Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODPIS.ZRYCH2 v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočítá odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

Syntaxe

ODPIS.ZRYCH2(náklady; zůstatek; životnost; období; [faktor])

Syntaxe funkce ODPIS.ZRYCH2 obsahuje následující argumenty:

  • Náklady:    Povinný argument. Jedná se o pořizovací cenu aktiva.

  • Zůstatek:    Povinný argument. Cena na konci doby odepisování (někdy se nazývá zůstatková cena aktiva). Tato hodnota může být nulová.

  • Životnost:    Povinný argument. Počet období, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také životnost aktiva).

  • Období:    Povinný argument. Období, za které chcete vypočítat odpis. Pro argument období je nutné použít stejné jednotky jako pro argument životnost.

  • Faktor:    Nepovinný argument. Míra poklesu zůstatku. Jestliže argument faktor vynecháte, bude jeho hodnota 2 (dvojitá degresivní metoda odpisu).

Důležité informace: Všech pět argumentů musí být kladná čísla.

Poznámky

  • Dvojitá degresivní metoda odpisu počítá odpis při degresivní sazbě. Odpis je nejvyšší v prvním období a v dalších obdobích se snižuje. Funkce ODPIS.ZRYCH2 používá k výpočtu odpisu za určité období následující vzorce:

Min( (náklady - celkový odpis z předchozích období) * (faktor/životnost); (náklady - zůstatek - celkový odpis z předchozích období) )

  • Nechcete-li použít dvojitou degresivní metodu odpisu, změňte argument faktor.

  • Pokud chcete přepnout na přímé odpisy aktiva, jestliže odpis je větší než spočtené degresivní odepisování, použijte funkci ODPIS.ZA.INT.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

 

2 400 Kč

Pořizovací cena

300 Kč

Zůstatková hodnota

10

Životnost v letech

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4*365;1)

Odepisování prvního dne pomocí dvojité degresivní metody odpisu. Výchozí faktor je 2.

1,32 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4*12;1;2)

Odepisování prvního měsíce.

40,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;1;2)

Odepisování prvního roku.

480,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;2;1,5)

Odepisování druhého roku při použití faktoru 1,5 namísto dvojité degresivní metody odpisu.

306,00 Kč

=ODPIS.ZRYCH2(A2;A3;A4;10)

Odepisování desátého roku. Výchozí faktor je 2.

22,12 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×