Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODPIS.ZRYCH. v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

Syntaxe

ODPIS.ZRYCH(náklady, zůstatek, životnost, období, [měsíc])

Syntaxe funkce ODPIS.ZRYCH obsahuje následující argumenty:

 • Náklady:    Povinný argument. Jedná se o pořizovací cenu aktiva.

 • Zůstatek:    Povinný argument. Cena na konci doby odepisování (někdy nazývaná zůstatková cena aktiva).

 • Životnost:    Povinný argument. Počet období, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také životnost aktiva).

 • Období:    Povinný argument. Období, za které chcete vypočítat odpis. Pro argument období je nutné použít stejné jednotky jako pro argument životnost.

 • Měsíc:    Nepovinný argument. Počet měsíců v prvním roce Pokud je hodnota month vynechána, předpokládá se, že je 12.

Poznámky

 • Metoda s pevným decliningem vypočítá odpisy pevnou sazbou. Funkce DB používá k výpočtu odpisů za určité období následující vzorce:

  (náklady – celkové odpisy z předchozích období) * sazba

  kde:

  sazba = 1 - ((zůstatek / náklady) ^ (1 / životnost)), zaokrouhlená na tři desetinná místa

 • Odpis pro první a poslední období je zvláštní případ. Pro první období používá funkce DB tento vzorec:

  cena * sazba * měsíc / 12

 • Pro poslední období používá funkce DB tento vzorec:

  ((náklady – celkové odpisy z předchozích období) * sazba * (12 - měsíc)) / 12

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

1 000 000 Kč

Pořizovací cena

100 000 Kč

Zůstatková hodnota

6

Životnost v letech

Vzorec

Popis

Výsledek

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Odpisy v prvním roce s výpočtem pouze 7 měsíců

186 083,33 Kč

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Odpisy v druhém roce

259 639,42 Kč

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Odpisy ve třetím roce

176 814,44 Kč

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Odpisy ve čtvrtém roce

120 410,64 Kč

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Odpis v pátém roce

81 999,64 Kč

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Odpis v šestém roce

55 841,76 Kč

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Odpisy v sedmém roce s výpočtem pouze 5 měsíců

15 845,10 Kč

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×