Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDFYIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období.

Syntaxe

ODDFYIELD(vypořádání, splatnost, emise, první_úrok, sazba, cena, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDFYIELD má následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • První úrok:    Povinný argument. Jedná se o první výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Jedná se o cenu cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy si kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letá obligace a o šest měsíců později ji koupí kupující. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání 1. července 2008 a datum splatnosti 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise z 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise, první_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost, emise nebo first_coupon není platné datum, vrátí funkce ODDFYIELD #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud sazba < 0 nebo pr ≤ 0, vrátí funkce ODDFYIELD #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li základna < 0 nebo je-li základna > 4, vrátí funkce ODDFYIELD #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Musí být splněna následující podmínka data; v opačném případě vrátí funkce ODDFYIELD #NUM! chybová hodnota:

  splatnost > první_úrok > vypořádání > emise

 • Aplikace Excel počítá funkci ODDFYIELD pomocí interaktivní metody. Tato funkce používá Newtonovu metodu založenou na vzorci používaném funkcí ODDFPRICE. Výnos se mění v průběhu 100 interakcí, dokud se předpokládaná cena s daným výnosem neblíží ceně. Další informace o vzorci používaném funkcí ODDFYIELD získáte v nápovědě k funkci ODDFPRICE.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

11. listopadu 2008

Datum vypořádání

1. března 2021

Datum splatnosti

15. října 2008

Datum emise

1. března 2009

První výplatní termín úroku

5,75%

Úrok v procentech

84,50

Cena

100

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDFYIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)

Výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) první úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. Výsledek je (0,0772 nebo 7,72 %).

7,72%

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×