You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pokud nechcete, aby revidující obsahu omylem změnili PowerPoint prezentace, můžete použít omezení formátování a úprav.

Poznámka: Pokud chcete revidující dál omezit provádění změn v dokumentu nebo tabulce, můžete soubor nastavit jen pro čtení nebo ho můžete chránit heslem. 

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

 1. Vyberte Soubor > Informace.

 2. Vyberte Zamknout prezentaci,přejděte na Omezit přístupa pak vyberte Omezený přístup.

  Nastavení omezeného přístupu

 3. V dialogovém okně Oprávnění vyberte Omezitoprávnění na tuto prezentaci a pak každému uživateli přiřaďte úrovně přístupu, které chcete. Pro uživatele, kterým dáte přístup ke čtení a kterým dáte přístup ke změně, existují samostatné seznamy.


  Nastavení přístupu pro uživatele
  Můžete taky vybrat ikonu na pravé straně jedné z možností a vybrat možnost Poskytnout všem v organizaci přístup pro čtení nebo Dát všem v organizaci přístup ke změně.

  Přístup pro všechny uživatele organizace

 4. Pokud chcete někomu udělit oprávnění úplného řízení, v dialogovém okně Oprávnění vyberte Další možnosti a potom ve sloupci Úroveň přístupu vyberte šipku a v seznamu Úroveň přístupu vyberte Úplné řízení.

  Nastavení úplného řízení pro uživatele

 5. Po přiřazení úrovní oprávnění vyberte OK.

  Zobrazí se panel zpráv, který označuje, že prezentace je spravovaná pomocí přístupových práv. Pokud musíte v prezentaci udělat změny oprávnění k přístupu, vyberte Změnit oprávnění.

  Pokud je prezentace s omezeným oprávněním přeposlaná neautorizované osobě, zobrazí se zpráva s e-mailovou adresou autora nebo webovou adresou, aby jednotlivec mohl požádat o oprávnění. Pokud autor e-mailovou adresu neobsahuje, zobrazí se neoprávněným uživatelům chybová zpráva.

Nastavení data vypršení platnosti souboru

 1. Vyberte Soubor > Informace.

 2. Vyberte Zamknout prezentaci,přejděte na Omezit přístupa pak vyberte Omezený přístup.

 3. V dialogovém okně Oprávnění vyberte Omezit oprávnění natuto prezentaci a pak vyberte Další možnosti.

 4. V části Další oprávnění pro uživatelezaškrtněte políčko Platnost této prezentace vyprší a zadejte datum.

  Nastavit vypršení platnosti

 5. Dvakrát vyberte OK.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×