Přechod Morfing: Tipy a triky

Autor: Lauren Janas, PowerPoint PM

PowerPoint pro Microsoft 365, PowerPoint 2019 (na PC a macOS) a PowerPoint pro web obsahují přechod Morfing, který vám pomůže vytvořit plynulé animace, přechody a pohyby objektů mezi snímky v prezentaci..

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Tento článek popisuje pokročilé postupy, které můžete dělat s přechodem Morfing. Pokud chcete získat základní informace o použití přechodu Morfing, nezapomeňte si přečíst článek Použití přechodu Morfing v PowerPointu.

Převezměte kontrolu nad morfingem objektů

Přechod morfing vám nyní poskytuje větší kontrolu nad tím, na které objekty bude nebo nebude přechod morfing použit. Naše schéma pojmenování vám umožní spárovat dva objekty na po sobě jdoucích snímcích a vynutit morfing jednoho objektu do druhého. 

Schéma pojmenování spočívá v tom, že jednoduše přidáte na začátek názvu objektu !! (dva vykřičníky) a stejný vlastní název přiřadíte dvěma objektům. Ke změně názvu objektu použijte podokno výběru způsobem popsaným v následující části.

Můžete například vložit kruh s názvem !!Tvar1 na snímek 7 a čtverec s názvem !!Tvar1 na snímek 8. Potom přiřaďte přechod Morfing ke snímku 8 a následně se při přechodu z jednoho snímku na druhý změní kruh na čtverec. 

Přejmenování objektů pomocí podokna výběru

 1. (Ve Windows) Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat > Podokno výběru.

   (V macOS) Na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na Podokno výběru.

 2. Kliknutím na název v seznamu vyberte požadovaný objekt. Klikněte na něj znovu, aby bylo možné upravit název.
  Na pravé straně se otevře Podokno výběru se zobrazeným seznamem všech objektů na aktuálním snímku. Většina výchozích názvů se skládá z popisného slova a číslice, například Title 1.

 3. Stisknutím kláves Ctrl+A vyberte celý název. Zadejte dva vykřičníky (!!) následované čímkoli, co chcete do názvu zahrnout, jako například!!TvarProMorfing.

 4. Stisknutím klávesy Enter potvrďte nový název, který jste zadali.

Co můžete s touto funkcí dělat

 • Vynutit morfing různých tvarů (jako je kruh a čtverec).

 • Vynutit morfing dvou instancí stejného tvaru s různým textem v každém z nich.

 • Vynutit morfing dvou obrázků.

 • Vynutit morfing libovolných dvou objektů stejného typu (tabulka/tabulka, SmartArt/SmartArt). Jedinou výjimkou jsou grafy: místo morfingu se prolínají. 

 • Pokračovat v používání názvů objektů, které nezačínají !!, a vědět, že to nezmění způsob, jakým s nimi přechod Morfingzachází.

Pravidla fungování přechodu Morfing při použití schématu pojmenování !! 

 • Když přechod Morfing najde na dvou snímcích dva objekty se stejným typem názvu, který začíná !!, provede morfing jednoho objektu do druhého při přechodu z jednoho snímku na druhý.

 • Přechod Morfing nespáruje objekt, jehož název začíná „!!“, s objektem, jehož název „!!“ neobsahuje.

 • Morfing očekává mapování 1:1 mezi objekty. Nejlepších výsledků proto dosáhnete, když bude konkrétní !!Název na snímku jedinečný.

Práce s vlastními tvary 

 • PowerPoint nemůže geometricky morfovat tvar, který v sobě má více než jeden otvor.

 • Pokud má tvar, na který aplikujete morfing, body pro úpravy:

  • Tvary před a po by měly mít zhruba stejný počet bodů pro úpravy. Poloha každého bodu by měla zhruba odpovídat protějšku v druhém tvaru, kam chcete, aby se morfoval.

  • Tvary by měly být kresleny se stejnou orientací (buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček).

Verze PowerPointu, které podporují !! schéma pojmenování

Produkt

Minimální číslo verze, které podporuje !! pojmenování

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Windows, měsíční kanál

1903

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Windows, půlroční kanál 

1908

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac

16.23

PowerPoint 2019 pro Windows

1908

PowerPoint 2019 pro Mac

16.28

PowerPoint 2016 pro Windows

16.0.4888

(V této verzi je přehrávání přechodů morfing v prezentaci podporováno, ale vytvoření přechodu morfing v normálním zobrazení není podporováno.)

PowerPoint pro iOS

2.24

(V této verzi je přehrávání přechodů morfing v prezentaci podporováno, ale vytvoření přechodu morfing v normálním zobrazení není podporováno.)

PowerPoint Mobile

1903

(V této verzi je přehrávání přechodů morfing v prezentaci podporováno, ale vytvoření přechodu morfing v normálním zobrazení není podporováno.)

Přechod Morfing použijte k vytvoření následujících druhů efektů a animací:

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Vytvořte snímek s objektem umístěným v jeho počátečním stavu.

 2. Vytvořte duplicitní snímek nebo na další snímek zkopírujte a vložte objekt, který chcete rozpohybovat nebo zvýraznit.

  Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit animaci s dráhou pohybu, přesuňte objekt na druhý snímek do umístění, ve kterém chcete, aby skončil.

  • Pokud chcete vytvořit animaci otočení, vyberte objekt a pomocí úchytu Otočit otočte tento objekt na druhém snímku tak, jak ho chcete vidět otáčet se během přechodu Morfing.

  • Pokud chcete vytvořit animaci Lupa, změňte velikost objektu na druhém snímku, aby se do pozice umístění zvětšil nebo zmenšil.

  • Pokud chcete vytvořit animaci překlopení, vyberte objekt na druhém snímku a přejděte na Domů > Uspořádat > Otočit > Překlopit vodorovně nebo Překlopit svisle.

   Zobrazuje možnosti Uspořádat > Otočit > Překlopit v PowerPointu.

  • Pokud změníte vlastnosti barva nebo formátování objektu na druhém snímku, přechod Morfing bude animovat tyto změny formátování plynule a bez problémů při přechodu mezi prvním a druhým snímkem.

 3. V podokně Miniatury vyberte druhý snímek a přejděte na Přechody > Morfing a použijte přechod Morfing. Kliknutím na Náhled ho zobrazíte v akci.

Jakékoli z těchto efektů můžete kombinovat – objekt můžete přesunout, změnit jeho velikost, otočit ho a změnit jeho barvu. To všechno najednou. Stačí nastavit počáteční a koncový stav na prvním a druhém snímku, použít přechod Morfing na druhém snímku s koncovým stavem a o zbytek se postará Morfing.

 1. Vytvořte snímek s objektem umístěným v jeho počátečním stavu.

 2. Vytvořte duplicitní snímek nebo na další snímek zkopírujte a vložte objekt, který chcete rozpohybovat nebo zvýraznit.

  Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Úvodní animace Prolnutí: Jakmile snímek duplikujete, přidejte na druhý snímek nový objekt.

  • Závěrečná animace Prolnutí: Odstraňte objekt na druhém snímku, aby během přechodu zmizel.

  • Animace Přilétnutí: Přesuňte objekt mimo první snímek (ve směru, ze kterého chcete, aby přiletěl). Možná budete muset provést přiblížení nebo oddálení dokumentu, prezentace nebo listu, abyste měli dostatek místa na přetažení objektu mimo snímek.

  • Animace Odlétnutí: Přesuňte objekt úplně mimo druhý snímek (ve směru, ve kterém chcete, aby odletěl). Možná budete muset provést přiblížení nebo oddálení dokumentu, prezentace nebo listu, abyste měli dostatek místa na přetažení objektu mimo snímek.

 3. V podokně Miniatury vyberte druhý snímek a přejděte na Přechody > Morfing a použijte přechod Morfing. Kliknutím na Náhled ho zobrazíte v akci.

 1. Vytvořte snímek obsahující slova, která chcete animovat, umístěná v počátečním stavu.

 2. Vytvořte duplicitní snímek nebo na další snímek zkopírujte a vložte slova, která chcete rozpohybovat nebo zvýraznit.

 3. Přesuňte slova do stavu, ve kterém chcete, aby skončila – nebo změňte cokoli jiného, třeba styl, velikost nebo barvu písma – na druhém snímku a použijte přechod Morfing.

  Na kartě Přechody nastavte Možnosti efektu na Slova. V závislosti na efektu, kterého chcete dosáhnout, můžete zvýraznit přidání, odebrání, pohyb nebo vzhled slova při přechodu z jednoho snímku na druhý. Pokud ho chcete vidět v akci, klikněte na Náhled.

  Zobrazuje nabídku Možnosti efektu pro přechod Morfing s vybranou možností Slova.

Morfing umí přeuspořádat jednotlivé znaky na snímku tak, aby ve slově nebo frázi vytvořil efekt anagramu.

 1. Vytvořte snímek se znaky, které chcete animovat, umístěnými v počátečním stavu.

 2. Vytvořte duplicitní snímek nebo na další snímek zkopírujte a vložte znaky, které chcete rozpohybovat nebo zvýraznit.

 3. Přesuňte znaky do takového stavu, v jakém chcete aby na druhém snímku skončily, a použijte přechod Morfing.

  Na kartě Přechody nastavte Možnosti efektu na Znaky a kliknutím na Náhled je zobrazíte v akci.

  Zobrazuje nabídku Možnosti efektu pro přechod Morfing s vybranou možností Znaky.

Pokud máte obrázek, který pokrývá celé pozadí snímku, můžete vytvořit efekt přiblížení tím, že obrázek zvětšíte, aby byl větší než plátno snímku.

 1. Vytvořte snímek s obrázkem, který chcete přiblížit, umístěným jako pozadí.

 2. Vytvořte duplicitní kopii snímku nebo obrázek zkopírujte a vložte na další snímek.

 3. Přetáhněte rohy obrázku tak, aby přesahovaly plátno snímku, podle toho, jak velkého efektu přiblížení chcete dosáhnout.

 4. V podokně Miniatury vyberte druhý snímek a přejděte na Přechody > Morfing a použijte přechod Morfing. Kliknutím na Náhled ho zobrazíte v akci.

Pokud chcete vytvořit efekt posouvání, použijte svislý obrázek (třeba snímek obrazovky webové stránky), který je vyšší než obvyklý snímek na šířku a zobrazte horní část obrázku. Na druhém snímku pak posuňte obrázek směrem vzhůru, aby byla část, kterou chcete zvýraznit, umístěná uprostřed snímku. Na druhý snímek použijte přechod Morfing a sledujte prezentaci, jak se posune na příslušnou část snímku.

Morfing můžete použít i k rozpohybování oříznutí obrázku a snadnému zvýraznění části obrázku.

 1. Vytvořte snímek s objektem a přidejte prostorové otočení tak, že přejdete na Nástroje kreslení > Efekty obrazce > Otočení v prostoru.

  Zobrazuje možnost Otočení v prostoru v nabídce Efekty obrazce v PowerPointu 2016.

 2. Vytvořte duplicitní kopii snímku a přejděte na Nástroje kreslení > Efekty obrazce > Otočení v prostoru a znovu vytvořte koncový stav prostorového otočení.

 3. V podokně Miniatury vyberte druhý snímek a přejděte na Přechody > Morfing a použijte přechod Morfing. Kliknutím na Náhled ho zobrazíte v akci. Zobrazí se animace objektu v prostoru od počáteční do koncové pozice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×