Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Řekněme, že chcete zjistit, kolik skladových položek není rentabilní (odečtení ziskových položek z celkového inventáře). Nebo potřebujete vědět, kolik zaměstnanců se blíží věku odchodu do důchodu (odečtení počtu zaměstnanců do 55 let od celkového počtu zaměstnanců).

Co chcete udělat?

Čísla můžete odečíst několika způsoby, například:
 

Odečtení čísel v buňce

K jednoduchému odčítání použijte aritmetický operátor - (znaménko minus).

Pokud třeba do buňky zadáte vzorec =10-5, zobrazí se v buňce jako výsledek hodnota 5.

Odečtení čísel v oblasti

Přičtení záporného čísla je shodné s odečtením jednoho čísla od druhého. Pomocí funkce SUMA můžete přidat záporná čísla v oblasti.
 

Poznámka: V aplikaci Excel neexistuje žádná funkce ODEČÍST. Použijte funkci SUMA a čísla, která chcete odečíst, převeďte na záporné hodnoty. Funkce SUMA(100;-32;15;-6) například vrátí výsledek 77.

Příklad

Pokud chcete čísla odečíst různými způsoby, postupujte takto:

 1. Vyberte všechny řádky v následující tabulce a na klávesnici stiskněte kombinaci kláves CTRL-C.
   

  Data

  15000

  9000

  -8000

  Vzorec

  =A2-A3

  Odečte 9000 od 15 000 (což se rovná 6 000)

  -SUMA(A2:A4)

  Sečte všechna čísla v seznamu včetně záporných čísel (čistý výsledek je 16 000)

 2. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte CTRL+V.

 3. Pokud chcete přepínat mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, stiskněte kombinaci kláves CTRL+' (grave accent) na klávesnici. Nebo klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce (na kartě Vzorce).

Použití funkce SUMA

Funkce SUMA sečte všechna čísla, která zadáte jako argumenty. Každý argument může být Oblast, Odkaz na buňku, Matice, Konstanta, Vzorec nebo výsledek z jiné funkce. Například funkce SUMA(A1:A5) sečte všechna čísla v oblasti buněk A1 až A5. Dalším příkladem je SUMA(A1, A3, A5), která sečte čísla obsažená v buňkách A1, A3 a A5 (A1, A3 a A5 jsou argumenty).

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×