Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Operace UNION vytvoří v Accessu sjednocovací dotaz, který kombinuje výsledky dvou nebo více nezávislých dotazů nebo tabulek.

Syntaxe

[TABLE] dotaz1 UNION [ALL] [TABLE] dotaz2 [UNION [ALL] [TABLE] dotazn [ ... ]]

Operace UNION se skládá z těchto částí:

Část

Popis

dotaz1–n

Výraz SELECT, název uloženého dotazu nebo název uložené tabulky uvozené klíčovým slovem TABLE

Poznámky

V jediné operaci UNION můžete sloučit výsledky dvou nebo více dotazů, tabulek a příkazů SELECT a jejich libovolné kombinace. Následující příklad sloučí existující tabulku s názvem New Accounts a příkaz SELECT:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

Při použití operace UNION se standardně nevrací žádné duplicitní záznamy, zahrnutím predikátu ALL ale můžete zajistit vrácení všech záznamů. Zároveň tím dotaz urychlíte.

Všechny dotazy v operaci UNION musí vyžadovat stejný počet polí, tato pole ale nemusí mít stejnou velikost ani datový typ.

Aliasy použijte jenom v prvním příkazu SELECT, protože v dalších se ignorují. V klauzuli ORDER BY odkazujte na pole stejným způsobem, jakým jsou volána v prvním příkazu SELECT.

Poznámky: 

  • Vrácená data můžete seskupit pomocí klauzule GROUP BY nebo HAVING v argumentu jednotlivých dotazů.

  • Vrácená data můžete zobrazit v určitém pořadí pomocí klauzule ORDER BY na konci argumentu posledního dotazu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×