Ochrana listu na Macu

Pokud chcete zabránit tomu, aby jiní uživatelé mohli data na listu neúmyslně nebo záměrně měnit, přesouvat nebo odstraňovat, můžete buňky na excelovém listu zamknout a pak nastavit ochranu listu heslem. Předpokládejme, že jste vlastníkem listu se zprávou o stavu týmu a chcete, aby členové týmu mohli přidávat data jenom do určitých buněk a aby nic jiného nemohli měnit. Pomocí zámku listu můžete určit, že bude možné provádět úpravy jenom v určitých částech listu a že v žádné jiné oblasti na listu nebudou moct uživatelé data měnit.

Upozornění: Hesla v Excelu pro Mac mají limit 15 znaků. Pokud se pro sešit nebo dokument nastavila ochrana heslem ve verzích Excelu nebo Wordu pro Windows a heslo je delší než patnáct znaků, sešit nebo dokument nepůjde na Macu otevřít. Pokud budete chtít otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla. Ochrana prvků listu a sešitu by neměla být zaměnitelná s heslem na úrovni sešitu. Ochrana prvků nemůže sešit chránit před uživateli, kteří mají škodlivý úmysl. V případě další úrovně zabezpečení byste měli chránit celý soubor sešitu pomocí hesla.

Zamknutí prvků listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

 1. Otevřete list, který chcete zamknout.

 2. Klikněte na zkontrolovat > Zamknout list.

  Možnost Zamknout list na pásu karet

 3. V seznamu Povolit uživatelům tohoto listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

  Prvky dostupné pro ochranu v listu

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesuňte ukazatel na buňky, pro které je zaškrtnuté políčko Uzamknout na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk . Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesuňte ukazatel do buněk, u kterých není zaškrtnuté políčko Uzamknout na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk . Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialozích Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Pokud jste před uzamknutím listu použili podmíněné formátování, změní se formátování i v případě, že uživatel zadá hodnotu, která splňuje jinou podmínku.

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  K řazení dat použijte libovolný příkaz.

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Filtr

  K filtrování dat použijte všechny příkazy.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změňte grafické objekty, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, které spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Proveďte libovolné změny, například formátování, na vložený graf. Graf se aktualizuje, když změníte jeho zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazte scénáře, které jste skryli, provedení změn ve scénářích, kterým jste zabránili změnám, a odstraňujte tyto scénáře. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

 4. Volitelné – zadejte heslo pro list a potom heslo zadejte znovu pod heslem ověřit.

  Poznámka: Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté položky. Pokud zadáváte heslo, zvolte takové, které se snadno pamatuje, nebo si ho zapište a uchovávejte na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte, nebudete mít přístup k chráněným částem na listu.

 5. Klikněte na OK.

Možnost Zamknout list na pásu karet se při uzamknutí listu změní na Odemknout list .

Odemknout list

 1. Vyberte zamknutý list.

 2. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list.

  Odemknout list
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo zamknutého listu.

Když odemknete list, můžete odemknout grafiku, objekty a vzorce. Další informace najdete v další části.

Když odemknete list, můžete odemknout grafiku, objekty, oblasti a vzorce. Další informace najdete dole.

Akce

Udělejte toto

Odemknutí všech buněk, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu

Vyberte každou buňku nebo oblast. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte všechny obrázky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

Vyberte obrázek a v nabídce Formát klikněte na příkaz pro typ obrázku, který chcete odemknout: obrazec, textnebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na vlastnostia zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte všechny objekty nebo ovládací prvky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na Formát objektu nebo ovládací prvek. Klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno . Pokud je zaškrtnuté políčko Uzamknout text , zrušte jeho zaškrtnutí.

Skrytí vzorců, které nechcete zobrazovat uživatelům

Vyberte buňky obsahující vzorce. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a zaškrtněte políčko skrytý .

Zamknutí prvků listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

 1. Otevřete list, který chcete zamknout.

 2. Na kartě Revize klikněte v části ochranana list.

 3. V seznamu Povolit uživatelům tohoto listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

  Prvky dostupné pro ochranu v listu

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesuňte ukazatel na buňky, pro které je zaškrtnuté políčko Uzamknout na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk . Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesuňte ukazatel do buněk, u kterých není zaškrtnuté políčko Uzamknout na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk . Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialozích Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Pokud jste před uzamknutím listu použili podmíněné formátování, změní se formátování i v případě, že uživatel zadá hodnotu, která splňuje jinou podmínku.

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  K řazení dat použijte libovolný příkaz.

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Filtr

  K filtrování dat použijte všechny příkazy.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změňte grafické objekty, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, které spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Proveďte libovolné změny, například formátování, na vložený graf. Graf se aktualizuje, když změníte jeho zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazte scénáře, které jste skryli, provedení změn ve scénářích, kterým jste zabránili změnám, a odstraňujte tyto scénáře. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

 4. Volitelné – zadejte heslo pro list a potom heslo zadejte znovu pod heslem ověřit.

  Poznámka: Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté položky. Pokud zadáváte heslo, zvolte takové, které se snadno pamatuje, nebo si ho zapište a uchovávejte na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte, nebudete mít přístup k chráněným částem na listu.

 5. Klikněte na OK.

Možnost list na pásu karet se zobrazí při uzamknutí listu.

Po zamknutí listu se zobrazí ikona listu

 1. Vyberte zamknutý list.

 2. Na kartě Revize klikněte v části ochranana list.

  Po zamknutí listu se zobrazí ikona listu
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo zamknutého listu.

Když odemknete list, můžete odemknout grafiku, objekty a vzorce. Další informace najdete v další části.

Když odemknete list, můžete odemknout grafiku, objekty, oblasti a vzorce. Další informace najdete dole.

Akce

Udělejte toto

Odemknutí všech buněk, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu

Vyberte každou buňku nebo oblast. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte všechny obrázky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

Vyberte obrázek a v nabídce Formát klikněte na příkaz pro typ obrázku, který chcete odemknout: obrazec, textnebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na vlastnostia zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte všechny objekty nebo ovládací prvky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na Formát objektu nebo ovládací prvek. Klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno . Pokud je zaškrtnuté políčko Uzamknout text , zrušte jeho zaškrtnutí.

Skrytí vzorců, které nechcete zobrazovat uživatelům

Vyberte buňky obsahující vzorce. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a zaškrtněte políčko skrytý .

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se na témata v uživatelském hlasu uživatele.

Viz taky

Ochrana sešitu

omezení oprávnění k obsahu v souboru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×