Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODPIS.ZRYCH. v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

Syntaxe

ODPIS.ZRYCH(náklady, zůstatek, životnost, období, [měsíc])

Syntaxe funkce ODPIS.ZRYCH obsahuje následující argumenty:

 • Náklady:    Povinný argument. Jedná se o pořizovací cenu aktiva.

 • Zůstatek:    Povinný argument. Cena na konci doby odepisování (někdy nazývaná zůstatková cena aktiva).

 • Životnost:    Povinný argument. Počet období, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také životnost aktiva).

 • Období:    Povinný argument. Období, za které chcete vypočítat odpis. Pro argument období je nutné použít stejné jednotky jako pro argument životnost.

 • Měsíc:    Nepovinný argument. Počet měsíců v prvním roce Pokud je hodnota month vynechána, předpokládá se, že je 12.

Poznámky

 • Metoda s pevným decliningem vypočítá odpisy pevnou sazbou. Funkce DB používá k výpočtu odpisů za určité období následující vzorce:

  (náklady – celkové odpisy z předchozích období) * sazba

  kde:

  sazba = 1 - ((zůstatek / náklady) ^ (1 / životnost)), zaokrouhlená na tři desetinná místa

 • Odpis pro první a poslední období je zvláštní případ. Pro první období používá funkce DB tento vzorec:

  cena * sazba * měsíc / 12

 • Pro poslední období používá funkce DB tento vzorec:

  ((náklady – celkové odpisy z předchozích období) * sazba * (12 - měsíc)) / 12

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

1 000 000 Kč

Pořizovací cena

100 000 Kč

Zůstatková hodnota

6

Životnost v letech

Vzorec

Popis

Výsledek

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Odpisy v prvním roce s výpočtem pouze 7 měsíců

186 083,33 Kč

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Odpisy v druhém roce

259 639,42 Kč

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Odpisy ve třetím roce

176 814,44 Kč

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Odpisy ve čtvrtém roce

120 410,64 Kč

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Odpis v pátém roce

81 999,64 Kč

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Odpis v šestém roce

55 841,76 Kč

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Odpisy v sedmém roce s výpočtem pouze 5 měsíců

15 845,10 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×