V jednom průchodu může Word automaticky dělit text, když zadáte text nebo později. Pomocí ručního dělení slov můžete také nastavit, aby Word prováděl návrhy dělení slov. Automatické dělení slov je rychlejší a jednodušší, ale Ruční dělení slov umožňuje větší kontrolu.

Proveďte některou z těchto akcí:

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + pomlčka.

 1. Na kartě rozložení klikněte na šipku vedle možnosti dělení slov .

 2. Vyberte Automatická.

 1. Na kartě rozložení klikněte na šipku vedle možnosti dělení slov .

 2. Vyberte ručně.

  Word identifikuje jednotlivé možnosti dělení.

 3. V dialogovém okně Ruční dělení slov klikněte na požadované umístění dělení slov a pak klikněte na Ano.

Můžete omezit počet po sobě jdoucích rozdělovníků.

 1. Na kartě rozložení klikněte na šipku vedle možnosti dělení slov .

 2. Vyberte Možnosti dělení slov.

 3. Do pole limit za sebou jdoucích spojovníků zadejte maximální číslo a klikněte na OK.

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Domů rozbalte skupinu odstavec .

 3. V dialogovém okně odstavec vyberte kartu konce řádků a stránek .

 4. V části výjimky formátovánízaškrtněte políčko Nedělit slova .

Počet pomlček v dokumentu můžete nastavit tak, že upravíte šířku okraje.

 1. Na kartě rozložení klikněte na okraje .

 2. Zvolte některý z přednastavených šířek okrajů nebo zvolte Vlastní okraje a pak zadejte horní, dolní, levýa pravý okraj.

 3. Klikněte na OK.

Viz taky

Změna řádkování ve Wordu

Nastavení okrajů stránky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Command + Shift + pomlčka.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vložit krátkou pomlčku (–), stiskněte Option + pomlčka.

  • Pokud chcete místo dvojitých spojovníků vložit dlouhou pomlčku (—), stiskněte Shift + Option + pomlčka.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 2. Zaškrtněte políčko Automatically hyphenate document (Automaticky dělit slova).

 3. Do pole Hyphenation zone (Oblast dělení slov) zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi koncem posledního slova na řádku a pravým okrajem.

 4. Do pole Limit consecutive hyphens to (Max. dělených řádků za sebou) zadejte počet po sobě jdoucích řádků, u kterých je možné použít dělení slov.

  Tipy: 

  • Pokud chcete omezit počet dělení slov, rozšiřte oblast dělení slov.

  • Pokud chcete omezit zubatost pravého okraje, oblast dělení slov zužte.

 1. Vyberte text, ve kterém chcete použít dělení slov.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 3. Klikněte na Manual (Ruční).

  Word identifikuje jednotlivé možnosti dělení.

 4. V poli Hyphenate at (Rozdělit na) klikněte na pozici, kde chcete slovo rozdělit.

 1. Ujistěte se, že není vybraný žádný text.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 3. Klikněte na Manual (Ruční).

  Word identifikuje jednotlivé možnosti dělení.

 4. V poli Hyphenate at (Rozdělit na) klikněte na pozici, kde chcete slovo rozdělit.

Viz také

Změna řádkování ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×