Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDFYIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období.

Syntaxe

ODDFYIELD(vypořádání, splatnost, emise, první_úrok, sazba, cena, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDFYIELD má následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První úrok:    Povinný argument. Jedná se o první výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Jedná se o cenu cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise, první_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost, emise nebo first_coupon není platné datum, vrátí funkce ODDFYIELD hodnotu #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je < 0 nebo pr ≤ 0, vrátí funkce ODDFYIELD hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce ODDFYIELD hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Musí být splněna následující podmínka data. v opačném případě vrátí funkce ODDFYIELD #NUM! chybová hodnota:

  splatnost > první_úrok > vypořádání > emise

 • Aplikace Excel počítá funkci ODDFYIELD pomocí interaktivní metody. Tato funkce používá Newtonovu metodu založenou na vzorci používaném funkcí ODDFPRICE. Výnos se mění v průběhu 100 interakcí, dokud se předpokládaná cena s daným výnosem neblíží ceně. Další informace o vzorci používaném funkcí ODDFYIELD získáte v nápovědě k funkci ODDFPRICE.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

11. listopadu 2008

Datum vypořádání

1. března 2021

Datum splatnosti

15. října 2008

Datum emise

1. března 2009

První výplatní termín úroku

5,75%

Úrok v procentech

84,50

Cena

100

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDFYIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)

Výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. Výsledek je (0,0772 nebo 7,72 %).

7,72%

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×