpět na přiblížení není podporovaná.

PowerPoint pro web

PowerPoint Live v Teams

Žádné

Žádné

PowerPoint pro Android

PowerPoint pro iOS

PowerPoint Mobile pro Windows

Přehrát přiblížení

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×