Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přesunutí nebo kopírování vzorce

Je důležité vědět o možnostech, jak se může relativní odkaz na buňku změnit, když vzorec přesunete nebo zkopírujete.

 • Přesunutí vzorce: Když vzorec přesunete, odkazy na buňky ve vzorci se nezmění bez ohledu na to, jaký typ odkazu na buňku použijete.

 • Kopírování vzorce: Při kopírování vzorce se změní relativní odkazy na buňky.

Přesunutí vzorce

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete přesunout.

 2. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Vyjmout.

  Vzorce můžete taky přesunout přetažením ohraničení vybrané buňky do levé horní buňky oblasti vložení. Tím se nahradí jakákoli existující data.

 3. Udělejte jedno z tohoto:

  • Pokud chcete vložit vzorec a formátování: Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Vložit.

  • Pokud chcete vložit jenom vzorec:Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Vložit,klikněte na Vložit jinaka potom klikněte na Vzorce.

Kopírování vzorce

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat.

 2. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat.

 3. Udělejte jedno z tohoto:

  • Pokud chcete vložit vzorec a formátování, klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na Vložit.

  • Pokud chcete vložit jenom vzorec, klikněte ve skupině Schránka na kartě Domů na Vložit,klikněte na Vložit jinaka potom na Vzorce.
    

   Poznámka: Můžete vložit jenom výsledky vzorce. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Vložit,klikněte na Vložit jinaka potom klikněte na Hodnoty.

 4. Ověřte, že odkazy na buňky ve vzorci vytvářejí výsledek, který chcete. V případě potřeby přepněte typ odkazu takto:

  1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

  2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

  3. Stisknutím klávesy F4 můžete přepínat mezi kombinacemi.

   Tabulka shrnuje, jak se bude aktualizovat typ odkazu, pokud se vzorec obsahující odkaz zkopíruje o dvě buňky dolů a dvě buňky doprava.

Kopírovaný vzorec

Odkaz

Změna na

Formula being copied from A1, to two cells down and to the right

$A$1 (absolutní sloupec a absolutní řádek)

$A$1

A$1 (relativní sloupec a absolutní řádek)

C$1

$A1 (absolutní sloupec a relativní řádek)

$A3

A1 (relativní sloupec a relativní řádek)

C3

Poznámka: Vzorce můžete také zkopírovat do sousedních buněk pomocí Úchyt Úchyt. Po ověření, že odkazy na buňky ve vzorci vytvářejí výsledek, který chcete mít v kroku 4, vyberte buňku obsahující zkopírovaný vzorec a přetáhněte úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

Přesouvání vzorců je velmi podobně jako přesouvání dat v buňkách. Jediné, co je třeba sledovat, je, že odkazy na buňky použité ve vzorci jsou po přesunutí stále to, co chcete.

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete přesunout.

 2. Klikněte na Domů > Vyjmout (nebo stiskněte Ctrl+X).

  Příkaz Vyjmout ve skupině Schránka

 3. Vyberte buňku, ve které má být vzorec, a potom klikněte na Vložit (nebo stiskněte Ctrl+V).

  Příkaz Vložit ve skupině Schránka

 4. Ověřte, jestli jsou odkazy na buňky pořád to, co chcete.

  Tip: Vzorec můžete také vyjmout a vložit tak, že na buňky kliknete pravým tlačítkem myši.
  Kliknutím pravým tlačítkem myši se zobrazí příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Kopírování a vložení vzorce do jiné buňky nebo listu

Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×