ODDLYIELD (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLYIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.

Syntaxe

ODDFYIELD(vypořádání; splatnost; emise; poslední_úrok; sazba; cena; zaruč_cena; počet_plateb; [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDLYIELD obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Poslední_úrok:    Povinný argument. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Jedná se o cenu cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupující zakoupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že je k disukázce 30denní záruka 1, 2008 a zakoupena kupujícím o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po 1, 2008, datu emise.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud argumenty vypořádání, splatnost nebo last_interest nejsou platná kalendářní data, vrátí #VALUE funkce ODDLYIELD. .

 • Pokud sazba < 0 nebo cena ≤ 0, vrátí #NUM funkce ODDLYIELD. .

 • Pokud < 0 nebo pokud je základna > 4, vrátí funkce ODDLYIELD #NUM. .

 • Musí být splněny následující datum. v opačném případě vrátí funkce ODDLYIELD #NUM hodnotu. chybová hodnota:

  splatnost > vypořádání > poslední_úrok

 • Výsledek funkce ODDLYIELD se počítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • Ai = počet příslušných dnů pro i-té (nebo poslední) kvazi-kupónové období v odlišném období počítaných dopředně od posledního příslušného data před datem vypořádání.

  • DCi = počet dnů počítaných v každém i-tém (nebo posledním) kvazi-kupónovém období vymezený délkou aktuálního úrokového období.

  • NC = počet kvazi-kupónových období; jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NLi = normální délka ve dnech i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

20.04.2008

Datum vypořádání

15.06.2008

Datum splatnosti

24.12.2007

Poslední výplatní termín úroku

3,75%

Úrok v procentech

99 875 Kč

Cena

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDLYIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

Výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. Výsledek je 0,04519 nebo 4,52 %.

4,52%

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×