Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDFPRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období.

Syntaxe

ODDFPRICE(vypořádání, splatnost, emise, první_úrok, sazba, výnos, zaruč_cena, počet_plateb [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDFPRICE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První úrok:    Povinný argument. Jedná se o první výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy si kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letá obligace a o šest měsíců později ji koupí kupující. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání 1. července 2008 a datum splatnosti 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise z 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise, první_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost, emise nebo first_coupon není platné datum, vrátí funkce ODDFPRICE #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud sazba < 0 nebo pokud < 0, vrátí funkce ODDFPRICE #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ODDFPRICE #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Musí být splněna následující podmínka data; v opačném případě vrátí funkce ODDFPRICE #NUM! chybová hodnota:

  splatnost > první_úrok > vypořádání > emise

 • Výsledek funkce ODDFPRICE se vypočítá následujícím způsobem:

  Odlišné - kratší první období:

  Rovnice

  kde:

  • A = počet dnů od začátku kupónové periody do vypořádání (nahromaděné dny),

  • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího výplatního termínu úroku.

  • DFC = počet dnů od začátku odlišného prvního úroku do prvního výplatního termínu úroku.

  • E = počet dnů v periodě splátky.

  • N = počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

   Odlišné - delší první období:

   Rovnice

   kde:

  • Ai = počet dnů od začátku i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

  • DCi = počet dnů od počátečního data (nebo data emise) do prvního kvazi-kupónu (i = 1) nebo počet dnů v kvazi-kupónu (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího výplatního termínu úroku.

  • E = počet dnů v úrokovém období.

  • N = počet úroků vyplacených mezi prvním výplatním termínem úroku a datem splatnosti. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NC = počet kvazi-kupónových období, která jsou obsažena v odlišném období. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NLi = normální délka ve dnech i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

  • Nq = počet celých kvazi-kupónových období mezi datem vypořádání a prvním úrokem.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

11.11.2008

Datum vypořádání

01.03.2021

Datum splatnosti

15.10.2008

Datum emise

01.03.2009

První výplatní termín úroku

7,85%

Úrok v procentech

6,25%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

1

Základna aktuální/aktuální

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODDFPRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)

Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10.

113,60 Kč

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×