Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLYIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.

Syntaxe

ODDFYIELD(vypořádání; splatnost; emise; poslední_úrok; sazba; cena; zaruč_cena; počet_plateb; [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDLYIELD obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Poslední_úrok:    Povinný argument. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Jedná se o cenu cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace a kupec ho koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost nebo last_interest není platné datum, vrátí funkce ODDLYIELD hodnotu #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je < 0 nebo pr ≤ 0, vrátí funkce ODDLYIELD hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce ODDLYIELD hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Musí být splněna následující podmínka data. v opačném případě vrátí funkce ODDLYIELD #NUM! chybová hodnota:

  splatnost > vypořádání > poslední_úrok

 • Výsledek funkce ODDLYIELD se počítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • Ai = počet příslušných dnů pro i-té (nebo poslední) kvazi-kupónové období v odlišném období počítaných dopředně od posledního příslušného data před datem vypořádání.

  • DCi = počet dnů počítaných v každém i-tém (nebo posledním) kvazi-kupónovém období vymezený délkou aktuálního úrokového období.

  • NC = počet kvazi-kupónových období; jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NLi = normální délka ve dnech i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

20.04.2008

Datum vypořádání

15.06.2008

Datum splatnosti

24.12.2007

Poslední výplatní termín úroku

3,75%

Úrok v procentech

99 875 Kč

Cena

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODDLYIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

Výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. Výsledek je 0,04519 nebo 4,52 %.

4,52%

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×