Čáru můžete otočit přetažením jednoho z jejích koncových bodů do požadovaného úhlu. Pokud chcete zadat přesný úhel otočení, použijte okno Velikost a umístění.

Poznámka:  K otáčení spojnice mezi obrazci můžete použít následující postupy. Může se tím ale přerušit její spojení s obrazci, změnit její délka nebo se může převést na pravoúhlou spojnici.

Pokud chcete čáru otočit, vyberte Nástroj Ukazatel na kartě Domů ve skupině Nástroje, klikněte na čáru a potom přetáhněte jeden z koncových bodů.

Přetažení koncového bodu čáry

Pokud chcete čáru otočit o přesný počet stupňů, použijte okno Velikost a umístění.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

  2. Klikněte na čáru, kterou chcete otočit. Informace týkající se čáry se objeví v okně Velikost a umístění.

    Otočení čáry

  3. V okně Velikost a umístění zadejte do pole Úhel počet stupňů, o kolik chcete čáru otočit. Koncový bod čáry se přesune a vytvoří tak požadovaný úhel čáry.

Tip:  Vodorovná čára směřující zleva doprava má úhel 0 stupňů a svislá čára směřující vzhůru má úhel 90 stupňů. Zadáním většího čísla do pole Úhel otočíte čáru (přesunete koncový bod) okolo počátečního bodu proti směru hodinových ručiček, zadáním menšího čísla otočíte čáru po směru hodinových ručiček.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×