Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODPIS.ZRYCH2 v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočítá odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

Syntaxe

ODPIS.ZRYCH2(náklady; zůstatek; životnost; období; [faktor])

Syntaxe funkce ODPIS.ZRYCH2 obsahuje následující argumenty:

  • Náklady:    Povinný argument. Jedná se o pořizovací cenu aktiva.

  • Zůstatek:    Povinný argument. Cena na konci doby odepisování (někdy se nazývá zůstatková cena aktiva). Tato hodnota může být nulová.

  • Životnost:    Povinný argument. Počet období, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také životnost aktiva).

  • Období:    Povinný argument. Období, za které chcete vypočítat odpis. Pro argument období je nutné použít stejné jednotky jako pro argument životnost.

  • Faktor:    Nepovinný argument. Míra poklesu zůstatku. Jestliže argument faktor vynecháte, bude jeho hodnota 2 (dvojitá degresivní metoda odpisu).

Důležité informace: Všech pět argumentů musí být kladná čísla.

Poznámky

  • Dvojitá degresivní metoda odpisu počítá odpis při degresivní sazbě. Odpis je nejvyšší v prvním období a v dalších obdobích se snižuje. Funkce ODPIS.ZRYCH2 používá k výpočtu odpisu za určité období následující vzorce:

Min( (náklady - celkový odpis z předchozích období) * (faktor/životnost); (náklady - zůstatek - celkový odpis z předchozích období) )

  • Nechcete-li použít dvojitou degresivní metodu odpisu, změňte argument faktor.

  • Pokud chcete přepnout na přímé odpisy aktiva, jestliže odpis je větší než spočtené degresivní odepisování, použijte funkci ODPIS.ZA.INT.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

 

2 400 Kč

Pořizovací cena

300 Kč

Zůstatková hodnota

10

Životnost v letech

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4*365;1)

Odepisování prvního dne pomocí dvojité degresivní metody odpisu. Výchozí faktor je 2.

1,32 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4*12;1;2)

Odepisování prvního měsíce.

40,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;1;2)

Odepisování prvního roku.

480,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;2;1,5)

Odepisování druhého roku při použití faktoru 1,5 namísto dvojité degresivní metody odpisu.

306,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;10)

Odepisování desátého roku. Výchozí faktor je 2.

22,12 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×