Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

ODDFPRICE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDFPRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období.

Syntaxe

ODDFPRICE(vypořádání, splatnost, emise, první_úrok, sazba, výnos, zaruč_cena, počet_plateb [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDFPRICE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První úrok:    Povinný argument. Jedná se o první výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydána například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise, první_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Jestliže vypořádání, splatnost, emise nebo první_úrok nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ODDFPRICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li sazba < 0 nebo výnos < 0, vrátí funkce ODDFPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ODDFPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pro zadaná data musí být splněny následující nerovnosti, jinak vrátí funkce ODDFPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!:

  splatnost > první_úrok > vypořádání > emise

 • Výsledek funkce ODDFPRICE se vypočítá následujícím způsobem:

  Odlišné - kratší první období:

  Rovnice

  kde:

  • A = počet dnů od začátku kupónové periody do vypořádání (nahromaděné dny),

  • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího výplatního termínu úroku.

  • DFC = počet dnů od začátku odlišného prvního úroku do prvního výplatního termínu úroku.

  • E = počet dnů v periodě splátky.

  • N = počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

   Odlišné - delší první období:

   Rovnice

   kde:

  • Ai = počet dnů od začátku i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

  • DCi = počet dnů od počátečního data (nebo data emise) do prvního kvazi-kupónu (i = 1) nebo počet dnů v kvazi-kupónu (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího výplatního termínu úroku.

  • E = počet dnů v úrokovém období.

  • N = počet úroků vyplacených mezi prvním výplatním termínem úroku a datem splatnosti. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NC = počet kvazi-kupónových období, která jsou obsažena v odlišném období. Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NLi = normální délka ve dnech i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

  • Nq = počet celých kvazi-kupónových období mezi datem vypořádání a prvním úrokem.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

11.11.2008

Datum vypořádání

01.03.2021

Datum splatnosti

15.10.2008

Datum emise

01.03.2009

První výplatní termín úroku

7,85%

Úrok v procentech

6,25%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

1

Základna aktuální/aktuální

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDFPRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)

Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10.

113,60 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×